Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Ekteparet i samtale på stand med flere rullestoler. Han sitter i rullestol, hun står ved siden av.
BEVARE LOKALT: Jan Ivar Hennum og kona Rose Marie Hennum på hjelpemiddelmesse i hjembyen Skien. De er blant mange som ønsker at Nav bevarer en egen hjelpemiddelsentral i Telemark, i stedet for å sentralisere tilbudet til Larvik. (Foto: Ivar Kvistum)

Mobiliserer for bevaring av hjelpemiddelsentralen i Telemark

Funksjonshemmede i Telemark kjemper for å hindre at hjelpemiddelsentralen blir flyttet til Larvik. De frykter at større avstander gir et dårligere tilbud.

Ivar Kvistum
Publisert 08.06.2022 17:50

Navs plan er å opprette en ny hjelpemiddelsentral i Larvik høsten 2023, til erstatning for både dagens Telemark-sentral i Skien og Vestfold-sentralen i Sandefjord.

Allerede i mars 2020 ble de to sentralene samlet administrativt til én sentral med to lokasjoner.

Begrunnelsen for samlingen er både å skape et sterkere fagmiljø og å få mer hensiktsmessige lokaler.

Ingen av de to sentralene har gode nok lokaler i dag, mener Nav. Og i 2023 går leiekontraktene ut for begge.

Men i Telemark er protestene sterke mot det mange funksjonshemmede og deres organisasjoner. De opplever at sentraliseringen skaper større avstand.

Gjennom debattinnlegg og reportasjer i lokalavisene – og engasjement i sosiale medier – har funksjonshemmede stått fram og advart mot negative konsekvenser av en sentralisering.

Blir isolert hjemme

Med et ødelagt fotbrett på rullestolen besøker Jan Ivar Hennum Hjelpemiddelmessen Sør-Øst som denne dagen arrangeres i hjembyen Skien. Han fikk polio i 1951, og de siste 15 årene har senskadene gjort ham til rullestolbruker.

Han har mye godt å si om Nav Hjelpemiddelsentral Telemark – slik den fungerte for inntil et år eller to siden.

– Da var det veldig greit å ringe dem eller stikke bortom hvis det var noe. Sentralen ligger bare ti minutters kjøretur hjemmefra. Flinke folk som ytet god og uformell service. Men nå vil de ikke lenger ta imot oss på den måten. I stedet må vi gå gjennom vaktmestertjenesten i Skien kommune. Da tar alt lenger tid, forteller Hennum.

Og enda langsommere frykter han at det blir når hjelpemiddelsentralen slås sammen med sentralen i Vestfold og sentraliseres til Larvik. Han frykter det vil ta lenger tid å få hjelpemidler reparert når de må sendes bort. Og da blir han isolert innendørs flere dager enn nødvendig.

– Hadde jeg ikke hatt en innestol, ville jeg jo blitt sengeliggende, sier han om den forestående reparasjonen av fotbrettet.

Hvorfor kunne de ikke gjort det omvendt når de først skulle samlokalisere og legge en felles sentral til Telemark?

Lange avstander

Jan Ivar Hennum er blant dem som ønsker at sentralen i Skien består. Ikke bare fordi det er praktisk for funksjonshemmede i Grenland, men fordi Telemark er et stort fylke med lange avstander.

Fra Larvik til Fyresdal er det 176 kilometer og to timer og tre kvarters kjøring.

– Hvorfor kunne de ikke gjort det omvendt når de først skulle samlokalisere og legge en felles sentral til Telemark? spør Hennum.

Ønsket om å bevare hjelpemiddelsentralen i Skien deler han med en lang rekke organisasjoner av funksjonshemmede i regionen.

Anne Beate Stokken med messehall i bakgrunnen.

EN I HVERT FYLKE: Anne Beate Stokken mener det bør være minst en hjelpemiddelsentral i hvert fylke. Når Telemark gjenoppstår som eget fylke, bør den også ha en egen hjelpemiddelsentral. (Foto: Ivar Kvistum)

En sentral i hvert fylke

At det er besluttet å splitte opp det nylig sammenslåtte storfylket Vestfold og Telemark har gitt ny ammunisjon til protestene. For opprinnelig var det jo meningen at det skal være minst én hjelpemiddelsentral i hvert fylke.

Og det bør det fortatt være, mener Anne Beate Stokken, styremedlem i NHF Grenland og vararepresentant i brukerutvalget for Nav Hjelpemiddelsentral Vestfold og Telemark.

