Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Brandvik taler til kameraer. Vegg med NHF-logo i bakgrunnen.
ÅPEN FOR ALLE: Endring av formålsparagraf handler i stor grad om å speile det NHF faktisk er, mener forbundsleder Tove Linnea Brandvik. Her taler hun til landsmøtet for to år siden, da det ble arrangert digitalt. Denne gangen kan alle møtes i Asker. (Foto: Ivar Kvistum)

Landsmøteforslag: NHF for alle – ikke bare bevegelseshemmede

Norges Handikapforbund skal være en menneskerettsorganisasjon for alle funksjonshemmede og ikke lenger definere bevegelseshemmede som hovedmålgruppe. Forslaget ligger på landsmøtets bord fredag.

Ivar Kvistum
Publisert 07.06.2023 20:39

Fredag 9. juni samles Norges Handikapforbund (NHF) til landsmøte i Asker utenfor Oslo.

Forbundets øverste beslutningsorgan kommer sammen hvert andre år for å gjøre opp status, velge ledelse og stikke ut kursen for den kommende perioden.

På delegatenes bord ligger et forslag fra sentralstyret om å fjerne formuleringen «Norges Handikapforbunds hovedmålgruppe er bevegelseshemmede».

I stedet ønsker sentralstyret at organisasjonen vedtar at begrepet «menneskerettsorganisasjon» skrives inn i formålsparagrafen.

Forslaget lyder:

«Norges Handikapforbund er en uavhengig menneskerettighetsorganisasjon som kjemper for full likestilling, deltakelse, mangfold og rettigheter for funksjonshemmede, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.»

Full likestilling for alle

I saksdokumentene til landsmøtet skriver sentralstyret følgende om hvorfor de ønsker å fjerne bevegelseshemmede som hovedmålgruppe:

«Dette henger sammen med målsettingene i samfunnsoppdraget og strategien om at NHF som menneskerettighetsorganisasjon skal lede samfunnet mot full likestilling for alle funksjonshemmede, og være en organisasjon og et fellesskap for alle som støtter arbeidet for funksjonshemmedes rettigheter og som identifiserer seg med vår sak.»

Tydeligere

Forbundsleder Tove Linnea Brandvik forklarer til Handikapnytt at NHF allerede i dag har mange medlemmer som ikke faller i kategorien bevegelseshemmede, og at det har vært slik lenge. NHF har aldri vært en rendyrket «klubb for rullestolbrukere».

– Tilbakemeldingen fra mange av dem er at når bevegelseshemmede så tydelig er skrevet inn i formålsparagrafen, så opplever de usikkerhet om hvorvidt de egentlig er en del av fellesskapet. En endring av formålsparagrafen vil gjenspeile tydeligere det vi faktisk er, sier Brandvik.

Dette er en sak som er tatt opp av flere organisasjonsledd til dette landsmøtet.

Om det vil få praktiske konsekvenser for organisasjonens arbeid, retning og prioriteringer i praksis dersom bevegelseshemmede ikke lenger sal være organisasjonens hovedmålgruppe, vil hun ikke si noe bastant om. Brandvik understreker at det er en diskusjon som landsmøtet må ta – dersom forslaget blir vedtatt.

– Jeg er veldig interessert i hva landsmøtet tenker om dette og håper det blir en god diskusjon, sier hun.

En endring av formålsparagrafen vil gjenspeile tydeligere det vi faktisk er.

Stolthetsparaden
  • Som vanlig de siste årene arrangerer Handikapforbundet landsmøtet sitt på det som er en slag «superhelg» for funksjonshemmedes likestillingskamp. Uloba arrangerer sin Independent Living-festival, med den årlige Stolthetsparaden fra Universitetsplassen til Jernbanetorget som det mest synlige høydepunktet.
  • NHF tar en pause i sitt landsmøte i Asker for å reise til Oslo og delta i paraden.
  • Etter paraden fortsetter festivalen på Salt med «Stolt natt», der Stolthetsprisen, tradisjonen tro, deles ut.
  • Fredag arrangerer Uloba seminaret «Likestillingsbrølet» i sitt eget hovedkontor i Drammen, der man blant annet skal presentere funn fra prosjektet «Empowerment med beslutningsstøtte».

Oppdatert til menneskerettsorganisasjon

Om å definere seg som en menneskerettsorganisasjon, skriver sentralstyret i saksframlegget:

«Sentralstyret har tidligere signalisert at det er naturlig og ønskelig følge av samfunnsoppdraget vårt å bruke formålsparagrafen til å stadfeste at vi er en menneskerettighetsorganisasjon.»

Å ta menneskerettsbegrepet inn i formålsparagrafen handler om en oppdatering, mener Brandvik.

– I forståelsen av funksjonshemning har man hatt og har ulike modeller, en medisinsk, en sosial og i stadig større grad en menneskerettsmodell. Alt vi i Handikapforbundet gjør i dag, bygger på en menneskerettslig forståelse av alle menneskers rett til likeverd og likestilling. Her har det også skjedd en modning i samfunnet rundt oss, som vi i NHF har vært pådrivere for, sier hun.

Fortsatt økonomisk gråvær

Forbundslederen ser fram til en spennende landsmøtehelg på Scandic Asker hotell.

– Jeg er veldig glad for å se at det har kommet så mange tydelige innspill til politikken vår. Vi har flere gode forslag å behandle, sier Brandvik.

Før landsmøtet for to år siden ble det understreket hvilken alvorlig situasjon selve organisasjonen NHF befinner seg i, økonomisk og i form av synkende medlemstall.

Dette er fortsatt en utfordring som NHF-landsmøtet må forholde seg til. I årsmeldingen for 2022 heter det om NHFs økonomiske situasjon:

«Forbundets likviditet gir tilstrekkelig handlingsrom her og nå, men vedvarende driftsunderskudd kombinert med negativ avkastning på oppsparte midler vil kunne redusere handlingsrommet.»

Aktivitetsresultatet i 2022 viser et underskudd på 4,2 millioner kroner, og konsernregnskapet har et underskudd på 2,4 millioner kroner.

NHF hadde ved utgangen av året 11.444 betalende medlemmer, 250 færre enn året før.

Tove Linnea Brandvik medgir at NHF den siste toårsperioden ikke har klart å komme så langt som man ønsket i arbeidet med å snu en negativ utvikling for organisasjonen, men at mye begynner å få fart i riktig retning med ny generalsekretær på plass og en tilbakelagt pandemi.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.