Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

De tre fotografert sammen i døråpningen der åpneren er montert.
UFORSTÅELIG: Ann-Sissel (Pia) Johansen, Mardon Drangsholt – som er nestleder både i styret for borettslaget og i Sørlandets Boligbyggelag – og Astrid Tvedten, Safos brukerutvalgsrepresentant ved hjelpemiddelsentralen i Agder, synes Navs praksis er urimelig. (Foto: Signe Marie Rølland)

Pia er innestengt i eget hjem av defekt døråpner – Nav nekter å montere en ny

Rullestolbruker Ann-Sissel (Pia) Johansen kommer seg ikke inn i garasjen, der bilen hennes står parkert. Nav nekter å reparere døråpneren, til tross for at det var de som installerte den for 10 år siden.

Bjørnhild Fjeld
Publisert 22.03.2023 10:28

Da Ann-Sissel (Pia) Johansen flyttet inn i borettslaget Smiedalen Terrasse i Kristiansand i 2012, søkte hun Nav Hjelpemiddelsentral om å få støtte til å installere automatiske døråpnere på i alt seks dører i boligblokken.

I likhet med mange andre rullestolbrukere klarer hun ikke å åpne dørene uten hjelp fra dørautomatikk, og Nav kan derfor gi støtte til installasjon av dette som et nødvendig hjelpemiddel for at beboeren skal kunne bruke boligen.

Søknaden ble innvilget, og døråpnerne installert. Men slike tekniske installasjoner har som kjent en viss levetid før de må repareres eller byttes ut.

Får ikke brukt bilen

Det er spesielt den tunge branndøren inn til garasjeanlegget, som for Pia er umulig å åpne uten å trykke på knappen.

– Om vinteren er jeg avhengig av å komme ned i garasjen, for å kunne bruke bilen min når jeg skal ut. Jeg kan heller ikke bruke den vanlige utgangsdøra, da det er en bratt og glatt bakke der jeg ikke kommer ned med rullestolen, forteller hun.

I 10 år har det fungert helt utmerket for Pia å bo i leiligheten, takket være døråpnerne. Men da dørautomatikken for å komme inn til garasjeanlegget plutselig sluttet å virke, opplevde hun å bli innestengt i sin egen leilighet.

Avslag på grunn av branndør

Da Pia søkte Nav om å få byttet den defekte døråpneren, fikk hun fikk først innvilget søknaden, men med forbehold om at branndøren var godkjent for ettermontering av automatikk.

– Da montøren kom, fikk jeg beskjed om at «dette kommer aldri i verden til å bli godkjent», sier Pia.

Og en stund etterpå kom avslagsbrevet fra Nav.

Begrunnelsen var at døren var «forringet av sin opprinnelige brannklassifisering, og er ikke lenger en godkjent branndør».

Les Navs kommentarer lenger ned i saken.

Må i verste fall flytte

Dersom Pia ønsker å klage på vedtaket, har hun fått beskjed om at saksbehandlingstiden er 35 uker.

Uten en fungerende døråpner, er det svært vanskelig for rullestolbrukeren å leve det livet hun ønsker:

– I begynnelsen gikk jeg ned og ventet på at noen skulle komme og åpne døra. Noen ganger kom det noen, mens andre ganger satt jeg der en time – og måtte ringe og avlyse avtalene jeg hadde. I verste fall må jeg flytte, sier hun.

I begynnelsen gikk jeg ned og ventet på at noen skulle komme og åpne døra. Noen ganger kom det noen, mens andre ganger satt jeg der en time – og måtte ringe og avlyse avtalene jeg hadde. I verste fall må jeg flytte.

Pia har brukerstyrt personlig assistent (BPA), et par dager i uka, så i det siste har hun kommet seg ut de dagene assistenten har vært til stede for å åpne døra.

– Jeg klarer meg selv, for det aller meste. Jeg har også fått en tilrettelagt bil fra Nav, nettopp for at jeg skal kunne leve et fritt og selvstendig liv.

Nav «ødela» branndøren

Men hvem var det som installerte den automatiske døråpneren i 2012, og dermed «ødela» branndøren? Jo, det var Nav.

– Jeg synes det er vanskelig å forstå deres argumentasjon. Det er jo snakk om å reparere en døråpner som de selv har installert, sier Pia.

Tilbake i 2012 innhentet Pia uttalelser fra Brannvesenet. Etter befaring rapporterte Hans Arne Madsen, konstituert leder for forebyggende i Kristiansand Brannvesen, at de «finner ikke noe i veien med å ettermontere automatikk, slik det søkes om».

