Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettofoto av Hanne Bjurstrøm.
LIKESTILLINGSKRAV: Avtroppende likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm presenterer sine forventinger til regjeringsplattformen som Arbeiderpartiet og Senterpartiet skal presentere onsdag. (Foto: Ivar Kvistum)

Ombudet: CRPD må med i den nye regjeringsplattformen

Støre og Vedums regjeringsplattform må inneholde et punkt om at FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) må inn i norsk menneskerettslov. Det krever Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Ivar Kvistum
Publisert 11.10.2021 20:38

Onsdag vil Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum presentere regjeringsplattformen for landets nye regjering.

Nå har Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm presentert en liste med punkter som hun mener må inn i dokumentet over politikk som Ap- og Sp-regjeringen skal gjennomføre.

Punktene er:

  • Styrket etterleving av FNs anbefalinger til Norge.
  • Inkorporering av FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).
  • Overgang fra vergemål til ordning om beslutningsstøtte.
  • Styrket helsehjelp til papirløse.
  • Forebygging av etnisk profilering i politiet.
  • Likeverdige offentlige helse- og omsorgstjenester.

Prinsipielt uheldig

Om inkorporering av CRPD i norsk menneskerettslov skriver ombudet:

– CRPD skal sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne får sine menneskerettigheter oppfylt på lik linje med andre, uten noen form for diskriminering. Norge ratifiserte CRPD i 2013, men den er ikke inkorporert i norsk lov, i motsetning til FNs øvrige diskrimineringskonvensjoner. Dette er prinsipielt uheldig og LDO har anbefalt at konvensjonen inkorporeres i norsk rett.

CRPD skal sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne får sine menneskerettigheter oppfylt på lik linje med andre, uten noen form for diskriminering.

LDO mener at CRPDs «uklare status i norsk rett» svekker konvensjonens gjennomslagskraft i praksis.

– En viktig virkning av inkorporasjon er at det vil klargjøre at CRPD gjelder som norsk rett fullt ut – også for kommunene. Det vil også gjøre konvensjonen mer tilgjengelig enn den er i dag, både for de som har rettigheter og for myndighetene som har forpliktelser etter den. På denne måten kan inkorporering bidra til å styrke etterlevelsen av rettighetene for personer med funksjonsnedsettelse i praksis, heter det i ombudets innspill til Arbeiderpartiets og Senterpartiets stortingsgrupper.

LDO mener CRPD på inkorporeres enten ved å endre menneskerettsloven eller likestillings- og diskrimineringsloven.

Fra vergemål til beslutningsstøtte

Ombudets krav om å erstatte dagens vergemålslov med en ny ordning om beslutningsstøtte, var også tema på LDOs årskonferanse i september.

Les mer: – UTVIKLINGSHEMMEDES RETTIGHETER ER ET SORT HULL I NORSK LIKESTILLING

Store Støre-forventninger

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er ikke alene om å ha forventninger til politikken for funksjonshemmede som får plass i regjeringsplattformen som presenteres onsdag.

Landets neste statsminister Jonas Gahr Støre har selv ved flere anledninger gitt dette politikkområdet personlig oppmerksomhet. Det siste året har Ap-lederen vist interesse for manglende universell utforming i både jernbanesektoren og skolen.

Han var en pådriver for å få opprettet Arbeiderpartiets egen ressursgruppe for politikk for funksjonshemmede, og han lyttet til gruppas råd om at partiet må gå inn for å inkorporere CRPD.

Rett før valget signerte Støre et debattinnlegg sammen med ressursgruppas leder Ann-Marit Sæbønes der han lover: «En regjering ledet av Arbeiderpartiet vil samarbeide med organisasjonene og jobbe for et samfunn som er tilgjengelig for alle.»

Les Støre og Sæbønes’ innlegg her: SAMFUNNET SKAL VÆRE TILGJENGELIG FOR ALLE

Påminnelse om løfter

Når det gjelder inkorporering av CRPD sørget også Senterpartiet for å ta dette inn i partiprogrammet tidligere i år. Dermed er ikke dette bare vedtatt politikk for de to regjeringspartiene; det er også programfestet av alle partier på Stortinget unntatt Høyre og Fremskrittspartiet.

Men om Støre og Vedum skulle ha glemt CRPD-løftene sine under hektiske forhandlingsdager ved Hurdalssjøen, står 18 ulike organisasjoner og ungdomspartier på venstresiden klare til å minne dem på dem.

Allerede før valget startet de en underskriftskampanje med krav om at inkorporering av CRPD må inn i den nye regjeringserklæringen.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.