Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

De tre poserer sammen.
TYDELIG TALE: Forbundsleder i Norges forbund for utviklingshemmede, Tom Tvedt, Forbundsleder i Norges Handikapforbund Tove Linnea Brandvik og stortingspolitiker for Arbeiderpartiet, Kamzy Gunaratnam mener regjeringen bør bestemme seg for at det er i menneskerettsloven CRPD hører hjemme. (Foto: Monica Hellem)

Kamzy Gunaratnam (Ap): – Regjeringen må lande CRPD i menneskerettsloven

– CRPD må inn i menneskerettsloven. Jeg oppfordrer regjeringen til å lande riktig, sier stortingspolitiker Kamzy Gunaratnam fra Arbeiderpartiet. Med helhjertet støtte fra NHF og NFU.

Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 18.08.2022 21:31

Regjeringen skal inkorporere CRPD – FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne – i norsk lov. Det står i Hurdalsplattformen. Men hvilken lov, er ikke avklart. Arbeiderpartiet har i sitt partiprogram nedfelt at konvensjonen skal inn i menneskerettsloven, mens Senterpartiet i sitt program har norsk lov.

Må levere

– Vi har gått til valg der vi har vært tydelige på at CRPD skal inn i menneskerettsloven. Dette tilhører Kultur- og likestillingsdepartementet nå. Men regjeringen diskuterer dette og skal diskutere det i tiden som kommer. I det øyeblikket det bestemmes at CRPD skal inn i menneskerettsloven, er det Justisdepartementets ansvar. Dermed er det naturlig for meg som justispolitiker på vegne av Ap å si at dette må vi levere på. Jeg håper og tror at regjeringen sier ja til menneskerettsloven og setter i gang prosesser om dette snart. Jeg oppfordrer regjeringen til å lande riktig, sier Gunaratnam.

Les mer: – JEG SER FRAM TIL AT ALLE MENNESKER KAN LEVE FRIE LIV

Hun har full støtte fra Norges Handikapforbund (NHF) og Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU).

Kun inkorporering duger

– Vi venter på regjeringa. Og vi forventer at svaret er at den skal i menneskerettsloven, sier NHFs forbundsleder Tove Linnea Brandvik.

Norge har ratifisert, det vil si sluttet seg, til CRPD. Men ved motstrid må konvensjonen vike for norsk lov. Innlemmes den i menneskerettsloven, går konvensjonen foran.

– Hele intensjonen ved konvensjonen er at mennesker skal leve likeverdige liv, og mange funksjonshemmede gjør ikke det i dag, påpeker Kamzy Gunaratnam.

Menneskesyn

Selv har hun blant annet jobbet mye med vold i nære relasjoner.

– Jeg vet at mennesker med funksjonsnedsettelser utgjør en stor del av dem som opplever det. Og det er store mørketall. Men vi må også forebygge. Da må reglene og lovverk ligge til grunn, påpeker hun.

Man kommer heller ikke utenom at de andre konvensjonene, som barne- og kvinnekonvensjonen, er inkorporert i menneskerettsloven.

– Det handler om menneskesyn. Så det er direkte forskjellsbehandling å gjøre noe annet enn også å inkorporere konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i menneskerettsloven, framholder stortingspolitikeren.

Det handler om menneskesyn. Så det er direkte forskjellsbehandling å gjøre noe annet enn også å inkorporere konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i menneskerettsloven.

Flaggskipet Oslo

Gunaratnam legger fornøyd til at et flertall av partiene i byrådet i Oslo, der hun selv var varaordfører fra 2015 fram til hun ble valgt inn på Stortinget i fjor, har gått foran og sagt CRPD skal inni menneskerettsloven.

– Norges største by går foran, sier hun.

Rødts forslag

Et representantforslag fra Rødt om å inkorporere CRPD i menneskerettsloven er til behandling i justiskomiteen. Før sommeren ble behandlingen utsatt til i høst. Kamzy Gunaratnam i justiskomiteen er saksordfører for denne saken.

Hva skjer med dette forslaget nå?

– Saken er utsatt til etter at Stortinget åpner i oktober. Mitt håp er at regjeringen leverer på dette før Rødts forslag skal behandles i Stortinget.

Legger forslaget ekstra press på regjeringen på å lande dette?

– Nei, jeg ser det ikke sånn. Vi skal la gode intensjoner blir handlinger. Da må vi gi arbeidsrommet for å klare det. Jeg vet ikke om regjeringen kommer i mål før eller etter behandlingen av dette forslaget, men jeg håper, svarer Gunaratnam.

Nedstemt

I mars 2021 stemte Stortinget ned et tilsvarende forslag fra SV, selv om det egentlig var flertall for å inkorporere.

Les mer: CRPD-FORSLAGET NEDSTEMT, MEN NHF-SJEFEN TROR PÅ SEIER I NESTE RUNDE

Tove Linnea Brandvik minner om at det igjen er flertall på Stortinget for å få konvensjonen vedtatt. Forventningen hos aktivister som har vært tydelig på menneskerettsloven som adressat for konvensjonen, blir ikke mindre av det.

– Hvis man ikke klarer å komme gjennom med dette nå, så begynner det å røyne på, sier Brandvik.

– Vi savner andre partiers representanters svar om de vil inkorporere eller ei, og hvilken lov de vil ha den inn i, sier Tom Tvedt i NFU.

Meninger må fram

 Han etterlyser klar tale.

– Det er helt utrolig at den mest diskriminerte gruppen i Norge skal holdes utenfor rettighetene til alle andre. Vi er sjeleglad nå for at noen tør å mene noe, at noen tør rive av plasteret og si at de vil ha konvensjonen inn og hvor de vil ha den, sier Tvedt.

Også Kamzy Gunaratnam vil ha andre partipolitikere på banen.

– Her er det ikke bare snakk om et vedtak som skal gjøres, men om noe det skal jobbes med i mange år framover, også under andre regjeringer enn den som er nå. Derfor er det viktig for meg å oppfordre alle partier til å være tydelige på hvordan de vil forholde seg til CRPD.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.