Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Farid Shariati foran Stortinget.
BPA FOR ALLE: – BPA har vist seg å være et effektivt virkemiddel både for å oppnå likestilling og for å motvirke byråkratisering i kommunene. Derfor er det ingen grunn til at ikke flere skal få tilgang til dette verktøyet, sier sosialpolitisk talsperson i MDG, Farid Shariati. (Foto: Paul Johannessen, MDG)

MDG vil ha storsatsing på BPA

Vekk med aldersgrenser og krav om bestemte timetall for å få rett til brukerstyrt personlig assistanse. Likestillingsverktøyet BPA må være en universell rettighet for alle som trenger det, mener Miljøpartiet De Grønne.

Ivar Kvistum
Publisert 23.08.2019 11:26

– Alle som trenger brukerstyrt personlig assistanse for å kunne leve et selvstendig liv, må få denne retten – uavhengig av hvor mange eller få BPA-timer de trenger, og uavhengig av alder.

Det sier sosialpolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne (MDG), Farid Shariati, til Handikapnytt.

– BPA har vist seg å være et effektivt virkemiddel både for å oppnå likestilling og for å motvirke byråkratisering i kommunene. Derfor er det ingen grunn til at ikke flere skal få tilgang til dette verktøyet, legger han til.

Langdrygt utredningsarbeid

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug har varslet at regjeringen snart setter i gang arbeidet med å lage en stor utredning om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). I tillegg har hun sendt på høring et forslag om å oppheve aldersgrensen på 67 år for å ha en individuell rett til BPA, vel og merke bare for dem som allerede er omfattet av ordningen før de når denne alderen.

Om assistansebehovet ditt oppstår etter fylte 67, vil du fortsatt ikke ha noen rett til å få tjenestene organisert som BPA dersom Listhaugs lovendring passerer uendret.

MDG er bekymret for at utredningsarbeidet ikke har et tydelig nok mandat og dermed ikke blir ambisiøst nok. Partiet mener også at man ikke må utsette strakstiltak for å vente på en ny en utredning om BPA.

– Vi kan ikke sette en pause på folks liv. Hva skal de gjøre mens de venter på en mangeårig utredning og behandling? spør Farid Shariati.

Vi kan ikke sette en pause på folks liv. Hva skal de gjøre mens de venter på en mangeårig utredning og behandling?

Finansiert av staten

Før sommeren fremmet MDGs vararepresentant til Stortinget, Kristoffer Robin Haug, et forslag i Stortinget der han ba om at utredningen også må se på hvordan man kan fjerne dagens timegrenser i BPA-rettigheten, og å oppheve aldersgrensen helt.

I dag er du omfattet av retten til å få tjenestene organisert som BPA dersom du har et ukentlig assistansebehov på minst 25 timer. Med lavere behov blir det opp til kommunen om de vil si ja dersom du ønsker BPA.

MDG ønsker også at utredningen belyser muligheten for å flytte BPA ut av Helse- og omsorgsdepartementet og over i Arbeids- og sosialdepartementet. Og dessuten at ordningen blir finansiert direkte av staten, slik at man sikrer et likt og kontinuerlig tjenestetilbud uavhengig av hvilken kommune du bor i.

– I dag er det altfor ulikt hvordan kommunene praktiserer BPA. Det er for tilfeldig, og det er ikke rettferdig, sier Farid Shariati.

Men statlig finansiering behøver ikke å innebære en statlig forvaltning av BPA-systemet, påpeker MDG-talspersonen.

– Vi kan ta lærdom av hvordan dette løses i andre sektorer, for eksempel barnevernet. Det viktige er at vi har et klart regelverk som kommunene vet hvordan de skal fortolke, og at finansieringen er på plass, sier han.

MDG vil også at regjeringen skal involvere funksjonshemmedes organisasjoner tett i utformingen av fremtidens BPA, for å sikre «reell brukermedvirkning og inkludering for alle brukergrupper».

BPA-rett og menneskerett

MDGs forslag i Stortinget fikk bare støtte fra SV og Rødt, og ble nedstemt. Det aller viktigste punktet det inneholdt, ifølge Farid Shariati, var et krav om å etterkomme kritikken fra FN og gjøre FN-resolusjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) til norsk lov og sørge for at BPA-ordningen blir universell for alle innbyggere. Menneskerettigheter og BPA følger direkte av hverandre, mener han.

Shariati ramser opp:

– Vi i MDG krever at CRPD blir inkorporert, at vi slutter oss til tilleggsprotokollen og trekker norske tolkningserklæringer på paragrafene 12, 14 og 25.

I praksis vil dette si at Norge ikke lenger forbeholder seg retten til tvangsbehandling, og at enkeltpersoner får anledning til å klage sin sak mot norske myndigheter direkte inn for FN.

– At myndighetene nekter personer med nedsatt funksjonsevne denne retten i dag, er en form for umyndiggjøring og unødvendig bruk av makt, sier MDGs sosialpolitiske talsperson.

BPA er bærekraft

Han hevder at MDG er det partiet som har den beste og mest radikale politikken for mennesker med nedsatt funksjonsevne blant partiene.

– Internt i partiet har vi brukt mye energi på å skape forståelse for hvor viktig dette politikkområdet er. Vi er kjent for miljøpolitikken vår, men også dette handler om bærekraft. Både økologisk og menneskelig bærekraft er fanget opp i FNs 17 bærekraftsmål, og der er funksjonshemmedes menneskerettigheter en selvsagt del, sier han.

Jeg forstår at folk blir sinte. Men ikke bare det: Jeg oppfordrer mennesker til å si fra om de opplever at politikken vår rammer dem på en utilsiktet måte. Vi er et parti som ikke er redde for å møte kritikk mot vår politikk. Vi vil gjerne høre for å kunne gjøre det bedre.

– Samtidig er det slik at mange funksjonshemmede, særlig i Oslo, først og fremst forbinder MDG med fjerning av parkeringsplasser, slik at sentrum er blitt mindre tilgjengelig for bevegelseshemmede?

– Jeg forstår at folk blir sinte. Men ikke bare det: Jeg oppfordrer mennesker til å si fra om de opplever at politikken vår rammer dem på en utilsiktet måte. Vi er et parti som ikke er redde for å møte kritikk mot vår politikk. Vi vil gjerne høre for å kunne gjøre det bedre, sier Farid Shariati.

Les mer: FUNKSJONSHEMMEDE SLÅSS FOR PARKERING I ET BILFRITT SENTRUM

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende oss for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen oss i redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.