Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Finn Arild Thordarson i T-skjorte med teksten: «Every day is a good day to fight autism».
SKUFFET: HøyreFUNK-leder Finn Arild Thordarson er skuffet over at Høyre ikke vil inkorporere CRPD. (Foto: Michael Mo)

– Jeg har vurdert å trekke meg fra Høyre på grunn av CRPD

Nå har Finn Arild Thordarson bestemt seg for å bli og å kjempe for at Høyre endrer mening.

Stine Slettås Machlar
Publisert 08.03.2021 12:39

Tirsdag 9. mars skal Stortinget stemme over et forslag fra SV om å ta FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne  (CRPD) inn i norsk menneskerettsloven.

Høyre, sammen med Fremskrittspartiet, sier nei til dette, og har sørget for at regjeringspartnerne Venstre og Kristelig Folkeparti kommer til å stemme mot sin egen overbevisning slik at forslaget faller.

Meget skuffet

Det får lederen av HøyreFUNK, partiets handikappolitiske utvalg, til å reagere.

– Jeg og flere med meg er skuffet over dette. HøyreFUNK er for inkorporering. Vi ser på dette som et naturlig skritt på veien mot et likestilt samfunn, sier han til Handikapnytt.

– Først ble kvinner anerkjent som likestilte, deretter kom turen til andre grupper. I dag er det ikke et tema hvilket kjønn, etnisitet eller legning man har. Men vi er ennå ikke der at mennesker med funksjonshemminger har oppnådd samme status, utdyper han.

En inkorporering av CRPD har både symbolsk og reell verdi, mener han.

– Den symbolske verdien går på i hvor stor grad funksjonshemmede skal føle seg anerkjente og inkluderte som fullverdige borgere i Norge. Den reelle verdien er at vi trenger den tyngden som en lovfesting vil gi for å komme oss videre – slik situasjonen er i dag går utviklingen altfor sakte. Jeg vil oppleve å føle meg som en fullverdig borger i min egen levetid!

Viktig for å ha krav

Før helga hevdet Høyres statssekretær Thor Kleppen Sættem at det ville være en fordel for funksjonshemmede om CRPD ikke var en del av menneskerettsloven.

Les mer: – FORDEL FOR FUNSKJONSHEMMEDE AT CRPD IKKE ER I MENNESKERETTSLOVEN

Det utsagnet reagerer Thordarson på.

– Norge signerte faktisk CRPD i 2013 – men forpliktet seg da kun overfor andre stater. Vi som borgere kan ikke i praksis kreve de rettighetene som oppfyller konvensjonene før det er gjort om til norsk lov. Så Norge har faktisk allerede lovet å følge konvensjonen, uten å følge opp i praksis. Det er ingen fordel for funksjonshemmede at det offentlige har frihet til å tilpasse seg for å slippe å oppfylle det vi forpliktet oss til da vi ratifiserte konvensjonen i 2013, sier Thordarson.

Det er ingen fordel for funksjonshemmede at det offentlige har frihet til å tilpasse seg for å slippe å oppfylle det vi forpliktet oss til da vi ratifiserte konvensjonen i 2013.

– Kan innføres gradvis

Sættem sa i samme sak at å inkorporere CRPD i norsk lov vil kunne bidra til å skape en uklar og uoversiktlig rettslig situasjon siden CRPD er en relativt ny konvensjon, og innholdet i enkelte av forpliktelsene er fortsatt uklart, blant annet på bakgrunn av CRPD–komiteens tolkning av enkelte konvensjonsbestemmelser.

Thordarson mener derimot det er dagens situasjon som vanskelig.

– Det er gjort med alle de andre konvensjonene, blant annet kvinnekonvensjonen. Det bør ikke være annerledes for CRPD. Staten kan også innføre enkelte av bestemmelsene gradvis. Jeg er ikke enig i at det blir en uklar og uoversiktlig rettslig situasjon. Det som vil skje er at funksjonshemmede får de rettighetene som Norge lovet å forplikte seg til å innføre i 2013. Det er dagens situasjon som er uklar og uoversiktlig, sier han.

Ønsker å inkluderes

HøyreFUNK mener at det trengs et paradigmeskifte fra å se på funksjonshemmede i et perspektiv hvor det bare handler om det medisinske, helse og omsorg, til et nytt perspektiv der vi ser på dette også som et spørsmål om likestilling.

– På akkurat samme måte som f.eks. likestilling mellom menn og kvinner, eller likestilling uavhengig av hudfarge og legning. I et lengre perspektiv bør likestilling være noe som gjelder alle mennesker, istedenfor dagens situasjon der vi har mange forskjellige interessegrupper som ikke alltid samarbeider like godt. Funksjonshemmede trenger å bli sett på som medlemmer i gruppen som vi kaller «alle mennesker», forklarer Thordarson.

Tung erkjennelse

For Høyrefunk-lederen er spørsmålet om CRPD også personlig og det har fått ham til å vurdere egen partitilhørighet.

– Jeg personlig har sterke følelser for denne saken. Jeg tror det er rundt 15 år siden jeg første gang ble kjent med CRPD, da jeg jobbet som journalist og laget NRK–programmer på tegnspråk og møtte sentrale aktører som jobbet for dette i FN. I min ungdommelige naivitet trodde jeg den gang at det bare ville være snakk om noen få år før dette ville komme på plass her i Norge også.

Det var en tung erkjennelse å se hvor langt vi har igjen, og jeg skal innrømme at jeg i den siste tiden har sagt til flere i sinne at nå er jeg ferdig med partiet.

– Det var en tung erkjennelse å se hvor langt vi har igjen, og jeg skal innrømme at jeg i den siste tiden har sagt til flere i sinne at nå er jeg ferdig med partiet. Det er viktig å få utløp for sine følelser, snakke om det og deretter handle mer konstruktivt. Jeg opplever å få støtte og forståelse for mine reaksjoner. Det er mange i Høyre som ønsker å inkorporere CRPD. Vi må bare jobbe på for å overbevise resten av partiet.

Løfter debatten i Høyre

HøyreFUNK har lagt en plan.

– Vi har allerede sendt forslag til programkomiteen, og vil ta debatten frem mot landsmøtet 13–16 mai. Nå må vi engasjere bredt i egen organisasjon og sette temaet på dagsorden i Høyre.

– Vi kommer til å fortsette å jobbe for inkorporering, og jeg er ganske sikker på at det kun er et tidsspørsmål før vi får en inkorporering i Norge.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.