Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portretter.
FREMMER AKTIVITET: Birgit Skarstein (til venstre) og Sunnaasstiftelsen ved Marianne Holth Dybwad mottar Bergesenprisen for å bringe ny teknolgi og nye ideer inn i rehabiliteringsfeltet.

Innovasjonspris til Skarstein og Sunnaasstiftelsen

Bergesenprisen for 2023 er tildelt Birgit Skarstein og Sunnaasstiftelsen for å bringe rehabiliteringsfeltet framover med nytenkning og ny teknologi.

Handikapnytt
Publisert 22.09.2023 16:41

Shabana Rehman,  Karpe og Norske Kvinners Sanitetsforening er blant de tidligere mottakerne.

I år går Bergesenprisen til idrettsutøver Birgit Skarstein og Sunnaasstiftelsen.

Fordi:

– Bergesenstiftelsens styre vil med tildelingen av Bergesenprisen 2023 anerkjenne en idrettsutøver og en humanitær stiftelse for deres innovative arbeid med å endre betingelsene for paraidrett, og å drive forskningen fremover for parautøvere og mennesker med funksjonsnedsettelse.

Det sier Per Conradi Andersen, styreleder i Bergesenstiftelsen, i en pressemelding.

Ny teknologi og viten

Felles for begge prismottakere er at de jobber for å endre fremtiden til det bedre, både for parautøvere og andre med funksjonsnedsettelse. De ønsker å finne løsninger ut fra brukernes behov.

Både Skarstein og Sunnaasstiftelsen bidrar til å introdusere ny teknologi og viten som bringer rehabiliteringsfeltet fremover, mener Bergesenstiftelsen. De samarbeider med ledende forskningsmiljøer i Norge for å få realisert forskning og innovasjon på et felt som historisk sett ikke har hatt høy prioritet.

Alle fortjener et aktivt liv

– Dette er en anerkjennelse av at et inkluderende samfunn er viktig, og en støtte til at alle fortjener å ha et aktivt og godt liv, uavhengig av fysisk funksjon, sier Birgit Skarstein.

Hun understreker at godt utviklet og tilpasset utstyr fyller gapet mellom det kroppen kan levere og hva aktiviteten krever. Da kan flere drive idrett og aktivitet. Men:

– Mye av utstyret som trengs finnes ikke, eller er ikke godt nok utviklet eller tilgjengelig, og dette må vi gjøre noe med. Jeg håper at den utviklingen vi har drevet kan åpne dører og gjøre terskelen lavere for at flere både kan oppleve mestring og delta i aktivitetsfellesskapet, sier Skarstein.

Skikkelig inspirasjon

– For Sunnaasstiftelsen er dette en strålende nyhet og en skikkelig inspirasjon i vårt arbeid for å skape bedre og mer aktive liv for personer med nedsatt funksjonsevne, sier daglig leder Marianne Holth Dybwad.

Sunnaasstiftelsen legger stor vekt på å utvikle tilbud som supplerer de offentlige helse- og omsorgstjenestene. Ved å forene helsefaglig kompetanse med
erfaringsbasert kompetanse fra likepersoner, skaper stiftelsen nye tilbud innenfor aktiv rehabilitering.

– Bruk av ny teknologi er viktig for å bedre den enkeltes selvhjulpenhet og deltakelse på ulike arenaer i samfunnet. Alt vi gjør handler om å drive
rehabiliteringsfeltet fremover slik at flere etter skade kan komme tilbake til skole, studier og arbeidsliv. Da bidrar vi til å fremme inkludering og mangfold, sier Holth Dybwad.

Bergesenprisen ble delt ut for første gang i 1988, og deles ut årlig. Prisen er blant Norges største priser til allmennyttige formål, og består av en statuett av Per Ung og et pengebeløp som i 2023 er på to millioner kroner.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.