– Jeg trodde ikke at det skulle være nødvendig å få brannvesenet på befaring én gang til, det er jo den samme døren det er snakk om, sier Pia.

Hun har i tillegg høsten 2022 innhentet uttalelser fra prosjektleder Rolf O. Åbrekk i Teknisk avdeling i Sørlandet Boligbyggelag, som skriver at «dette er en meget god og solid branndør (…), beregnet for montering av dørpumpe».

Pia i rullestol strever med å åpne døren og komme seg gjennom.

BARRIERE: Ann-Sissel (Pia) Johansen er avhengig av dørautomatikk for å komme til bilen i sin egen garasje. Men den ti år gamle døråpneren fra Nav har gått i stykker. Og etaten vil ikke montere en ny. (Foto: Signe Marie Rølland)

Fagfolk anbefaler ny døråpner

Verken han eller teknisk sjef Odd Helge Moen ved SBBL, forstår hvorfor dette er en problematikk i det hele tatt.

– Her er det snakk om å erstatte defekt automatikk. Det vil ikke ha noen betydning for dørens egenskaper som branndør, sier Moen.

Styret i borettslaget har også godkjent at den defekte dørautomatikken skiftes ut.

Men uttalelsene fra ulike fagfolk er ikke tilstrekkelig for Nav: De står fast på at det fremskaffes dokumentasjon på at døren en godkjent for ettermontering av dørautomatikk.

Men siden produsenten av døren er lagt ned, kan ikke slik dokumentasjon skaffes.

Derfor mener Nav at hele døren må byttes ut, før de kan installere automatisk døråpner. Og Nav, eller rettere sagt Folketrygden, betaler ikke for bytte av dør, det må huseieren ordne.

NHF: Bekymret

Interessepolitisk seniorrådgiver Guri Henriksen i Norges Handikapforbund, er bekymret for bosituasjonen til personer med funksjonsnedsettelser, dersom denne saken er representativ for Navs praksis:

– Dersom en døråpner alltid vil ødelegge en branndør, så vil det blir stopp i montering av døråpnere og mange vil ikke kunne bo i borettslag og andre boliger. Praksis er at mange dører egner seg for døråpner, uten at døren blir ødelagt. Derfor ble det montert døråpnere i borettslaget Pia bor i. Og derfor mener borettslaget og Sørlandet Boligbyggelag at døråpneren kan skiftes ut med en ny, sier hun.

Seks organisasjoner har gått sammen om å be Kommunal- og distriktsdepartementet om å se nærmere på regelverket.

Les mer: FRYKTER AT REGLENE FOR DØRAUTOMATIKK ISOLERER FOLK I EGEN BOLIG

Det er ingen som kan pålegge et borettslag å kjøpe en ny dør for at Nav skal kunne montere døråpner.

«Dusteforbundet»

Alf Friestad, styreleder i borettslaget Smiedalen Terrasse, mener historien om Pia og døråpneren hadde passet inn i Dagbladet-spalten «Dusteforbundet».

– Det er ingen som kan pålegge et borettslag å kjøpe en ny dør for at Nav skal kunne montere døråpner. Fellesskapet kan ikke dekke dette for hver enkelt beboer. Jeg ser heller ikke logikken i å kjøpe en ny dør til 50-60.000 kroner, når både brannvesenet og andre fagfolk sier at den eksisterende døren er bra nok.

Reparerte på egen regning

Styret i borettslaget synes likevel det var for galt at Pia ikke skulle komme seg ut av leiligheten, og har fått et firma til å reparere dørautomatikken, slik at den nå fungerer.

– Borettslaget har lagt ut for dette, og så håper vi at vi får tilbake pengene fra Nav når de har tatt til fornuften, sier han.

Og selv om døråpneren er reparert og fungerer akkurat nå, vil den gå i stykker en gang, og hva skjer da?

– Dette gjelder flere beboere bare i dette borettslaget, som også har fått avslag. Dersom Nav fortsetter med denne praksisen, må vi i verste fall bare si til Pia og andre rullestolbrukere, at «beklager, dere kan ikke bo her», sier styrelederen.

Dersom Nav fortsetter med denne praksisen, må vi i verste fall bare si til Pia og andre rullestolbrukere, at «beklager, dere kan ikke bo her».

Pia i rullestol, fotografert utenfor boligblokka.

