Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett.
PROVOSERT: Forbundsleder Tove Linnea Brandvik mener statsbudsjettet gjør funksjonshemmedes levekår enda vanskeligere, samtidig som regjeringen ikke viser tegn til å begynne på jobben som kan få slutt på utenforskapet. (Foto: Ivar Kvistum)

NHF: Har regjeringen glemt funksjonshemmede?

STATSBUDSJETTET: Handikapforbundet beskylder regjeringen for å gjøre det dyrere å være funksjonshemmet, samtidig som den mangler en plan for å få flere inn i jobb og samfunnsdeltakelse.

Ivar Kvistum
Publisert 09.10.2023 19:28

Fredag la regjeringen fram forslaget til statsbudsjett for 2024. Det inneholder svært lite som vekker begeistring hos Norges Handikapforbund

NHF spør om regjeringen rett og slett har glemt funksjonshemmede.

– Jeg er mer provosert enn skuffet. Alle vet at det er vanskelige tider. Men det løser ingenting at mennesker fortsatt holdes utenfor jobb og deltakelse, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik.

Må komme i gang

Brandvik kritiserer budsjettforslaget for å holde folk nede med lave ytelser og høye egenandeler – samtidig som regjeringen ennå ikke har begynt på de strukturelle tiltakene – til tross for at Støre-regjeringen nå er halvveis i perioden.

Hun og etterlyser blant annet rentekompensasjonsordningen for skolebygg som var varslet i Hurdalsplattformen for å oppfylle målet om at alle nærskoler skal være universelt utformet.

– Det virker ikke som regjeringen har tenkt å begynne, sier Brandvik.

Hun understreker at de store, strukturelle grepene som kan få en slutt på utenforskapet, ikke løses fra ett budsjettår fra et annet. Det er lange prosesser. Men desto viktigere er det at man kommer i gang.

Det virker ikke som regjeringen har tenkt å begynne.

Usosialt kutt

NHF er særlig provosert av at regjeringen holder grunnstønaden uendret for de aller fleste og bare justerer de øverste satsene for et fåtall mottakere i tråd med forventet prisvekst med 3,8 prosent. (Se faktaboks).

Et usosialt kutt som gjør det dyrere å være funksjonshemmet, er Handikapforbundets konklusjon.

Regjeringen har vist til at grunnstønadssatsene ble justert for å møte prisstigningen fra 1. juli i år.

Grunnstønaden
  • Grunnstønad er en ytelse som gis for å dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av sykdom eller skade. Over 133.000 personer i Norge mottar grunnstønad.
  • Stønaden er inndelt i seks ulike satstrinn. Eter en ekstraordinær prisjustering 1. juli er laveste sats nå 8.688 kroner og høyeste sats 43.272 kroner. Over 60 prosent av grunnstønadsmottakerne mottar laveste sats.

Manglende sammenheng

Brandvik kritiserer mangel på sammenheng og retning for gruppa hun representerer.

– Her virker det som hvert departement har gjort sine ulike kutt uten å være koordinert. Samlet slår det veldig negativt ut, sier hun.

Det eneste lysglimtet hun ser, er at man opprettholder bevilgningen til funksjonsassistanse. Her kom det mer penger på plass i revidert budsjett tidligere i år fordi ordningen gikk tom for penger.

– 500 plasser til varig tilrettelagt arbeid er også bra, men det står likevel ikke i forhold til dokumentert behov, sier hun.

NHF-lederen varsler at forbundet ikke har tenkt å sitte stille og se på budsjettprosessen i Stortinget uten å forsøke å påvirke.

– Vi kommer til å gå til stortingsflertallet for å få dem til å forhandle fram bedre løsninger for funksjonshemmede, sier hun til Handikapnytt.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.