Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Linda Hofstad Helleland.
IKKE USYNLIGE: – Regjeringen bidrar til at personer med nedsatt funksjonsevne i betydelig grad blir hørt, framholder barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland overfor Handikapnytt. (Foto: Astrid Waller, BLD)

Helleland vil ha flere funksjonshemmede med i råd og utvalg

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland lover å jobbe for en større andel funksjonshemmede i råd og utvalg. Men hun er ikke enig i at denne gruppen blir gjort usynlige.

Av Ivar Kvistum
Publisert 24.07.2018 14:57

Lørdag gikk likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm ut i en kronikk i VG og kritiserte barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) for å bidra til å usynliggjøre funksjonshemmede som diskriminert gruppe i samfunnet.

Ombudet – sammen med LDOs brukerutvalg – viste blant annet til at personer med nedsatt funksjonsevne i liten grad er representert i råd og utvalg som arbeider med likestillingsspørsmål.

Les mer om ombudets utspill her: BESKYLDER HELLELAND FOR Å USYNLIGGJØRE FUNKSJONSHEMMEDE

Jeg skal gjøre mitt

Nå svarer statsråden på kritikken. I en e-post til Handikapnytt, formidlet gjennom Barne- og likestillingsdepartementets informasjonsavdeling, understreker hun at representasjon av personer med nedsatt funksjonsevne er et viktig hensyn.

– Vi er opptatt av at råd og utvalg skal være bredt sammensatt. Jeg skal gjøre mitt for at andelen øker, og jeg vil jobbe videre med hvordan vi kan synliggjøre kompetansen blant funksjonshemmede for å gjøre det enklere å rekruttere flere inn.

Blir hørt i betydelig grad

Helleland kommer med andre ord kritikerne i møte når det kommer til manglende representasjon. Men hun er ikke enig i at personer med nedsatt funksjonsevne blir usynliggjort.

 – Regjeringen bidrar til at personer med nedsatt funksjonsevne i betydelig grad blir hørt. Jeg er ikke enig i påstanden om at personer med nedsatt funksjonsevne blir gjort usynlige, skriver hun til Handikapnytt.

Regjeringen bidrar til at personer med nedsatt funksjonsevne i betydelig grad blir hørt. Jeg er ikke enig i påstanden om at personer med nedsatt funksjonsevne blir gjort usynlige.

– Samtidig er jeg enig med ombudet i at personer med nedsatt funksjonsevne har viktig erfaring og kunnskap, og derfor er det sentralt at kompetansen blir tatt i bruk slik blant annet inkluderingsdugnaden skal bidra til, legger hun til.

Viktige innspill

I e-posten viser hun til arbeidet med å lage en kombinert strategi- og handlingsplan for likestilling av funksjonshemmede.

– Brukerorganisasjonene har en sentral plass i dette viktige arbeidet som berører mange samfunnsområder, påpeker hun.

Helleland viser til at en rekke organisasjoner og departementer var invitert til rundebordsømte før sommeren. Hun har også hatt eget møte med Handikapforbundet og Safo – Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner.

– På disse møtene og gjennom denne dialogen har det kommet viktige innspill. Regjeringens inkluderingsdugnad, som har et mål om at minst 5 prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, er også viktig i arbeidet vårt.

Kjære leser!

Vi vil gjerne be deg om en liten tjeneste. Handikapnytt.no er et nettsted uten noen form for betalingsmur. Det er fordi vi ønsker å nå ut til flest mulig med vesentlig journalistikk om funksjonshemmedes rettigheter og levekår.
Men det koster penger å lage innholdet, og vi mottar ingen pressestøtte.

Vil du hjelpe oss å finansiere journalistikken som ingen andre enn Handikapnytt lager?
Det kan du gjøre ved å vippse for eksempel 25 kroner til 526030.

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.