Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

TAPTE: Hannah Lunden og faren Harald tapte søksmålet mot Helse- og omsorgsdepartementet. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Hannah Lunden tapte mot staten: – Trist at vi ikke er kommet lenger

– Vi reagerer med tristhet over at vi ikke er kommet lenger innen likestilling og likeverd i Norge, sier Harald Lunden til Handikapnytt. I dag ble det klart at datteren hans, Hannah (19), tapte saken hun anla mot staten for å få rett til nok brukerstyrt personlig assistanse.

Ivar Kvistum
Publisert 03.03.2020 15:18

– Vi har fått beskjed om at dommen går i vår disfavør. Den er brutal og vond å kjenne på, sier Hannahs far, Harald Lunden, i et videointervju som i dag ble publisert på Facebook-sidene til Uloba – Independent Living Norge.

I februar møtte Hannah Lunden Helse- og omsorgsdepartementet i Aust-Agder tingrett i et forsøk på å få flere timer brukerstyrt personlig assistanse (BPA), slik at ordningen også dekker behov om natten.

Til sak mot staten

Siden hun fikk personlig assistanse i 2015, har hun kjempet for flere timer. Men hun har opplevd å ikke bli hørt av kommunen, og heller ikke av Fylkesmannen som tre ganger ga kommunen medhold.

Hannah og familien hennes gikk til sak mot  staten, ved Helse- og omsorgsdepartementet, for å få prøvd Fylkesmannens vurderinger av kommunenes helsetilbud.

I dag ble det klart at Hannah tapte saken hun anla mot staten.

Trist

– Vi reagerer med tristhet over at vi ikke er kommet lenger innen likestilling og likeverd i Norge, sier Harald Lunden til Handikapnytt tirsdag ettermiddag.

Hannah selv synes det er vanskelig å snakke offentlig om nederlaget i tingretten i dag, og ber om å få litt tid på seg før hun gir noen kommentarer.

Harald Lunden konstaterer at retten ikke har funnet noe galt med kommunen og fylkesmannens lovanvendelse. Men han er samtidig overrasket over at dommen ikke går mer inn på forsvarligheten i tilbudet som Hannah får fra kommunen.

– Dette er vårt største nederlag i retten. For ut fra vår oppfatning er tilbudet verken verdig eller forsvarlig. Tvert imot er det beskrevet som direkte livsavkortende, sier Lunden til Handikapnytt.

Portrettfoto av Harald Lunden

TRIST OG OVERRASKET: Harald Lunden synes det er leit at Norge ikke har kommet lenger når det gjelder funksjonshemmedes likestilling og likeverd. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Slipper saksomkostninger

Samtidig er det klart Hannah slipper å dekke statens saksomkostninger. Retten kommer til at siden hun er ung, under utdanning og har begrensede midler, er det tungtveiende grunner for å frita henne for motpartens saksomkostninger.

– Det tar vi med oss med glede. Samtidig er dette en kamp som vi ikke kunne latt være å ta. Livet er for kostbart til det, sier Harald Lunden på Ulobas filmsnutt.

Vil kjempe videre

Nå har familien en måned på seg til å vurdere om de skal anke.

– Det jeg kan love, er at vi kommer til å kjempe videre. Men vi vil vurdere nøye om en ny rettssak er rette veien å gå.  Blant annet må vi vurdere vår økonomiske situasjon, og vi må se hvilken vei politikken blåser i den perioden, sier Harald Lunden til Handikapnytt.

Det jeg kan love, er at vi kommer til å kjempe videre. Men vi vil vurdere nøye om en ny rettssak er rette veien å gå.

Med det siste viser han til at helse- og omsorgsminister Bent Høie har varslet at BPA skal inn i en ny lov.

Sterkt engasjement

Hannah Lundens kamp mot staten har utløst et sterkt engasjement. Fredag 14. februar demonstrerte funksjonshemmedes organisasjoner over hele landet som en støtte til 19-åringens kamp.

Noen av demonstrantene samlet seg i Risør, nær Hannahs hjemkommune Gjerstad.

I Oslo fikk helse- og omsorgsminister Bent Høie overrakt 10 600 underskrifter med krav om at ordningen med brukerstyrt personlig assistanse må bli det likestillingsverktøyet den er ment å være.

Les mer her: 10.600 UNDERSKRFTER FOR FRIHET – HØIE SVARTE MED Å VARSLE NY BPA-LOV

Vi tenker det viser at folket er kommet mye lenger enn politikken.

Harald Lunden sier dette om all støtten som Hannah har mottatt mens saken har pågått:

– Vi tenker det viser at folket er kommet mye lenger enn politikken. Politikken bærer ikke preg av den medmenneskeligheten vi møter i vår hverdag.

Sint provosert og kampklar

Forbundsleder i Norges Handikapforbund, Tove Linnea Brandvik, reagerer sterkt på nyheten om at Hannah tapte i retten. På Facebook skriver hun:

«Staten mener det var viktigere å sikre at kommunen fikk frata henne retten til å være en aktiv ung kvinne enn å følge intensjonen med lovverket som var å gi henne retten til å være aktiv, studere og bidra til samfunnet.»

Hun mener kampen for et likestilt samfunn blir enda viktigere når lovverket ikke sikrer at formålet med loven blir en realitet for menneskene.

«Jeg er sint, provosert og enda mer kampklar. Loven skal være et verktøy for likestilling. Evner ikke loven å sikre dette, må loven endres», skriver Brandvik, som også er medlem i utvalget som er i gang med å utrede hvordan BPA-ordningen kan oppfylle formålet som likestillingsverktøy.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.