Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Jan Erik Grundtjernlien.
BLIR BEDRE: Jan Erik Grundtjernlien og Nav vil bli bedre, og er i gang med en pilot der behandlingen går langt raskere. (Foto: Nav)

Nav lover raskere tilrettelegging på arbeidsplassen

Nav har fått ned saksbehandlingstiden og er i gang med å få til enda raskere hjelp med tilrettelegging på arbeidsplassen. Men avdelingsdirektør Jan Erik Grundtjernlien forstår frustrasjonen hos funksjonshemmede som opplever å møte stengte dører når de søker jobb.

Georg Mathisen
Publisert 26.04.2021 10:20

– Sånne tall er nedslående, sier avdelingsdirektør Jan Erik Grundtjernlien i Nav.

Han snakker om forskningen som dokumenterer hvordan arbeidsgivere diskriminerer rullestolbrukere.

De som forteller i en søknad at de sitter i rullestol, har bare halvparten så store sjanser som andre til å komme på jobbintervju.

De siste ukene har Handikapnytt.no satt søkelyset på hvordan arbeidssøkere med funksjonsnedsettelse blir silt ut allerede før det skal innkalles til intervju.

Les mer: NY FORSKNING BEVISER AT ARBEIDSGIVERE DISKRIMINERER RULLESTOLBRUKERE

Grundtjernlien sier som likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm:

– Dette er kanskje noe vi vet eller antar at vi vet, men nå får vi det dokumentert. Og så tenker vi kanskje: var det virkelig ille?

Nav-avdelingsdirektøren understreker at han ikke har gått inn i undersøkelsen og sett på metode, men han tror på tallene.

Ryddet opp i virkemidlene

– Den umiddelbare kommentaren min er at vi som samfunn har en vei å gå og en jobb å gjøre. Her har Nav en rolle, men det er også veldig viktig å påpeke arbeidsgivernes ansvar, sier han.

Han snakker om hvordan Nav har «ryddet ganske mye opp i virkemiddelverktøykassa».

– Inkluderingstilskuddet skal være enkel saksbehandling og dekke faktiske kostnader. Arbeidsgiveren kan gå inn og søke digitalt, og vi har laget en veileder som ligger på Arbeidsplassen.no og gjør det lettere for arbeidsgivere å orientere seg, sier han.

22 dagers saksbehandlingstid

Problemet som Bjurstrøm peker på i intervjuet med Handikapnytt, er at det går for sakte. Den som ansetter en ny medarbeider som trenger tilrettelegging, får ikke støtte og mulighet til å gjøre arbeidsplassen til å ta imot vedkommende i løpet av den tiden som går fra ansettelsen til den nye medarbeideren begynner.

Men Grundtjernlien viser til statistikken:

– Nå er gjennomsnittlig saksbehandlingstid 22 dager, så det er ikke så galt, sier Jan Erik Grundtjernlien.

Han forstår likevel at den ventetiden som brukeren opplever, kan virke lang. Ofte begynner folk med å henvende seg til kommunen.

Tettere og tidligere

Svaret fra Nav er at det trengs tettere samarbeid – ikke minst mellom Nav-kontorene og Navs hjelpemiddelsentraler.

– Vi har en pilot nå for å utvikle en digital løsning for å melde behov for hjelpemidler, og vi ser at tiden går veldig mye ned. Det er mye på gang som gjør at det kommer til å bli vesentlig bedre enn det er nå. Så må vi jobbe hardt for å synliggjøre dette videre for arbeidsgiverne. Vi må øke arbeidsgivernes forståelse for hvor enkelt det er å tilrettelegge, sier han.

– Vi synes vi er kommet ganske mye lenger i å koble hjelpemiddelsentralene i Nav, som er spesialistenheter, tettere og tidligere på i arbeidsoppfølgingen som foregår i det lokale Nav-kontoret. Noen brukere har opplevd at de har gått mange og lange runder i Nav-systemet før kompetansen fra hjelpemiddelsentralen er koblet på som ekspertise i møtet med arbeidsgiverne, innrømmer Grundtjernlien.

Noen brukere har opplevd at de har gått mange og lange runder i Nav-systemet før kompetansen fra hjelpemiddelsentralen er koblet på som ekspertise i møtet med arbeidsgiverne.

Les også: FIKK IKKE TILRETTELEGGING FORDI HUN SKAFFET SEG JOBB SELV

Rådene vil variere

I Handkapnytt fortalte Dona Hoxha har fortalt om hvordan hun først kom inn til jobbintervju da hun sluttet å krysse av i ruten for at hun er hørselshemmet. Rådet om å krysse av der, hadde hun fått av Nav.

Les mer: HOLDT MUNN OM HØRSELSHEMNING – DA KOM DONA PÅ JOBBINTERVJU

Jan Erik Grundtjernlien vil ikke legge opp til noen endring i rådene, av den enkle grunn at slike råd uansett skal tilpasses hver enkelt arbeidssøker og arbeidsgiver.

– Her er det laget et system for å synliggjøre sånn at arbeidsgiver kan identifisere en søker med funksjonsnedsettelse. Men arbeidsgiverne er så mange og forskjellige at det ikke er noe fasitsvar. Noen ganger tror jeg det er lurt å si fra om nedsatt funksjonsevne, andre ganger kan det sikkert være fornuftig å vente, mener han.

– Om man skal fortelle og hva man skal fortelle om funksjonsevne og behov for tilrettelegging, det må Nav-veilederen kunne gi råd om fra sak til sak ut fra hvordan de kjenner arbeidsmarkedet og arbeidsgiveren fra før, ifølge Grundtjernlien.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.