Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett.
VELKOMMEN: Ingrid Thunem leder den nye Landsforeningen for skeive funkiser, som nylig er tatt opp i Handikapforbundet. (Foto: Ivar Kvistum)

Skeive funkiser organiserer seg i Handikapforbundet

Den nye landsforeningen skal tilby viktige møteplasser og fremme likestilling for mennesker som blir dobbelt diskriminert.

Ivar Kvistum
Publisert 05.10.2023 15:12

Med jubel og begeistring, ifølge referatet, besluttet sentralstyret i Norges Handikapforbund nylig å ta opp den nye Landsforeningen for skeive funkiser (LFSF) i organisasjonen.

Dette blir den 11. landsforeningen som er tilsluttet NHF.

LFSF er for mennesker som både har en funksjonsnedsettelse – for enkelhets skyld omtalt som funkiser – og som samtidig identifiserer seg som LHBTIQ+ – for enkelhets skyld omtalt som skeive. Derav skeive funkiser.

Skal favne bredt

Og lederen for den nye landsforeningen understreker at de skal favne bredt.

– Ingen er for mye eller lite skeiv, og ingen er for mye eller lite funksjonshemmet for å være med hos oss, sier Ingrid Thunem.

Ingen er for mye eller lite skeiv, og ingen er for mye eller lite funksjonshemmet for å være med hos oss.

LFSF skal arbeide for å skape gode sosiale møteplasser for medlemmene og jobbe politisk for bedre levekår for skeive funkiser.

– Og vi skal arbeide for bedre inkludering av denne gruppa, både i funksjonshemmedes organisasjoner og i skeives organisasjoner, understreker Ingrid Thunem.

LFSF
  • Landsforeningen for skeive funkiser (LFSF) har følgende styre:
  • Leder: Ingrid Thunem
  • Politisk nestleder Ihra Lill Scarning
  • Organisatorisk nestleder: Martine Antonsen
  • Styremedlemmer: Teal Lillistierna, Elan Morgan, Axel Følling og Michelle Moland.
  • Vara: Eirik Skåden og Marie Iversen Bjørn.

Strukturell diskriminering

Mennesker som har flere minoritetsidentiteter, kan oppleve mer diskriminering og større levekårsutfordringer enn dem som for eksempel «bare» er funksjonshemmet eller «bare» skeiv, forklarer Thunem.

– Vi snakker om strukturell diskriminering med sammensatte årsaker. For eksempel er det sjelden at funksjonshemmedes seksualitet blir anerkjent. Når man i tillegg bryter med heteronormen, får man flere utfordringer i tillegg.

Inkludert i politiske prosesser

LFSF har allerede eksistert som et uformelt nettverk de siste tre årene. Erfaringene er at det er et stort behov for egne møteplasser for mennesker i denne gruppa.

I sommer, for eksempel, arrangerte nettverket det som trolig er historiens første sommerleir for skeive funkiser. Interessen og begeistringen var stor.

Les mer: PÅ LEIR UTENFOR BOKSEN I TRYGGE RAMMER

– Da vi bare var et nettverk, ble vi ikke inkludert inn i politiske prosesser. Nå – allerede to uker etter stiftelsen – er vi invitert til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for å presentere oss på linje med andre organisasjonene for skeive, forteller Thunem.

Døråpner

Også overfor NHF er det viktig å være organisert.

– Som landsforening får vi ressurser til å påvirke NHF med for eksempel egne delegater på landsmøtet.

Thunem tror den nye landsforeningen har mulighet til å nå ut til mange.

– Vi kan være en døråpner for mennesker som ellers ikke ville kommet til NHF uten et slik tilbud.

LFSF vil gjøre oss flinkere til å utvide våre perspektiver og favne bredere som organisasjon.

Bredere likestillingsperspektiv

Forbundsleder Tove Linnea Brandvik i NHF er svært glad for tilveksten og ønsker LFSF varmt velkommen inn i fellesskapet. Hun mener den nye landsforeningen vil berike hele organisasjonen og styrke likestillingsperspektivet.

– LFSF vil gjøre oss flinkere til å utvide våre perspektiver og favne bredere som organisasjon, sier Brandvik.

De aller fleste av Handikapforbundets landsforeninger organiserer diagnosefellesskap. Et unntak er Handikappede Barns Foreldreforening, som samler mennesker som deler en livssituasjon.

Diagnose-uavhengig

LFSF er også en forening som samler medlemmer på tvers av funksjonsnedsettelser og diagnoser. Det mener Brandvik bidrar til å styrke hele forbundet.

– Det er viktig at vi jobber med likestilling ut over diagnoseperspektivet. Det bredder oss ut, og er helt i tråd med vedtaket på sommerens landsmøte der vi slo fast at NHF er en menneskerettsorganisasjon for alle funksjonshemmede, sier hun.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.