Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Thon fotografert i kontorlandskap.
MANGLENDE MEDVIRKNING: Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon har undersøkt utviklingshemmedes klagesaker. (Foto: Javad Parsa, NTB)

Utviklingshemmede blir ikke hørt – nå krever ombudet lovendring

Utviklingshemmede får i for liten grad bestemme over sitt eget liv, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet. Han anbefaler endringer i lovverket.

Handikapnytt
Publisert 24.06.2022 15:40

(NTB:) Ombudet har gått gjennom 117 klagesaker i en ny rapport.

I nær halvparten av sakene fant ombudet ingen dokumentasjon på at utviklingshemmede, verge eller pårørende har fått medvirke i utformingen av den utviklingshemmedes tilbud.

Det bryter med pasient- og brukerrettighetsloven, der det står at «pasient eller bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester», mener ombudet.

Avgjørelser på feil grunnlag

– Medvirkning er dårlig dokumentert i sakene vi har sett på, og det organisatoriske påvirker i for stor grad utforming av tjenester. Vi er bekymret for om beslutningstakerne avgjør saker på mangelfullt, eller feil grunnlag, sier likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon.

Vi er bekymret for om beslutningstakerne avgjør saker på mangelfullt, eller feil grunnlag.

I rapporten foreslås det ifølge VG at regjeringen bør fremme en ny lov om beslutningsstøtte. Altså at brukerne får «støtte til å ta beslutninger», fremfor at vergene fatter beslutningene.

Kjerkol: Nøye gjennomgang

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier til avisen at de vil gå nøye gjennom rapportens funn og anbefalinger.

– Vi jobber blant annet med å bedre rehabiliteringstilbudet, da særlig ledelse og organisering. Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder om tjenester til personer med utviklingshemming. Denne skal bidra til økt kvalitet på tjenestene, og sikre at gruppen får et tilbud som samsvarer med deres ønsker og behov, sier hun.

(©NTB)

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.