Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Hanne Bjurstrøm fotografert på kontoret.
TA GREP: – Hvordan kan man tillate seg å gå glipp av så mye god arbeidskraft? spør likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. (Foto: Kimm Saatvedt, LDO)

Ombudet: – Veldig viktig at jobb-diskrimineringen er dokumentert

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er veldig glad for forskningen som beviser diskriminering av funksjonshemmede i arbeidslivet. Hun utfordrer både Nav, fagbevegelsen og arbeidsgiverne.

Georg Mathisen
Publisert 13.04.2021 06:00

Mange forteller den samme historien: Det er vanskeligere å få jobb når du er funksjonshemmet.

– Det er veldig viktig å få det dokumentert, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Hun er glad for undersøkelsen som du først leste om i Handikapnytt. Forskerne Vegar Bjørnshagen og Elisabeth Ugreninov på Oslomet har bevist hvordan det å fortelle at du sitter i rullestol, halverer muligheten til å komme på jobbintervju.

Les mer: NY FORSKNING BEVISER AT ARBEIDSGIVERE DISKRIMINERER RULLESTOLBRUKERE

«Sånn er det»

– Dette er i tråd med hva vi føler, at «sånn er det», og med alle historiene vi har hørt. Men dokumentasjon er utrolig viktig for å åpne øynene på norske arbeidsgivere, sier Bjurstrøm.

Dokumentasjon er utrolig viktig for å åpne øynene på norske arbeidsgivere.

Hun velger å være optimist og ha tro på arbeidsgiverne:

– Jeg tror at disse tallene er veldig overraskende for private arbeidsgivere. De mener selv at de ikke diskriminerer, men her får de klart dokumentert at det gjør de. Det er veldig viktig å få ut det budskapet, og forhåpentligvis vil det skape en endringsprosess, sier hun.

– Hovedbudskapet mitt er: Hvordan kan man tillate seg å gå glipp av så mye god arbeidskraft?

Samtidig mener diskrimineringsombud Bjurstrøm at flere arbeidsgivere fremdeles har mange stereotypiske holdninger til mennesker som sitter i rullestol. De tenker at en rullestolbruker er til stort bryderi på arbeidsplassen og at det er veldig mye tilrettelegging som må gjøres.

Kritiserer trege Nav

På det området kritiserer hun Nav for å arbeide for tregt:

– Vi som samfunn må ta ansvar. Det finnes mange tilskuddsordninger, men mange arbeidsgivere er ikke klar over det. Ofte går det for tregt. Det har vi hørt fra privat sektor, og jeg tror på historiene: Det tar for lang tid fra de ansetter til de får det virkemiddelet, utfordrer Bjurstrøm.

Hvis en arbeidsgiver ansetter noen som trenger tilrettelegging og det er mulig å få et tilskudd for å legge til rette, så hjelper det nemlig lite hvis det tar et halvt år å få behandlet saken i Nav. I hvert fall hvis den nye medarbeideren har tre måneders oppsigelsestid i den forrige jobben.

– Jeg tar opp jevnlig med Nav hvordan de kan klare å få gjort dette mer effektivt. Det går igjen som en utfordring, sier Hanne Bjurstrøm.

Arbeidsgivere forteller henne at de har gode erfaringer når støtten og tilretteleggingen er på plass, men det tar for lang tid. Den må være der før den nyansatte begynner.

Utfordrer fagbevegelsen

Hun er glad for at aktivitets- og redegjørelsesplikten er forsterket. Det er den som pålegger arbeidsgiverne å sikre at ansatte og arbeidssøkere får like muligheter.

Samtidig utfordrer hun fagbevegelsen til å engasjere seg:

– Det er viktig ikke bare å se på arbeidsgiverne, men å se på arbeidstagerorganisasjonene, også. De er ikke flinke nok på den andre siden av bordet; de er ikke opptatt av å tenke mangfold, sier hun.

Det er veldig alvorlige tall. Det er tall som bekrefter historier og inntrykk som i hvert fall vi sitter med.

Rapporten som Handikapnytt omtalte, er veldig viktig fordi den belyser for første gang et tema som ikke er ordentlig dokumentert, mener Bjurstrøm.

– Det er veldig alvorlige tall. Det er tall som bekrefter historier og inntrykk som i hvert fall vi sitter med. Det viktigste vi kan gjøre, er å få de tallene ut og konfrontere arbeidsgiverne med dem. Noe skyldes fordommer, og noe skyldes engstelse for tilrettelegging. Der må vi gi arbeidsgiverne rett i at Nav av og til ikke er effektive nok.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.