Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Jonas Gahr Støre på talerstolen, holder en lyttende hånd til øret.
VI HAR LYTTET: Jonas Gahr Støre, her på Ap-landsmøtet i 2019, har kastet forbeholdene og er klar for å ta FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter inn i norsk menneskerettighetslov. (Foto: Mimsy Møller, Samfoto, NTB)

Arbeiderpartiet sier klart ja til CRPD

Forbeholdene er borte. Nå vil Arbeiderpartiet ha FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter inn i norsk menneskerettighetslov, uten å gå veien om å utrede saken. Samtidig erklærer stortingsgruppa at den vil stemme for SVs forslag om det samme allerede denne våren.

Ivar Kvistum
Publisert 04.02.2021 08:46

«Arbeiderpartiet vil innlemme FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i den norske menneskerettighetsloven.»

Slik lyder et av punktene i forslaget til nytt program for neste stortingsperiode, som programkomiteen presenterer 8. februar, men som Handikapnytt allerede nå har fått tilgang til.

Dermed går det endelige forslaget lenger enn det opprinnelige utkastet fra i fjor høst, der man nøyde seg med å «utrede hvordan FN-konvensjonene for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) kan innlemmes i den norske menneskerettighetsloven».

Lyttet til innspill

Partileder Jonas Gahr Støre har selv ledet programkomiteen. I en uttalelse til Handikapnytt sier han:

– Vi har lyttet til innspill vi har fått fra medlemmene våre, fra berørte, og vår ressursgruppe for politikken for funksjonshemmede med Ann-Marit Sæbønes i spissen.

Vi har lyttet til innspill vi har fått fra medlemmene våre, fra berørte, og vår ressursgruppe for politikken for funksjonshemmede.

Svært viktig sak

Ressursgruppen, som samler Ap-folk med nær tilknytning til funksjonshemmedes likestillingskamp, ble opprettet etter at partiet ble kritisert for å ha en for passiv politikk på området, blant annet ved at det ikke åpnet for å ta CRPD inn i norsk menneskerettighetslov.

– Ressursgruppen har vært tydelige på at dette er en svært viktig sak for mennesker med funksjonsnedsettelser og deres familier. Arbeiderpartiet er et parti som skal gå i front på likestilling. Dette er en viktig likestillingssak, uttaler Støre nå.

Les også Handikapnytts intervju med Jonas Gahr Støre om Arbeiderpartiets handikappolitikk: – VI SETTER TRYKK PÅ Å SKAPE ET LIKESTILT SAMFUNN

Viktig milepæl

Det opprinnelige programutkastet fikk en blandet mottakelse i funksjonshemmedes organisasjoner. På den ene siden ble det sett som et gjennomslag at Ap åpnet for å inkorporere CRPD. På den andre siden ble partiet kritisert for å ville gå veien om en utredning.

Nå er dette forbeholdet borte.

– At Arbeiderpartiet vedtar å innlemme CRPD i den norske menneskerettighetsloven, er en viktig milepæl i politikken for mennesker med funksjonsnedsettelser i Norge. Det styrker funksjonshemmedes rettigheter og tydeliggjør at likestilling også gjelder for funksjonshemmede, uttaler Ann-Marit Sæbønes, som leder ressursgruppa.

Hun roser Jonas Gahr Støre for å ha vært lydhør og lyttende til innspillene han har fått.

Stiller seg bak SVs forslag

Programforslaget skal først opp i landsstyret, før det behandles endelig på Arbeiderpartiets landsmøte i april.

Men liv møter lære allerede før den tid. For onsdag besluttet Arbeiderpartiets stortingsgruppe at den vil stemme for et forslag fra SV om å inkorporere CRPD i menneskerettsloven, for å gi konvensjonen forrang i norsk rett.

Programformuleringen

Her hele formuleringen om CRPD i det endelige programforslaget:

«Arbeiderpartiet vil jobbe for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal oppnå sine fulle rettigheter til deltakelse på alle samfunnets arenaer på lik linje med alle andre, ved å sikre at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) realiseres i alle deler av samfunnet. Vi vil bygge ned samfunnsbarrierer som står i veien for denne realiseringen, og slik bidra til større synliggjøring, likestilling og livskvalitet for denne gruppen.

Arbeiderpartiet vil:

Innlemme FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i den norske menneskerettighetsloven.»

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.