Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Detaljbilde av fasaden på stortingsbygningen.
PRØVER Å PÅVIRKE: I komitehøringene på Stortinget prøver ulike interesseorganisasjoner å påvirke budsjettbehadnlingen. Handikapforbundet har blant annet pekt på manglende innsats for universell utforming. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Krever fortgang i arbeidet med tilgjengelige skoler

STATSBUDSJETTET: Sett av penger for å sikre at alle nærskoler blir universelt utformet senest innen 2030. Det krevde Handikapforbundet da de møtte Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for si sin mening om forslaget til statsbudsjett.

Ivar Kvistum
Publisert 16.10.2018 20:12

8. oktober la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett, og nå pågår høringene i de ulike komiteene på Stortinget.

Der kan ulike organisasjoner og interessenter forsøke å påvirke politikerne på Stortinget i sin retning før de tar fatt på den avgjørende behandlingen av statsbudsjettet for neste år.

Universell somling

Forbundsleder Arne Lein i Norges Handikapforbund brukte sine tilmålte tre minutter i Arbeids- og sosialkomiteen til å snakke om universell utforming.

Han kritiserte regjeringen for å ha satt til side alle forpliktende mål når det gjelder å skape et universelt utformet Norge.

Lein krevde derfor at ambisjonen om at Norge skal være universelt utformet innen 2025 må gjeninnføres.

Og han krevde at dokumentet «Veikart Universelt utformet nærskole 2030» må følges opp med 100 millioner kroner allerede neste år, slik at arbeidet med å oppgradere skolene kommer i gang.

Veikartet sier at 50 prosent av alle nærskoler skal være ferdigstilt med universell utforming innen 2050, og alle skal stå ferdige i 2030.

Ifølge Handikapforbundets egne undersøkelser er det i dag mangelfull tilgjengelighet ved hele 80 prosent av skolene.

Les mer her: ÅTTE AV TI SKOLER STRYKER PÅ TILGJENGELIGHET

Opposisjonen lyttet

– Jeg opplevde at dette temaet fikk oppmerksomhet fra opposisjonen i komiteen, sier Arne Lein til Handikapnytt etter høringen i Stortinget.

Forbundslederen rakk også å nevne et annet sentralt punkt i NHFs innspill til Arbeids- og sosialkomiteen: pengemangelen i ordningen med aktivitetshjelpemidler til voksne over 26 år.

Les mer her: FRYKTER TOM HJELPEMIDDELKASSE ALLEREDE I MAI NESTE ÅR

Det primære kravet er at ordningen må inn det ordinære formidlingssystemet for hjelpemidler med en overslagsbevilgning. Om det ikke får gjennomslag, krever NHF at rammen for neste år må dobles, til 100 millioner kroner.

Kritiserte skjønnmaling

I går var det også høring i Helse- og omsorgskomiteen. Der fokuserte Arne Lein på brukerstyrt personlig assistanse.

Han kritiserte regjeringen for å skjønnmale virkeligheten for BPA i budsjettdokumentet, samtidig som den er fullt klar over rapporter som viser at ordningen ikke fungerer etter hensikten.

Les mer her: PROVOSERT AV REGJERINGENS BPA-GLANSBILDE I STATSBUDSJETTET

– Jeg fikk flere spørsmål om BPA. Det var tydelig at politikerne i komiteen oppfattet kontrasten mellom måten temaet er omtalt i budsjettet på og det den politiske ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet tidligere har sagt, sier Lein.

NHFs krav til Helse- og omsorgskomiteen er at forvaltningen av BPA blir utredet, slik at praksisen blir i tråd med Stortingets intensjon. Funksjonshemmedes organisasjoner må involveres i denne utredningen.

Og som en mellomløsning må kommunenes BPA-praksis reguleres med en egen forskrift.

Frykter flere unge på sykehjem

Lein tok også opp problemet med at unge funksjonshemmede blir presset inn på sykehjem mot sin vilje. Han viste til at dette skjer blant annet fordi det er billigere enn andre løsninger.

Budsjettforslaget fra regjeringen legger opp til at kommunene selv må betale mer – og staten mindre – for såkalt ressurskrevende tjenester.

Handikapforbundet frykter at det øker faren for at kommunene tilbyr sykehjem framfor tjenester i egen bolig til personer under 67 år.

Tirsdag 23. oktober skal Arne Lein i høring hos Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.