Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bent Høie omgitt av demonstranter.
LYTTET: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) møtte demonstrantene utenfor departementet og lyttet til kravene om at han straks må sørge for at kommunene begynner å forvalte brukerstyrt personlig assistanse som et likestillingsverktøy. (Alle foto: Ivar Kvistum)

10.600 underskrifter for frihet – Høie svarte med å varsle ny BPA-lov

Brukerstyrt personlig assistanse skal inn i en ny lov. Det bekreftet helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) da han fredag tok imot 10.600 underskrifter med støtte til kravet om funksjonshemmedes frihet.

Ivar Kvistum
Publisert 14.02.2020 18:07

Det begynte med at Norges Handikapforbunds Ungdom i Agder varslet et fakkeltog i Risør til støtte for Hannah Lunden.

19-åringen venter på dommen i saken hun anla mot staten for å få mer og bedre brukerstyrt personlig assistanse, slik at hun slipper å være prisgitt hjemmesykepleie om natten.

Les mer: HANNAH SAKSØKER STATEN FOR RETTEN TIL ET FRITT LIV MED BPA

Raskt vokste initiativet, og fredag hadde Norges Handikapforbund registrert hele 14 ulike arrangementer over hele landet, med støtte til Hannah Lundens sak og krav om at funksjonshemmede må få muligheten ti å leve frie liv på lik linje med andre.

Statsråden var enig

I Oslo møtte aksjonistene opp foran Helse- og omsorgsdepartementet for å overrekke 10.600 underskrifter på et opprop til regjeringen, med krav om umiddelbar handling for å sikre funksjonshemmede frihet.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie tok imot underskriftene, akkompagnert av appeller om å sørge for at kommunene umiddelbart følger opp hans eget rundskriv som fastslår at BPA skal være et likestillingsverktøy og ikke en helsetjeneste.

Og statsråden svarte med å erklære seg enig med demonstrantene på mange punkter.

– Jeg er ikke fornøyd med kommunenes praksis i dag, slo Høie fast.

Magnhild snakker i megafon. I hånden har hun bunken med underskrifter.

10.600 UNDERSKRIFTER: NHF-nestleder Magnhild Sørbotten overrakte 10.600 underskrifter til Bent Høie.

Ny og bedre lov

Han viste til at mange av problemene som demonstrantene peker på, skyldes at dagens lov for BPA ikke fungerer godt nok.

I dag er tjenesten forankret i Helse- og omsorgstjenesteloven, den samme loven som regulerer kommunale tjenester som hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

Vi får ikke løst alt dette uten at BPA kommer over i en ny og bedre lov.

Brukerstyrt personlig assistanse
  • Brukerstyrt personlig assistanse – forkortet BPA – er en måte å organisere den praktiske assistansen som funksjonshemmede trenger.
  • Prinsippet er at den enkelte selv er arbeidsleder for egne assistenter og bestemmer hvordan assistansen skal brukes.
  • På den måten skal enkeltmenneskets frihet og selvbestemmelse ivaretas bedre enn gjennom pleie- og omsorgstjenester organisert av kommunen.
  • I dag er BPA nedfelt i helse- og omsorgstjenesteloven, noe som i prinsippet forankrer den som en kommunal helsetjeneste. Nå varsler Bent Høie at BPA skal over i et eget lovverk.

– Vi får ikke løst alt dette uten at BPA kommer over i en ny og bedre lov, sa Høie og bekreftet at regjeringen er i ferd med å forberede et nytt lovverk for BPA.

Overfor pressen avviste Høie å kommentere Hannah Lundens sak og de andre enkeltsakene. Men han mente at utfallet av disse sakene vil bidra til å belyse hvor lovverket trenger å forbedres.

– De rettssakene som nå går, vil gi avklaringer om hvordan lov praktiseres. Dette vil være en viktig del regjeringens arbeid med lovverket videre, sa han.

Sterkere statlig styring

Høie bekreftet at det vil bli sterkere statlig styring av BPA med den nye loven, og at den vil understreke at BPA ikke er helsehjelp, men et frihetsverktøy.

På spørsmål om hvor lang tid det vil ta å få et nytt lovverk for BPA på plass, viste Høie til at utvalget som er nedsatt for å utrede BPA, må få tid til å gjøre sin del av jobben.

– Her er det sterk brukerrepresentasjon, og det er viktig at de også får innflytelse på dette arbeidet.

Monica og Magnhild blir intervjuet. Kameramannen i forgrunnen.

OPPMERKSOMHET: Demonstrasjonen foran Helse- og omsorgsdepartementet ble dekket av flere medier. Her blir NHFs nestleder Magnhild Sørbotten og interessepolitisk rådgiver Monica Haugen intervjuet av NRK.

Mange er rystet

Det var NHFs nestleder Magnhild Sørbotten som overrakte de 10.600 underskriftene til statsråden. Bare det siste døgnet før overrekkelsen kom det inn 2000 nye signaturer.

– Det mest fantastiske er at svært mange som har signert, er folk vi ikke vet hvem er. Dette er mennesker som selv ikke har erfaring med BPA, men som er rystet over det de har lest og hørt. Både Hannah Lunden og Bergljot Gjelsvik fra NRKs Brennpunkt-dokumentar har vært viktige for å nå ut, sier Sørbotten til Handikapnytt.

Sørbotten mener Bent Høie ga klare signaler om at han tar problemene med BPA på alvor.

– Men vi må fortsette å passe på at han følger opp også i praksis, sier hun.

Bent Høie snakker i megafon til tilhørerne.

KUNNGJORDE LOVENDRING: Regjeringen er i ferd med å forberede et nytt lovverk for brukerstyrt personlig assistanse, for dagens lov fungerer ikke godt nok. Det kunne helseminister Bent Høie fortelle de frammøtte demonstrantene.

Ikke til å leve med

Generalsekretær Sunniva Ørstavik i Norges Handikapforbund merket seg særlig at Bent Høie for første gang bekreftet åpent og i offentlighet at regjeringen arbeider konkret med å lage en ny lov for BPA.

Hennes generalsekretærkollega Vibeke Marøy Melstrøm i Uloba – Independent Living Norge, noterte seg med interesse det samme.

– Reell forandring krever loverendring. Men det vil ta tid å få det på plass. Derfor må vi fortsette å appellere til kommunene om å forvalte BPA på en god måte, i tråd med Høies eget rundskriv, inntil en ny lov er på plass. I dag er det slik at det er opp til hver enkelt kommune å bestemme om det skal være likestilling eller ikke, og det er ikke til å leve med, sier Vibeke Marøy Melstrøm til Handikapnytt.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.