Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Ingvild Kjerkol.
ANSATTE MÅ HØRES: Stortingsrepresntant Ingvild Kjerkol (Ap) skulle ønske at assistentene var med i utvalget som skal utrede BPA-ordningen. (Foto: Stortinget)

Kjerkol (Ap): Savner assistentenes stemme i assistanse-utvalget

Hvorfor er ingen fra arbeidstakersiden med i utvalget som skal lage en offentlig utredning om brukerstyrt personlig assistanse? spør stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap).

Av Ivar Kvistum
Publisert 01.10.2019 09:55

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) har oppnevnt et utvalg som skal lage en offentlig utredning om ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Utvalget skal blant annet utrede hvordan BPA-ordningen skal fungere som et likestillingsverktøy på en bedre måte enn i dag.

Fredag 20. september ble det offentliggjort hvem som skal være med i utvalget.

Les mer: HER ER UTVALGET SOM SKAL UTREDE FREMTIDENS BPA

Skal leve med arbeidsbetingelsene

Men blant de 14 medlemmene fra både funksjonshemmedes organisasjoner, kommunene, fagmiljøer og Næringslivets Hovedorganisasjon, savner Ingvild Kjerkol én stemme:

– Jeg etterlyser en representant for de ansatte. Ikke minst fordi arbeidsgiversiden er med, sier hun.

Ap-representanten mener arbeidstakernes perspektiv er viktig, ikke minst for å sikre en likeverdig tjeneste i hele landet.

– Det er folk som jobber i denne tjenesten og har BPA-assistent som yrkestittel. De skal motta lønn og leve med de arbeidsbetingelsene som ordningen innebærer. Dette er et spesielt arbeid der man jobber tett på sine arbeidsledere. Samtidig har assistentene i dag ulike tilknytninger til sine arbeidsgivere, noen i kommunen og noen i private selskaper, sier Kjerkol.

Det er folk som jobber i denne tjenesten og har BPA-assistent som yrkestittel. De skal motta lønn og leve med de arbeidsbetingelsene som ordningen innebærer.

Stortingsrepresentanten stusser derfor over at det ikke er noen i utvalget som representerer assistentene. Det kunne for eksempel vært ivaretatt gjennom Fagforbundet, som organiserer flere assistenter.

Brukerperspektivet er viktig

Kjerkol understreker at hun er veldig enig i at brukerperspektivet er sentralt i BPA, og at assistentyrket skal være «profesjonsnøytralt», i den forstand at dette ikke skal være en helse- og omsorgstjeneste, som hjemmesykepleie eller hjemmehjelp.

– Men i alle velferdstjenester er man avhengig av fagfolk som utfører jobben. Derfor er det rart at dette perspektivet ikke skal være med når man utreder en så viktig tjeneste som handler om muligheten for å leve uavhengige liv.

Utvalget skal hente innspill

Så rart synes Ingvild Kjerkol det var at hun rettet et skriftlig spørsmål til eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug der hun ba om en forklaring på hvorfor arbeidstakersiden er utelatt fra utvalget.

I svaret gir ikke Listhaug noen innrømmelser om at de ansatte burde vært med. Hun skriver at hun har ønsket et bredt sammensatt utvalg og har sørget for at «det i utvalget er medlemmer som har god kjennskap til arbeidsmiljøloven og problemstillinger som kan berøre forhold mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og arbeidsleder».

Hun påpeker også at utvalget skal hente inn innspill og drøfte temaer med ulike miljøer.

«Jeg legger til grunn at arbeidstakerorganisasjonene er svært relevante i denne sammenheng», skriver Sylvi Listhaug.

Forplikter

Ingvild Kjerkol konstaterer at statsråden mener arbeidstakerne ikke er viktige nok til å gi dem en plass i utvalget.

– Samtidig legger hun i sitt svar en tydelig forventing til at utvalget involverer arbeidstakersiden i sitt arbeid. Det forplikter jo, sier hun.

Kjære leser!

Vi vil gjerne be deg om en liten tjeneste. Handikapnytt.no er et nettsted uten noen form for betalingsmur. Det er fordi vi ønsker å nå ut til flest mulig med vesentlig journalistikk om funksjonshemmedes rettigheter og levekår.
Men det koster penger å lage innholdet, og vi mottar ingen pressestøtte.

Vil du hjelpe oss å finansiere journalistikken som ingen andre enn Handikapnytt lager?
Det kan du gjøre ved å vippse for eksempel 25 kroner til 526030.

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.