Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Nav kaster ut kvalitetsrullestoler

Av: Bjørn Kollerud
Publisert 17.06.2016 14:45

Ingen rullestoler fra Panthera blir å finne på hjelpemiddelsentralene til høsten, etter at Nav har utestengt dem fra anbudskonkurransen. Det samme gjelder stoler fra Sunrise Medical og Permobil.

Tidligere har Handikapnytt skrevet at Sunrise Medicals Quickie Helium og Quickie Xenon2 er blitt avvist i Navs anbudskonkurranse.

LES MER HER: QUICKIE-STOLER FORSVINNER ETTER TESTFEIL

Nå bekrefter Nav at også Panthera Norge og Permobil er ute av anbudsrunden for manuelle rullestoler.

– Sunrise Medical og Permobil fikk noen av sine produkter avvist, da produktene ikke var prøvd i henhold til kravene. Panthera Norge fikk alle sine produkter avvist, da ingen av dem var prøvd i henhold til kravene.

Det skriver seniorrådgiver Lise Jørenn Grøndahl Berg ved kommunikasjonsavdelingen i Nav i en e-post til Handikapnytt.

Opprørte brukere

Nyheten om at stolene ikke blir tilgjengelige for norske brukere i hjelpemiddelsentralenes prisforhandlede sortiment, opprører mange brukere.

En av dem er Leif Arild Fjellheim, leder i Landsforeningen for Ryggmargsskadde, LARS:

– Dette vil få negative konsekvenser for brukerne generelt og aktivbrukere spesielt. Når de mest solgte aktivstolene fra Sunrise Medical og Panthera blir utelatt fra markedet, er det mange som vil gå på barrikadene. Vi lover i så fall å ta opp kampen om aktiv bruk av dispensasjonsordningen, sier Leif Arild Fjellheim.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)


KRITISK: Leder Leif Arild Fjellheim i Landsforeningen for Ryggmargsskadde vil kjempe for at markedsledende stoler fortsatt skal være tilgjengelige. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Godt nok, mener Nav

Stoler fra Sunrise Medical og Panthera er begge kjent for å være kvalitetsprodukter. De er internasjonalt markedsledende med mange lojale brukere også her hjemme. TiLite, som skulle introduseres for norske brukere etter at Permobil kjøpte den amerikanske produsenten, er også et «hig end»-produkt.

LES MER OM PERMOBILS TILITE-SATSING HER: VIL LANSERE NYE AKTIV-STOLER I NORGE

Men selv om ingen av disse stolene kommer med i Nav-avtalen slik saken står i dag, mener Nav at dette ikke vil gå ut over brukerne:

– For de berørte postene har vi gjort grundige vurderinger om hvorvidt brukerbehovet fortsatt er ivaretatt. Det er flere leverandører som har levert produkter av god kvalitet og i henhold til kravene i anbudskonkurransen, og behovsdekningen vurderes som god. Slik situasjonen er i dag har vi god nok behovsdekning for å kunne oppnå formålet med anskaffelsen, skriver Grøndahl Berg.

Prøves rettslig

Leverandørene er ikke enige i Navs tolkning. Sunrise Medical anket i første omgang avgjørelsen inn for klageinstansen KOFA, Klagenemnda for offentlige anskaffelser, der klagen ble avvist.

Nå vil Sunrise Medical prøve KOFA-avgjørelsen rettslig, og det er tatt ut en stevning om midlertidig forføyning. Det vil i praksis si at leverandøren ber retten om pålegge en midlertidig stans i anbudsprosessen for å hindre at den fullbyrdes uten at de har hatt tid til å prøve saken rettslig.

Saken vil gå for retten i Oslo byfogdembete, og er berammet 29.–30. juni.

Trolig vil en avgjørelse i saken bli offentliggjort etter sommerferien. Det blir bestemmende for den videre utviklingen i saken.

Sikre kvalitet og sikkerhet

Krav til akkreditering av testlaboratorier står sentralt i Navs avvisning av tilbudene.

– Vi mottok tilbud fra 13 leverandører, blant annet Sunrise Medical, Panthera Norge og Permobil. I anbudskonkurransen ble det stilt krav om at alle tilbudte produkter skulle være prøvd ved et akkreditert prøvningslaboratorium, skriver Grøndahl Berg.

Hun forklarer at det er mange grunner til at Nav stiller krav om akkreditering av testlaboratorier: Blant annet sikrer dette at Navs brukere får hjelpemidler av en god kvalitet og med god sikkerhet.

Nav mener også at kravet til akkreditering også er en velegnet måte å ivareta et seriøst leverandørmarked på.

Ordknappe leverandører

Hverken hos Panthera Norge eller Sunrise Medical er man villige til å kommentere saken på det nåværende tidspunktet.

Administrerende direktør Håkon Berthelsen i Permobil Norge, sier til Handikapnytt at han tar avgjørelsen til etterretning.

– Vi leverte inn tilbud på TiLite, en ny serie manuelle rullestoler. Men vi greide ikke å fremskaffe relevant dokumentasjon til Nav tidsnok. Det er selvsagt beklagelig, men det er nå sånn ting står. Vi respekterer Navs krav og prøver å følge dette. Men denne gangen var det ikke mulig av praktiske årsaker, sier Berthelsen.


BEKLAGELIG: Håkon Berthelsen respekterer Navs krav og tar til etterretning at Permobil ikke klarte å oppfylle dem denne gangen. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.