Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Andres Nupen Hansen.
ALTFOR LITE: Potten til aktivitetshjelpemidler for voksne vil være tom allerede i mai neste år, frykter LARS-leder Anders Nupen Hansen. (Arkivofoto: Ivar Kvistum)

Frykter tom hjelpemiddelkasse allerede i mai neste år

STATSBUDSJETTET: I år sprakk budsjettet allerede i august. Men regjeringen øker likevel ikke bevilgningen til aktivitetshjelpemidler for voksne i 2019. – Katastrofalt! advarer Anders Nupen Hansen, leder i Landsforeningen for Ryggmargsskadde.

Ivar Kvistum
Publisert 08.10.2018 15:58

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år er en egen ordning innenfor hjelpemiddelformidlingen, med et fast, årlig budsjett.

I år er det satt av 49 millioner kroner til formålet.

Men pengene strekker ikke til, og i august ga Nav beskjed om at det var full stans i å behandle nye søknader.

Mange har fått avslag og beskjed om å søke på nytt på nyåret, når et nytt budsjett er på plass.

Les mer her: FULL STANS FOR NYE AKTIVITETSHJELPEMIDLER TIL VOKSNE

– Katastrofe!

I dag la regjeringen fram forslaget til statsbudsjett. Uten å øke bevilgningen til aktivitetshjelpemidler ut over prisstigningen på 2,9 prosent.

Beløpet som er foreslått, er 50,9 millioner kroner.

Dette beløpet – dersom det blir vedtatt – skal ikke bare dekke den regulære etterspørselen etter aktivitetshjelpemidler i 2019.

Det skal også dekke dem som har fått avslag i år med beskjed om å søke på nytt neste år.

– Det blir katastrofe! sier Anders Nupen Hansen, leder i Landsforeningen for Ryggmargsskadde.

Fordi:

– Etter sommeren har folk fått beskjed om å søke neste år. Det betyr at det er et etterslep på fem og en halv måned som skal tas inn neste år. I tillegg kommer de ordinære søknadene. Jeg vil tippe at pengene vil ta slutt allerede i mai 2019, sier LARS-lederen til Handikapnytt.

Jeg vil tippe at pengene vil ta slutt allerede i mai 2019.

Aktivitet øker jobb-muligheter

At pengene ikke strakk til i år, forklares med at ordningen som ble innført i 2014, først nå er blitt ordentlig kjent blant brukerne.

Men Anders Nupen Hansen tror ikke toppen er nådd.

– Nei, det tror jeg jeg ikke. Det er mange som nå søker et aktivitetshjelpemiddel for første gang. Og det er mange som også har oppdaget muligheten for å ha utstyr til både sommer- og vinterbruk.

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut pressemeldinger der man snakker om innsatsen for få flere funksjonshemmede ut i arbeid.

Anders Nupen Hansen mener aktivitetshjelpemidler er viktige også i den sammenhengen.

– Jo mer aktive vi er, desto større er sjansen for at vi kommer tilbake i jobb og desto lenger blir vi værende i jobb. Aktivitet og helse henger sammen, sier LARS-lederen og legger til:

– Hvis regjeringen vil ha flere av oss i jobb, er det merkelig at vi må slite for å få tilgang til hjelpemidler som skal holde oss i aktivitet.

Krever dobling

Forbundsleder i Handikapforbundet, Arne Lein, deler bekymringen til Anders Nupen Hansen.

Han mener regjeringen er nødt til å øke bevilgningen til aktivitetshjelpemidler.

– Vi vil aller helst at disse hjelpemidlene må inn i overslagsbevilgningen og formidles på linje med andre hjelpemidler på vanlig måte. Hvis ikke det går, må i hvert fall bevilgningen dobles for å møte behovet, sier Arne Lein til Handikapnytt.

Da arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ble spurt i Stortinget om hva hun vil gjøre for at folk får de hjelpemidlene de trenger, svarte hun at hun vil be om at ordningen blir evaluert, blant annet for å finne det riktige nivået på tilskuddet.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.