Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Karl Haakon Sævold
KREVER BEDRING: Karl Haakon Sævold, leder i NHF Oslo, sier at alle må kunne komme seg frem på vanlig måte, hele året.

– Snøen skal ikke være et større hinder for funksjonshemmede

Lederen i Norges Handikapforbund Oslo, Karl Haakon Sævold, sier at funksjonshemmede må kunne ta seg frem på vanlig måte, hele året – også i snøvær.

Helge Olav Haneseth Ramstad
Publisert 03.01.2024 12:52

– Vi får stadig rapporter fra medlemmer om at de ikke kan ta seg frem i byen, de tvinges bort fra fortau og må kjøre rullestol i veibanen. Det er uheldig og også til dels farlig, sier lederen i NHF Oslo.

Karl Haakon Sævold medgir at det er noen spesielle dager på Østlandet akkurat nå.

– Men poenget her er at for funksjonshemmede i Oslo er det krevende hver vinter. Det må det bli en orden på!

Les også: Kommer seg ikke frem uten hjelp!

Han forteller videre om HC-parkeringsplasser som fylles med snø og om snø som ikke fjernes, slik at man ikke kommer seg fra og til parkeringsplassene eller kollektivholdeplasser.

– Mange funksjonshemmede er redde for å gå ut. De holder seg hjemme, isolert fra familie og venner og fra allminnelig hverdagsliv.

Ønsker å vite om utfordringene

– Prioriterer bymiljøetaten i Oslo kommune funksjonshemmedes fremkommelighet høyt nok?

– Vi ønsker nok at de er mer årvåkne, følger opp raskere og har bedre rutiner. Jeg merker meg at de sier til Avisa Oslo at alle skal ha prioritet. Det er bra, men det er viktig at de har et ekstra våkent øye rettet mot personer med ulike funksjonshindringer og brøyter og tilrettelegger for at ingen tvinges bort fra fortauet. Dette vil gjelde like mye for alle som i ulike faser av livet triller en barnevogn. Samtidig setter medlemmene våre pris på brøytemannskapenes innsats.

– Hva er ditt råd til medlemmene?

– Våre medlemmer må kunne forvente å ta seg frem på vanlig måte hele tiden. Rådet mitt går til dem som brøyter. De må være bevisste sitt ansvar. Vi ber også medlemmene våre melde fra til oss om utfordringene de møter, slik at vi får fulgt det opp med ekstra stor styrke. Jo mer dokumentasjon vi har på problemene med fremkommeligheten på vinterføret, jo bedre kan vi følge opp med ansvarlige myndigheter.

Slik svarer bymiljøetaten i Oslo

Handikapnytt har stilt bymiljøetaten i Oslo kommune disse spørsmålene:

Hva gjør dere for å sikre funksjonshemmedes fremkommelighet i snødekte bygater?

Lederen i NHF Oslo ber om at dere har et ekstra våkent øye rettet mot behovene til funksjonshemmede. Har dere det? I så fall: Hvordan?

Han sier at funksjonshemmede må kunne forvente å ta seg frem på vanlig måte hele tida. Hva er din kommentar til det?

Sjef for vei- og vinterdrift i Bymiljøetaten, Joakim Hjertum, svarer slik i en epost:

«Oslo kommune har stort fokus på fremkommelighet for alle. Om vinteren er det slik for alle parter at det tidvis er redusert fremkommelighet. Dette gjelder for gående, syklende og kjørende. Standardene som Oslo kommune har på vinterdrift er veldig høy, men under snøfall og når det er mye snø, som nå, i en tett by med liten plass til snølagring, så vil det periodevis være mer utforende å komme seg frem. Vi jobber på spreng med å fjerne snø som skaper utfordringer, men dette er et stort om omfattende arbeid i Oslo som dessverre tar tid. Vi har alt i mange dager frest ut snø på de steder det er mulig. Dette arbeidet forsetter fremover så lenge det er behov. Vi har også begynt å kjøre snø til deponi fra de steder vi ikke kan frese ut snøen, men det er begrensninger på tilgengelig snødeponier som igjen setter rammer for hvor mye snø vi kan fjerne fra veinettet pr dag.

Etaten har videre stort fokus på vinterdrift og tilgjengelighet av HC plasser. Disse har vi prioritet på snøfjerning fra.»


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.