Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Hanne Bjurstrøm
HOLDES UTENFOR: Funksjonshemmede er den største av de diskriminerte minoritetene, men blir likevel holdt utenfor der likestillingspolitikken utformes, hevder likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm i en kronikk i VG. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Beskylder Helleland for å usynliggjøre funksjonshemmede

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm retter sterk kritikk mot at funksjonshemmede holdes utenfor barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Hellelands likestillingspolitikk.

Av Ivar Kvistum
Publisert 23.07.2018 15:41

«Manglende representasjon og deltagelse, fravær og usynliggjøring av vår største minoritet, er et demokratisk problem som barne- og likestillingsministeren står ansvarlig for.»

Dette blir hevdet i en kronikk som likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm har skrevet sammen med sitt eget brukerutvalg.

Kronikken sto på trykk i VG lørdag 21. juli.

Brukerutvalget til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) er satt sammen av organisasjoner som representerer mange ulike diskriminerte grupper i Norge.

Blant dem er Norges Handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Unge Funksjonshemmede.

Sjelden etterlyst

I kronikken viser Bjurstrøm og brukerutvalget til flere eksempler på offentlige utvalg og råd som arbeider med likestillingsspørsmål, uten at funksjonshemmede er med.

«Alle marginaliserte grupper står i fare for å bli forbigått og usynliggjort i forskjellige sammenheng, men mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sjelden etterlyst og ønsket», skriver Bjurstrøm i kronikken.

Helleland må etterlyse, ønske, inkludere og følge opp dem som får disponere offentlige midler for å løfte fram funksjonshemmede, men som ikke gjør det.

«Helleland må etterlyse, ønske, inkludere og følge opp dem som får disponere offentlige midler for å løfte fram funksjonshemmede, men som ikke gjør det», skriver hun videre.

LDOs brukerutvalg
 • Følgende organisasjoner er med i brukerutvalget til Likestillings- og diskrimineringsombudet:
 • Antirasistisk senter
 • FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
 • Krisesentersekretariatet
 • Menneskerettsalliansen
 • Mental Helse
 • MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
 • Norges Handikapforbund (NHF)
 • Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD)
 • Reform – ressurssenter for menn
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Samisk KvinneForum
 • Statens Seniorråd
 • Stiftelsen Alternativ til Vold
 • Unge funksjonshemmede

Glemmes hver gang

Linda Hofstad Hellelands egen likestillingspolitiske redegjørelse til Stortinget i mai blir kritisert i kronikken. Den gangen understreket hun at regjeringen vil bekjempe rasisme, religiøs diskriminering, antisemittisme, sosial kontroll og fordommer basert på kjønn, seksuell identitet og etnisitet.

For mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal det derimot bare «legges til rette».

«I realiteten glemmes funksjonshemmede nærmest hver gang. Når det gjelder utvalg og komiteer som skal se på forhold som også angår funksjonshemmede blir sjelden funksjonshemmede invitert inn», skriver Bjurstrøm.

Les hva barne- og likestillingsministeren svarer på kritikken her: HELLELAND VIL HA FLERE FUNKSJONSHEMMEDE MED I RÅD OG UTVALG

Reagerer som fellesskap

Forbundsleder Arne Lein i Norges Handikapforbund sitter i LDOs brukerutvalg. Han forklarer at utvalget har brukt mye tid på å bygge et solidarisk fellesskap på tvers av ulike diskrimineringsgrunnlag.

– Alle er opptatt av sine egne saker, men vi ser samtidig at diskriminering har det samme ansiktet uansett hva som er grunnlaget, sier Lein.

Derfor reagerer vi som et fellesskap på en statsråd som forskjellsbehandler diskrimineringsgrunnlagene og holder noen utenfor.

– Derfor reagerer vi som et fellesskap på en statsråd som forskjellsbehandler diskrimineringsgrunnlagene og holder noen utenfor.

Også tidligere har funksjonshemmedes organisasjoner kritisert Linda Hofstad Helleland for manglende involvering.

Arne Lein mener at kritikken fra Hanne Bjurstrøm og brukerutvalget føyer seg inn i bildet.

Les mer: SKULLE HA «TETT SAMARBEID» – MEN HØRER LITE FRA LINDA

– Men samtidig må det sies at vi har fått orden på flere ting. Etter all kritikken tidligere i år har Helleland tatt noen riktige grep for at vi skal komme i dialog og bli tettere involvert, blant annet i arbeidet med å utmeisle en helhetlig strategiplan for likestilling av funksjonshemmede.

Klikk her for å lese hele kronikken hos VG.

Kjære leser!

Vi vil gjerne be deg om en liten tjeneste. Handikapnytt.no er et nettsted uten noen form for betalingsmur. Det er fordi vi ønsker å nå ut til flest mulig med vesentlig journalistikk om funksjonshemmedes rettigheter og levekår.
Men det koster penger å lage innholdet, og vi mottar ingen pressestøtte.

Vil du hjelpe oss å finansiere journalistikken som ingen andre enn Handikapnytt lager?
Det kan du gjøre ved å vippse for eksempel 25 kroner til 526030.

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.