Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Linda Hofstad Helleland.
VIL SAMARBEIDE: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland sier hun regner interesseorganisasjonene som viktige samarbeidspartnere og premissleverandører for et likestilt samfunn. (Foto: Martin B. Andersson/BLD)

Likestillingsministeren sa nei til å møte Handikapforbundet

– Jeg tolker avslaget som at Linda Hofstad Helleland ikke har fokus på funksjonshemmede, sier en overrasket forbundsleder Arne Lein. Barne- og likestillingsministeren avviser beskyldingen og sier hun ser fram til godt samarbeid.

Av Ivar Kvistum
Publisert 28.02.2018 19:20

I januar ble Linda Hofstad Helleland (H) utnevnt til ny barne- og likestillingsminister. Hun kom fra posten som kulturminister.

Norges Handikapforbund var raskt ute med å gratulere, og samtidig be om et møte med den nye statsråden på likestillingsfeltet.

Dette gjør organisasjonen hver gang det kommer en ny statsråd i Barne- og likestillingsdepartementet.

Det er dette departementet som koordinerer den politiske innsatsen for funksjonshemmedes rettigheter.

«Vi jobber for funksjonshemmedes rett til full deltakelse og likestilling i samfunnet. (…) Vi ser fram til å samarbeide med deg og departementet på dette viktige feltet», skriver Handikapforbundet i brevet til Helleland.

Alle andre har sagt ja

Men statsråden takket kontant nei, uten å gi noen nærmere begrunnelse.

«Statsråd Linda Hofstad Helleland takker for henvendelse om spørsmål om møte, men hun er dessverre nødt til å takke nei», lyder det hele og fulle svaret fra statsrådens kontor.

Dermed bryter Linda Hofstad Helleland en lang tradisjon.

– De aller fleste statsrådene i Barne- og likestillingsdepartementet har takket ja til å møte oss etter at de har tiltrådt, sier forbundsleder Arne Lein.

Han viser til at både forgjengeren Solveig Horne (Frp) tok imot invitasjonen fra Handikapforbundet. Det samme gjorde SV-statsrådene Inga Marte Thorkildsen og Audun Lysbakken i den rød-grønne regjeringen.

Påfallende

Lein innrømmer at han er overrasket over den kontante avvisningen.

– Handikapforbundet er en organisasjon som setter likestillingsspørsmål på dagsorden. At hun ikke vil møte oss nå som BLD har satt i gang et arbeid med å lage en helhetlig strategi for funksjonshemningspolitikken, er særlig påfallende, sier Lein.  

Måten svaret er formulert på, er nesten verre enn avvisningen i seg selv, mener Lein.

– Hun kunne jo i det minste vist til at hun vil forholde seg til paraplyorganisasjonene, FFO og Safo, hvor Handikapforbundet inngår, sier Lein.

Ser fram til god dialog

I en e-post til Handikapnytt, formidlet gjennom Barne- og likestillingsdepartementets informasjonsavdeling, avviser Linda Hofstad Helleland at hun ikke vil snakke med Norges Handikapforbund.

«Som statsråd på et nytt felt er det mange viktige aktører jeg ønsker å møte, herunder Norges Handikapforbund. Jeg kan forsikre om at jeg ser frem til å møte de og føre en god dialog videre, og jeg håper på mange verdifulle innspill som jeg kan ta med meg i arbeidet på dette viktige området», skriver hun.

Inviterer paraplyene

Helleland opplyser at hun med det første vil invitere de tre sammenslutningene Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo) og Unge Funksjonshemmede til et «felles møte «for å få den brede oversikten jeg ønsker som ny minister på feltet».

NHF er tilsluttet Safo.

«Interesseorganisasjonene er viktige både som premissleverandører og samarbeidspartnere i arbeidet for mer likestilt samfunn, og jeg ser fram til verdifulle møter og dialog fremover», skriver hun.

Arbeid og utdanning viktigst

Linda Hofstad Helleland mener det aller viktigste for å skape likestilling for funksjonshemmede er å fjerne barrierene i utdanning og arbeidsliv.

«Manglende universell utforming skaper fysiske barrierer, men det er også behov for å endre holdninger, vurdere behovet for pedagogiske ressurser og organisering og retning på bruk av økonomiske virkemidler», skriver hun. 


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.