FRYKTER HUN MÅ FLYTTE: Ann-Sissel Johansen synes Navs holdning og praksis er urimelig. I verste fall frykter hun at hun ikke kan bli boende i borettslaget. (Foto: Signe Marie Rølland)

Nav: Krever dokumentasjon

Handikapnytt har forespurt Nav Hjelpemiddelsentral Agder om en begrunnelse for hvorfor de nekter å bytte ut/reparere den ødelagte dørautomatikken i borettslaget Smiedalen Terrasse i Kristiansand.

Ann-Sissel Johansen har fritatt Nav fra taushetsplikten, og vi har fått skriftlig svar på epost fra seniorrådgiver Vegard Forøy i Styringsenhet for Nav Hjelpemidler og tilrettelegging.

«I oktober 2022 søkte bruker om bytte av dørautomatikk på branndøren, da den gamle var gått i stykker og ikke kunne repareres.

Bruker fikk innvilget søknad om bytte av dørautomatikk 4. nov. 2022. Vedtaket tar forbehold om at det monteres avbruddsfri strømleveranse (UPS) (Red. anm. Avbruddsfri strømleveranse (nødstrøm) er montert av søker), og at branndøren er godkjent og klargjort for ettermontering av dørautomatikk. Vi gjør oppmerksom på at ny teknisk forskrift (TEK17) – som bl.a. tydeliggjør kravet til UPS – var gjeldende på dette tidspunktet.

Tekniker fra NAV Hjelpemiddelsentral har vært i kontakt med bruker, styreformann og teknisk avdeling i Sørlandets boligbyggelag, og det viste seg at opprinnelig dørprodusent, Dalcoc (som ble kjøpt opp i 2006) ikke kunne fremskaffe dokumentasjon på at branndøren er godkjent for ettermontering av dørautomatikk. I slike tilfeller krever NAV at døra må byttes før det kan monteres ny dørautomatikk, eller alternativt få godkjenning fra sertifiseringsmyndighet (testlaboratorium).

Dette er i tråd med praksis som beskrives på Kunnskapsbanken, som er basert på NAVs forståelse av TEK17.

Ved henvendelse til NAV Hjelpemiddelsentral om behov for dørautomatikk/porttelefon på branndør må det vedlegges skriftlig dokumentasjon fra dørprodusent på at branndør er klargjort for elektrisk sluttstykke. Det vil si at dørkarmen er klargjort for elektrisk sluttstykke. 

Det kan bare monteres dørautomatikk/porttelefon på branndører som kan knyttes til en ansvarlig dørprodusent. 

I enkelte tilfeller er det ikke mulig å innhente dokumentasjon på aktuell branndør fordi døren er umerket, eller dørprodusent er avviklet. Huseier må da bytte dør.

Folketrygden dekker ikke bytte av dør, men det kan søkes kommunen om tilskudd til dette.

Det hører med til saken at søker hadde innhentet en uttalelse fra prosjektleder i teknisk avdeling i SBBL, som vurderte at døren er godkjent branndør. NAV vurderer imidlertid at dette ikke er tilstrekkelig for å fravike kravet om dokumentasjon, da slik godkjenning som nevnt må gjøres av sertifiseringsmyndighet. NAV Hjelpemiddelsentral har også snakket med Kristiansand brannvesen om saken. De har samme fortolkning av lovverket som oss og vil ikke å gå inn som godkjenningsmyndighet i slike saker.»

Videre skriver Forøy om håndtering av klagen fra Ann-Sissel Johansen:

«Bruker henvendte seg i januar 2023 til enhetsleder ved NAV Hjelpemiddelsentral Agder og klagde på at vedtaket om bytte av dørautomatikk ikke ble effektuert.

Vi ser at kommunikasjonen kunne vært bedre fra vår side. Det har ikke kommet tydelig nok frem i vår kontakt med bruker at branndøren må byttes før NAV kan montere ny dørautomatikk, og at dokumentasjonen som foreligger i saken ikke er god nok i henhold til de krav som gjelder. Vi beklager dette.

Vi har full forståelse for at dørautomatikk er et viktig hjelpemiddel for fremkommelighet i egen bolig. Det er imidlertid slik at dører og bygningsmasse skal ha brannhemmende egenskaper. Når det monteres dørautomatikk, kan disse egenskapene forringes. Disse forholdene er regulert i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrift (TEK17).»

Handikapnytt har spurt om det ikke er rimelig at Nav dekker skifte av branndøren, når det i sin tid var Nav som montere dørautomatikken som «ødela» branndøren. Dette har vi ikke fått svar på.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.