Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av veien inn mot inngangen til FN-bygningen i Geneve, kantet med flagg.
NORGE FÅR KRITIKK: Norske myndigheter er blitt hørt av CRPD-komiteen i FN i Genève (bildet) og må tåle kritikk for flere forhold. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

FN: Funksjonshemmede i Norge har lavere status enn andre

Norske myndigheter svikter i å oppfylle funksjonshemmedes menneskerettigheter, konkluderer FN. Tvangsbruk, store variasjoner i tjenestetilbudet og et altfor sterkt «pasientfokus» er blant punktene hvor Norge får kritikk etter høringen i Genève.

Handikapnytt
Publisert 15.04.2019 10:46

(NTB-Helle Høiness og Handikapnytt:) Forrige uke ble det klart at FN retter kritikk mot Norge for måten funksjonshemmede blir behandlet på.

I mars var Norge kalt inn til en egen utspørring i Genève hos komiteen som overvåker FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Les også: TAR KAMPEN FOR FUNKSJONSHEMMEDES MENNESKERETTIGHETER TIL GENÈVE

Under utspørringen i Genève ble den norske delegasjonen som var ledet av statssekretær Jan-Christian Kolstø, blant annet spurt hvorfor samfunnet aksepterer at funksjonshemmede har lavere status enn andre.

Nå har CRPD-komiteen oppsummert høringen og levert sine merknader, med en rekke punkter der komiteen mener Norge svikter.

Blant annet peker komiteen på at Norge ennå ikke har inkorporert FN-konvensjonen i norsk lov. Norge betrakter ifølge komiteen funksjonshemmede som pasienter, og beveger seg for sakte i retning av å se funksjonshemning som et spørsmål om menneskerettigheter.

Det er for stor ulikhet i tjenestetilbudet fra kommune til kommune.

Norge har heller ikke gode nok ordninger for å finansiere funksjonshemmedes organisasjoner.

Undergrave selvbestemmelse

– Vi er veldig glade for at FN er enige med oss i at funksjonshemmede i Norge møter systematisk diskriminering, uttaler Live Kroknes Berg, koordinator i CRPD-koalisjonen, som består av 125 organisasjoner som står bak sivilsamfunnets alternative rapport til FN-komiteen.

Nå som FN har kommet fram til så tydelige anbefalinger, mener jeg at det ikke lenger er tvil om at det må en systemendring til.

Portrettfoto av Hanne Bjurstrøm.

SYSTEMENDRING MÅ TIL: – Vi kan ikke fortsette å undergrave utsatte gruppers selvbestemmelsesrett, mener likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er blant dem som mener at FN-komiteens kritikk av Norge er et kraftig signal som myndighetene må ta på alvor:

– Vi kan ikke fortsette å undergrave utsatte gruppers selvbestemmelsesrett. Nå som FN har kommet fram til så tydelige anbefalinger, mener jeg at det ikke lenger er tvil om at det må en systemendring til, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

For sterkt pasientfokus

FN er blant annet bekymret for at norske myndigheter i for stor gard fokuserer på å gi funksjonshemmede omsorg, i stedet for å oppfylle deres menneskerettigheter, ifølge Live Kroknes Berg.

– Vi ser at mange politiske tiltak fortsatt bygger på en holdning om at funksjonshemmede er pasienter og brukere, og ikke likestilte borgere med fullstendig sett av rettigheter og plikter, uttaler hun.

Elektrosjokk

Under utspørringen uttrykte FNs landrapportør for Norge, Monthian Buntan, at han er sjokkert over at Norges folkevalgte ikke har gitt innpass for de funksjonshemmedes rettigheter.

FN påpekte en rekke alvorlige forhold i sin kritikk. Det er en økende institusjonalisering og stor forskjell mellom kommunene og tjenestene de gir.

Les mer om høringen her: FN-SKUFFELSE OVER NORGE

Norsk lov foran menneskerettigheter

FNs konvensjon for funksjonshemmede er heller ikke innlemmet i norsk lov. Dermed er det norsk lov som har forrang for områdene som gjelder funksjonshemmede, og ikke FNs menneskerettslovgivning.

To eksempler er vergemålslovgivningen og bruk av tvang i pasient- og brukerrettighetsloven.

Norge har blant annet en diskriminerende bruk av tvang i psykiatrien og mot utviklingshemmede.

Personer med nedsatt funksjonsevne som har bestemte diagnoser, risikerer å bli utsatt for tvangsinnleggelse, tvangsmedisinering og bruk av elektrosjokk.

Grundig vurdering

– Jeg vil understreke at vi tar anbefalingene fra FN på største alvor, og disse er nå gjenstand for grundig vurdering av flere departementer, sier statssekretær Jan-Christian Kolstø (V) i Kulturdepartementet til NTB, og fortsetter:

– Anbefalingene vil være et sentralt grunnlag i arbeidet med handlingsplanen vi skal legge fram i år, som er en del av oppfølgingen av regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse, «Et samfunn for alle».

Jeg vil understreke at vi tar anbefalingene fra FN på største alvor, og disse er nå gjenstand for grundig vurdering av flere departementer.

Kolstø opplyser at Norge ratifiserte CRPD-konvensjonen i 2013. Dermed er vi forpliktet til å oppfylle avtalen med FN.

– Vi jobber kontinuerlig for å sikre at norsk lovgiving og offentlig politikk er i tråd med konvensjonen, samtidig som vi jobber med å spre mer kunnskap om konvensjonen.

– FN har vært tydelige i sine anbefalinger på at funksjonshemmede diskrimineres. Vi forventer at norske myndigheter tar kritikken og anbefalingene på største alvor, sier Live Kroknes Berg.

(©NTB)


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.