– Med en hjelpemiddelsentral i hvert fylke blir det lettere å droppe innom. Du blir godt kjent med tilbudet på sentralen, sier Stokken, som selv benytter Skien-sentralens tjenester hyppig.

Hun ser poenget med at en større og sentralisert sentral kan legge til rette for et sterkere fagmiljø.

– Men samtidig blir det mer upersonlig, frykter hun.

Med en hjelpemiddelsentral i hvert fylke blir det lettere å droppe innom.

Stortingspolitikere engasjerer seg

Striden om hjelpemiddelsentralene i Vestfold og Telemark har nådd Stortinget, der både Fremskrittspartiets Bård Hoksrud og Rødts Tobias Drevland Lund har konfrontert arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) med uroen som særlig funksjonshemmede i Telemark føler over beslutningen om sentral-sentraliseringen.

«Regjeringspartiene har vært høye og mørke på at de vil sørge for tjenester nær folk. Dessverre er det nå bestemt at hjelpemiddelsentralen i Telemark skal flyttes til Larvik i Vestfold. Dersom oppsplittelsen av Vestfold og Telemark går gjennom, vil Telemark være det eneste fylket uten en egen hjelpemiddelsentral», argumenterer Bård Hoksrud i et skriftlig spørsmål til statsråden nylig.

Fra motsatt side av partispekteret skriver Rødts Tobias Drevland Lund i et liknende spørsmål om det samme til den samme statsråden:

«Dette er en organisering som vil svekke likestillingen for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Telemark. De som er avhengig av hjelpemidler for å leve selvstendige liv har ikke blitt hørt i denne saken.»

Ingen politisk overstyring

Begge de to representantene ville vite om statsråden vil gjøre om Navs vedtak slik at det blir en egen hjelpemiddelsentral i Telemark i fremtiden.

Men Marte Mjøs Persen svarer det samme til begge: Arbeids- og velferdsdirektoratet har fullmakt til å beslutte organisering og lokalisering av Nav.

«I denne saken legger jeg til grunn at etaten følger opp vedtak som er gjort av etaten tilbake i tid og som vil sikre gode tjenester til brukerne», skriver Marte Mjøs Persen.

Med andre ord: Det er uaktuelt med politisk overstyring fra regjeringshold.

Kommunene skal yte tjenestene

Statsråden understreker i svaret til de to stortingsrepresentantene at det bare er et fåtall av hjelpemiddelbrukere som trenger å møte fysisk til konsultasjon og utprøving på hjelpemiddelsentralen.

«Brukernes førstelinjetjeneste er kommunen. Har brukeren komplekse behov, håndteres dette av hjelpemiddelsentralens ansatte i samarbeid med kommunens ansatte. Hjelpemiddelsentralen har tett dialog med kommunene og vil ofte i slike saker yte tjenester ute i de kommunene der det er nødvendig», skriver hun.

At Nav selv kan legge ned, samle og opprette en så viktig tjeneste som hjelpemiddelsentraler på egen hånd, uten at det er en sak for politikerne, overrasker Anne Beate Stokken i NHF Grenland.

– Jeg mener absolutt at dette burde vært en politisk sak, sier hun til Handikapnytt.

Fasaden på Nav hjelpemiddelsentral Telemark.

STRIDSTEMA: I 2023 er det meningen at hjelpemiddelsentralen i Telemark legges ned. I stedet blir åpner en ny, felles sentral for Vestfold og Telemark i Larvik. (Foto: Ivar Kvistum)

Gode tjenester

Telemarksavisa i Skien har konfrontert direktør for Nav hjelpemidler og tilretteletting, Liv Welde Johansen, med kritikken fra funksjonshemmede lokalt og frykten for at tjenestene blir dårligere. Hun fastslo at beslutningen er tatt, at den nye sentralen er i ferd med å bli bygget og at dagens leiekontrakter ikke kan forlenges.

– Vi er opptatt av å levere gode tjenester. Etter en lang og grundig prosess sammen, med blant annet brukerorganisasjoner og kommuner, kom vi fram til at én felles sentral for Telemark og Vestfold er den beste løsningen for de som trenger våre tjenester. Ved å samle fagkompetansen ett sted får vi bedre muligheter til å levere enda bedre tjenester til enda flere mennesker, skriver hun i svaret til avisen.

Om lange reiseveier i Telemark skriver hun:

– Vi ønsker å fortsette å tilby utprøving av hjelpemidler hjemme hos folk, slik at de slipper å reise til oss. I Telemark og Vestfold skjer allerede i dag 42 prosent av alle utprøvinger i hjemmet.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.