Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Jonas Gahr Støre ser på mens Haarstad i elektrisk rullestol heises om bord i toget.
FEIL VEI: Det er en omstendelig prosess for Roald Haarstad å få rullestolen inn på toget som tar ham i feil retning – mot Oslo – fra Kolbotn stasjon. Men hvis han skal til Ski – den andre veien – er dette den eneste løsningen. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener dette viser hvor viktig det er å satse på universell utforming. (Foto: Ivar Kvistum)

Fra denne stasjonen må rullestolbrukere ta toget i feil retning

Den utilgjengelige perrongen på Kolbotn stasjon viser hvorfor det er nødvendig å satse mer på universell utforming, mener Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre.

Ivar Kvistum
Publisert 19.10.2020 16:28

Om du bruker rullestol skal reise fra Kolbotn til Ski en snau mil lenger sør, må du først komme deg på et nordgående tog mot Oslo.

Der må du skifte til et annet sørgående tog, passere Kolbotn, før du omsider kan gå av i Ski.

På samme måte kommer du deg ikke av toget på Kolbotn stasjon om du kommer nordfra.

Da må du passere, gå av i Ski og ta toget tilbake.

Bare bratt trapp

Årsaken er at perrongen på Kolbotn stasjon som betjener sørgående tog, befinner seg midt mellom sporene. Herfra er det bare en bratt trapp ned til undergangen. Rullestolbrukere har ingen mulighet til å komme seg verken til eller fra denne perrongen.

– Dette viser at vi må sette oss klarere mål enn i dag om at samfunnet må bli universelt utformet, slik at det blir mulig for alle å ta seg fram, sier Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, til Handikapnytt.

Han viser til at Arbeiderpartiet hadde satt klare mål for når hele samfunnet skulle være universelt utformet den gangen partiet hadde regjeringsansvar. Og han hevder at ambisjonsnivået er svekket med høyresiden i regjering.

Dette viser at vi må sette oss klarere mål enn i dag om at samfunnet må bli universelt utformet, slik at det blir mulig for alle å ta seg fram.

Med egne øyne

Mandag hadde Arbeiderpartiets leder tatt turen til Kolbotn stasjon sammen med stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap) og Nordre Follos ordfører Hanne Opdan (Ap), for å se med egne øyne hvor vanskelig det er å være togpassasjer i rullestol.

Den leksjonen fikk de av Roald Haarstad, Einar Knutsen og Trond Akselsen. For alle tre er Kolbotn lokalstasjonen, og en viktig grunn til at de kvier seg for å ta toget.

– Det er en skandale at det har vært slik så lenge, konstaterer Einar Knutsen.

Krever universell utforming

Og det vil fortsatt gå noen år før Kolbotn stasjon er rustet opp og gjort universelt utformet. Kommunestyret i Nordre Follo hadde i sommer Bane Nors planforslag for stasjonen til førstegangs behandling.

– Der fattet vi et vedtak som eksplisitt sier at den nye stasjonen må bli universelt uformet. Det er fordi vi vi vil sikre at det ikke blir mulig å glemme dette hensynet, sier ordfører Hanne Opdan til Handikapnytt.

Ifølge Bane Nor vil ikke byggestart for Kolbotn stasjon finne sted før etter at den nye Follobanen er åpnet, etter planen i 2022. Men både rullestolbrukere og politikere er i ferd med å miste tålmodigheten.

– Det er helt uholdbart at det har fått være slik som i dag i over 20 år. Og nå vil det fortsatt gå flere år før dette er løst, sier stortingsrepresentant Tuva Moflag, som tidligere har vært ordfører i Ski kommune, som nå er sammenslått med Oppegård til Nordre Follo.

Personene avbildet i undergangen der trappen til perrongen går opp. Knutsen har kjørt rullestolen sin delvis opp skinnene i trappen.

HIT, MEN IKKE LENGER: Denne trappen er den eneste atkomsten til perrongen for sørgående tog på Kolbotn stasjon. Trappen er rett nok utstyrt med skinner, men Einar Knutsen demonstrerer for Trond Akselsesn, Roald Haarstad, Jonas Gahr Støre og Hanne Opdan at det er helt umulig å komme opp. (Foto: Ivar Kvistum)

– Bygg bro!

Roald Haarstad, Einar Knutsen og Trond Akselsen lanserer selv en midlertidig løsning på tilgjengelighetsproblemet på Kolbotn stasjon, som de mener kan fungere inntil en ny stasjon er på plass:

– Steng spor 3 og bygg en bro fra perrongen og ut av stasjonsområdet på vestsiden. Det vil kunne gi tilgang til midtperrongen. Det vil kunne gjøres i løpet av en natt, hevder Roald Haarstad.

Oppdatering 20. oktober 2020: Bane NOR bekager, men avviser at det er mulig med midlertidige løsninger.

Les mer: BANE NOR: IKKE MULIG MED MIDLERTIDIGE LØSINGER PÅ KOLBOTN STASJON

– Systemfeil

Men utilgjengelige stasjoner er ikke det eneste problemet som rullestolbrukere møter når de skal reise med tog. Haarstad, Knutsen og Akselsen fortalte Arbeiderpartiets leder hvordan trege rullestolheiser gjør ombordstigning omstendelig, utrygg og langsom.

Og de fortalte at rullestolene de selv bruker når de er på farten, er for store til å komme lovlig med på toget. Dette til tross for at stolene er utlånt fra Nav.

– Det er jo en systemfeil, utbrøt Støre da han ble forklart problemet.

– Her utstyrer vi mennesker med avanserte kjøretøy for å komme seg fram, og så er de to centimeter for store i forhold til regelverket. Noe er helt feil, sier han.

Les mer: DENNE RULLESTOLEN ER TO CENTIMETER FOR STOR TIL Å KOMME LOVLIG MED PÅ TOGET

Støre mener det er viktig at politikere lytter til funksjonshemmedes egne erfaringer.

– Det er slik at vi ofte ikke helt tar inn over oss hva begrensninger i bevegelighet betyr før man opplever det selv. Derfor er det så viktig at vi lytter til dem som selv har denne erfaringen, sier han.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.