Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Margret Hagerup.
SKARP KRITIKK: Margret Hagerup fra Høyre rettet hard kritikk mot flertallet på Stortinget som hadde blokkert regjeringens planer om å gjøre deler av hjelpemiddelformidlingen kommunal. (Foto: Stortinget)

«Mistillit til lokaldemokratiet» å hindre kommunale hjelpemidler

Stortingsflertallets nei til kommunale hjelpemidler er en mistillitserklæring mot lokaldemokratiet. Og det er å gjøre brukerne en bjørnetjeneste, mener Høyre-representant.

Ivar Kvistum
Publisert 02.02.2018 17:30

Denne uken behandlet Stortinget et forslag fra Senterpartiet om effektivisering av hjelpemiddelformidlingen.

Høyres representant fra Rogaland, Margret Hagerup, benyttet anledning til å rette et kraftig angrep på flertallet som i desember i fjor hadde torpedert regjeringens forslag om å gi kommunene mer ansvar for hjelpemidler.

Les mer om dette her: KRF SIKRET SEIER FOR Å BEVARE HJELPEMIDDELORDNINGEN

Bjørnetjeneste

Hagerup viste til at forslaget om å gi kommunene et helhetsansvar for såkalte enkle og høyfrekvente hjelpemidler – utenfor folketrygden – dreier seg om å bygge gode tjenester nærmest mulig brukerne.

Når flertallet på Stortinget stemte dette ned, var det å «å gjøre både brukerne av enkle, høyfrekvente hjelpemidler og de som trenger avanserte hjelpemidler, en bjørnetjeneste.»

– I tillegg er det et uttrykk for mistillit til lokaldemokratiet og kommunenes evne til å løse oppgaver for sine innbyggere, sa Hagerup fra Stortingets talerstol, og fortsatte:

– Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og SV har altså ikke tillit til at en kommune kan levere ut dusjkrakker eller rullatorer til dem som trenger det.

Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og SV har altså ikke tillit til at en kommune kan levere ut dusjkrakker eller rullatorer til dem som trenger det.

Ikke alle i samme kø

Hagerup understreket at ideen om å gi kommunene mer hjelpemiddel-ansvar, handlet om å skape bedre tjenester for alle, også dem med behov for mer avanserte hjelpemidler.

– Kommunene må settes bedre i stand til å ivareta førstelinjebehovet til befolkningen, slik at de med relativt enkle behov får det de trenger så raskt som mulig, og at ikke alle brukere av hjelpemidler havner i samme kø og dermed får dårligere tjenester tilbake, sa Hagerup.

Hun mente at det dessuten er smart å se hjelpemidler i sammenheng med andre tjenester som kommunene er ansvarlig for.

Økte forskjeller

Hagerups anklager ble imøtegått av både Senterpartiets Per Olaf Lundteigen og Arbeiderpartiets Arild Grande.

Grande sa:

– Det er ikke riktig som det ble sagt fra Høyres representant tidligere i debatten, at forslaget ville medført en mer robust og helhetlig ordning. Samtlige brukerorganisasjoner advarte og var skeptiske til at det skaper fare for større forskjeller og mer uforutsigbarhet. Derfor var det nødvendig at Stortinget tok det grepet.

Lundteigen sa:

– For Senterpartiet er det viktig at disse hjelpemidlene hentes fra statlig finansierte hjelpemiddelsentraler. De må selvsagt operere i nær dialog med helsetjenesten i kommunene, altså i et nært samspill.

Sp-veteranen påpekte at hans parti er opptatt av å sikre et likeverdig hjelpemiddeltilbud over hele landet.

Brukerpass og nye dataverktøy

I stedet for å overføre mer ansvar til kommunene, ønsker Senterpartiet å innføre flere andre grep for å gjøre hjelpemiddelformidlingen mer effektiv.

Partiets forslag, som ble vedtatt mot de tre regjeringspartienes stemmer, handler blant annet om dette:

  • Sørge for forbedringer i bestillingsordningen av hjelpemidler, blant annet ved å forenkle rutiner og etablere flere eksterne lagre av statlige hjelpemidler i kommunene.
  • Utvikle bedre dataløsninger på hjelpmeiddelområdet.
  • Utvikle og styrke ordningen med brukerpass for å få ned saksbehandlingstiden og sikre bedre brukermedvirkning.
  • Sikre god informasjon og forutsigbarhet for brukere av hjelpemidler.
  • Sørge for at kommunene får ansatt flere ergoterapeuter, slik at det blir mer kapasitet og kompetanse i den kommunale førstelinjen.

Les mer om Senterpartiets forslag her: SENTERPARTIET SIER NEI TIL FLERE KOMMUNALE HJELPEMIDLER

Stadfestet statlig rettighet

At Senterpartiets forslag ble vedtatt, applauderes av Norges Handikapforbund.

Forbundsleder Arne Lein er glad Stortinget nok en gang stadfestet at hjelpemiddelordningen skal være en rettighet gjennom den statlige folketrygden.

– Dette er et viktig prinsipp og sikrer at alle har den samme rettigheten uavhengig av bosted, kommuneøkonomi og hva slags kompetanse som finnes lokalt, sier Lein i en pressemelding fra NHF.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.