Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Henriette Nielsen
FRI TIL Å VÆRE SEG SELV: Henriette Nielsen ønsker å bidra med kunnskap om funkisperspektivet i foreningen Fri, der hun nå er valgt inn i sentralstyret. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Henriette vil skape trygge rom for skeive funkiser

Tidligere leder Henriette Nielsen i Norges Handikapforbunds Ungdom er valgt inn i sentralstyret i Fri, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Ivar Kvistum
Publisert 30.11.2020 16:17

En gang Henriette Nielsen var på Kino med sin daværende kjæreste, var det en fyr som ropte etter dem: «Jævla lesba kysser krøplingen i rullestol!»

– Jeg ble så satt ut at jeg begynte å le. Situasjonen var så absurd. Jeg tenkte med meg selv at dette er ikke mitt problem. Her er det den andre som har et problem som uttrykker seg slik, forteller Henriette Nielsen om episoden.

Hun refererer ofte til den når hun skal for forklare hvordan diskriminering kan arte seg når man tilhører to minoriteter samtidig.

Bryter med normer

Nielsen har bakgrunn som leder for Norges Handikapforbunds Ungdom, et verv hun ble valgt til i 2016. Nå er hun vararepresentant til sentralstyret i «voksenorganisasjonen» NHF.

I høst ble hun valgt inn i sentralstyret i Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Organsiasjonen arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge og i resten av verden.

– Jeg har bestemt meg for å jobbe mer interseksjonelt, i flere organisasjoner, sier Henriette Nielsen om motivet for å engasjere seg i Fri.

Interseksjonalitet viser til hvordan sosiale kategorier som kjønn, rase, etnisitet, religion, sosial klasse, seksuell orientering og funksjonsevne kan samvirke og påvirke personers leve- og livsvilkår, for å holde oss til definisjonen til Store norske leksikon.

– Å være skeiv og ha en funksjonsvariasjon i tillegg, innebærer at jeg opplever en annen type diskriminering enn andre, forklarer  hun.

Konvertere eller helbrede?

I mer enn et år har hun vært nestleder i organisasjonens fylkeslag i Agder. Og hun konstaterer at hun opplever mer kritikk som åpent skeiv på Sørlandet enn hun gjør i Oslo.

– Men når man har stått i det en stund, lager man seg et skjold for å beskytte seg selv. En gang sto jeg på stand for Høyre, og en fyr kom bort og sa han ville be for meg. Jeg svarte med å spørre om han ville konvertere meg eller helbrede meg. Han ble helt satt ut og gikk, ler hun.

En gang sto jeg på stand for Høyre, og en fyr kom bort og sa han ville be for meg. Jeg svarte med å spørre om han ville konvertere meg eller helbrede meg. Han ble helt satt ut og gikk.

Men selv om latteren er et skjold, betyr ikke det at det ikke går inn på henne når hun blir utsatt for trakassering. 

Sammensatt diskriminering

I arbeidsprogrammet for de neste to årene som landsmøtet i Fri vedtok 4. oktober, er arbeidet mot sammensatt diskriminering løftet som et satsingsområde.

Organisasjonen konstaterer at «mennesker som bryter med samfunnets normer for kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder, kropp, funksjonsevne, sosioøkonomisk status, kjønnskarakteristika og tro/religion/livssyn er mer utsatt for diskriminering. Dette gjelder både ute i samfunnet generelt og innad i vår organisasjon».

Derfor mener Fri at det er viktig å se kjønn og seksualitet i sammenheng med andre diskrimineringsgrunnlag.

«Som organisasjon er det et mål at FRI skal jobbe aktivt mot strukturell rasisme og diskriminering i alle former», heter det i  arbeidsprogrammet.

Portrettfoto av Henriette Nielsen.

DOBLE MINORITETER: Henriette Nielsen mener målet må være at folk blir anerkjent for den de er, uten å måtte være det ene eller andre. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Bidra med kunnskapsbygging

Henriette Nielsen er glad denne tydeligheten i Fris arbeidsprogram, og at funksjonsvariasjon nå er en del av organisasjonens synsfelt.

Samtidig konstaterer hun at organisasjonen fortsatt trenger å jobbe med seg selv.

– Fri er et tverrsnitt av den norske befolkningen på godt og ondt. På enkelte områder er funkisperspektivet tatt imot med åpne armer. Samtidig er det manglende kunnskap på andre områder. Jeg håper at jeg kan bidra med kunnskapsbygging, slik at vi kan være en organisasjon som skaper trygge rom for alle, sier hun.

Skeivt nettverk i NHF

– Hva med den andre veien? Er Handikapforbundet en trygg arena for skeive?

– Jeg vil si at det er i ferd med å bli det. Og her vil jeg trekke fram den veldig verdifulle jobben som Ingrid Thunem har gjort for å løfte fram mangfold, ikke minst i NHFU. Nå går vi sammen om å bygge et skeivt nettverk i NHF. Målet er at man ikke skal bli sett på som å være enten det ene eller det andre, men at man blir anerkjent for å være seg selv og den man er. Dette er veldig viktig for meg, understreker Henriette Nielsen.

Målet er at man ikke skal bli sett på som å være enten det ene eller det andre, men at man blir anerkjent for å være seg selv og den man er.

– Handikapforbundet definerer seg stadig tydeligere som en likestillingsorganisasjon som bekjemper diskriminering, i likhet med Fri. Hvem tenker du har kommet lengst når det gjelder gjennomslag? Hva kan den ene lære av den andre?

– Jeg tenker Fri nok har kommet lenger enn NHF på mange områder, nettopp på grunn av synligheten og posisjonen skeive har i samfunnet. Samtidig har ikke skeive en egen menneskerettighetskonvensjon. Når det kommer til vårt felt i NHF, er det vanskelig å få skikkelig gjennomslag på grunn av synlighet manglende synlighet og å komme til orde i den offentlige debatten, svarer Henriette Nielsen.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.