Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Nærbilde av klesvask og klesklyper på en tørkesnor.
LUKT-DISKRIMINERING? Kvinnen mener seg diskriminert av naboens klesvask. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Hevder hun blir diskriminert av naboens klestørk

Parfymelukt fra klesvasken som var hengt til tørk og avfall som var hensatt utendørs, påførte henne så store plager at hun klagde inn naboen til Diskrimineringsnemnda.

Ivar Kvistum
Publisert 22.11.2021 19:25

I klagesaken for Diskrimineringsnemnda hevder kvinnen at hun har miljøhemning, «som gjør at hun får sterke nevrologiske reaksjoner på blant annet parfyme, parfymerte produkter og kjemikalier».

Så når naboene hennes henger opp klesvasken til tørk ute på fellesarealene, noen meter fra leiligheten hennes, hevder hun at det påfører henne så store helseplager at hun ikke kan lufte.

Noe som igjen fører til at hun plages av konstant dårlig inneklima.

Lagring av søppel

Det er heller ikke bare klesvasken som kvinnen hevder diskriminerer henne som miljøhemmet. Også duftende avfall som naboene hensetter utendørs, cirka 10–12 meter fra leiligheten hennes, bidrar til problemene.

Lagringen av avfallet skal ha pågått helt siden kvinnen flyttet inn i boligen i den 30 kvadratmeter store kommunale leiligheten i 2018.

Dersom avfallet hadde blitt lagret i tette beholdere innendørs, eller hadde blitt kjørt direkte til gjenvinningsstasjonen, hadde hun blitt spart for helseplagene sine, mener hun.

Og om klestørken hadde blitt hengt opp et annet sted på eiendommen, ville belastningen blitt mindre.

Tvinges til å flytte

I verste fall, dersom ikke problemet blir løst, mener kvinnen at hun blir nødt til å flytte.

«Å bli tvunget til å flytte fra hjemmet sitt er alvorlig. Det er ikke bare å flytte siden hun har fått tildelt bolig fra kommunen, og det tar tid å finne en ny bolig som er egnet for henne som miljøhemmet å bo i», argumenter hun overfor nemnda.

De innklagde naboene avviser at de har diskriminert eller trakassert henne. Når det gjelder søpla, viser de til at det ikke har vært luktende søppel siden 2020, da det var spylevæske i avfallet.

Og klestørken tar de der det er mest praktisk – og best tørk. 

Ikke dårligere stilt

Diskrimineringsnemnda finner heller ikke at hun er utsatt for diskriminering. Slik de ser det, er hun ikke stilt dårligere enn andre i likestillings- og diskrimineringslovens forstand.

«Det er nemndas vurdering at de ulempene (kvinnen) opplever ikke overstiger terskelen for å konstatere at saksøkte er «stilt dårligere», og nemnda legger da vekt på at saksøktes aktiviteter må påregnes og tolereres i et boligområde», skriver nemnda.

Nemnda avviser også hennes påstand om at naboenes klestørk og søppellagring er trakassering.

«Slik bruk av en boligeiendom må regnes som normal og påregnelig. Slike handlinger har dermed verken trakasserende formål eller virkning», heter det i uttalelsen.

Diskrimineringsnemnda har ikke tatt stilling til om miljøhemning kan regnes som en funksjonsnedsettelse i likestillings- og diskrimineringslovens forstand, siden det ikke er nøvendig for resultatet i saken.

Kjemisk intoleranse

Miljøhemning handler om overfølsomhet for blant annet parfyme og beskrives av Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse. Norges Astma- og Allergiforbund kaller det en skjult funksjonshemning.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende oss for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen oss i redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.