Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Skisse av det framtidige Helgasetr-bygget som viser hvordan det er lagt inn møteplasser med stoler og sofaer på avsatser i trappeløpet.
IKKE SLIK: Direktoratet for byggkvalitet konstaterer at Statsbygg og NTNU ikke har dekning i unntaksbestemmelsen fra kravet om universell utforming for å legge sosiale soner slik som til høyre på illustrasjonen. Her er det bare adgang via trappene. (Illustrasjon: Link Arkitektur, NTNU)

Nei, det er ikke lov å bygge møteplasser midt i trappa

Statsbygg tok feil. Alle sosiale soner i et universelt utformet bygg må være tilgjengelige, fastslår Direktoratet for byggkvalitet.

Ivar Kvistum
Publisert 07.12.2021 09:27

En viktig prinsippavklaring som vil få betydning for framtidige byggeprosjekter.

Det mener regionkontorleder Kristian Lian i Norges Handikapforbund Trøndelag om vurderingen han ba om fra Direktoratet for byggkvalitet.

Universitetsbygg som utestenger

Statsbygg og NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skal bygge Helgasetr, et nytt universitetsbygg sentralt i Trondheim.

Men prosjektet er møtt med protester og kritikk for mangelfull universell utforming.

Fem organisasjoner av funksjonshemmede har gått sammen om å klage prosjektet inn for Diskrimineringsnemnda.

Les mer: UNIVERSITETSBYGG INNKLAGD FOR DISKRIMINERING

Sosiale soner i trappa

Et av klagepunktene er at det var planlagt «sosiale soner» på avsatser i trappeløpene i bygningen. Disse møteplassene for studenter og ansatte er helt utilgjengelige for rullestolbrukere og andre som er avhengige av heis.

Etter at klagene kom, ble de omstridte sonene i trappeløpet tatt ut av planene og vil altså ikke bli noe av.

Men Statsbygg hevdet likevel at de er innenfor bestemmelsene i byggteknisk forskrift, Tek17 – regelverket som blant annet bestemmer hvordan universell utforming skal ivaretas i nye bygninger.

– Vi er uenige i at sosiale soner i trappeløp bryter med byggteknisk forskrift, sa kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til Handikapnytt 19. oktober.

Unntaksbestemmelse

Men der tar Statsbygg feil, ifølge en vurdering som Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har gjort på forespørsel fra Norges Handikapforbund Trøndelag.

DiBKs vurdering gjelder en unntaksbestemmelse fra kravet til universell utforming, og som Statsbygg har vist til når de mente at de sosiale sonene i trappeløp ikke brøt med forskriftens krav.

Unntaksbestemmelsen i forskriftens paragraf 12-7 sier at det er tilstrekkelig at 1/10 av rommene er universelt utformet dersom mange rom har samme funksjon.

Med andre ord: Om du har særlig behov for en universelt utformet garderobe eller toalett, kan du gå til det ene av 10 som har den tilgjengeligheten du trenger. Alle rommene trenger ikke ha samme standard.

Menneskemøter

Men DiBK fastslår at dette ikke gjelder for de sosiale sonene som var planlagt i Helgasetr.

«På lik linje med rom for film og teater, anser vi, at hver enkelt sosial sone i et byggverk kan by på forskjellige tilbud. Tilbudet i der det finnes flere sosiale soner vil variere med hensyn til hvilke mennesker du møter der, og til hvilken anledning», argumenterer direktoratet i sitt svarbrev til NHF Trøndelag.

Og det leder til følgende konklusjon:

«Alle sosiale soner, som er rom i byggverk med krav om universell utforming, må få en universell utforming i henhold til bestemmelser i byggteknisk forskrift TEK17. Unntaksbestemmelsen i TEK17 § 12-7 sjuende ledd gjelder ikke for sosiale soner.»

Nå har DiBK slått fast at man ikke kan bruke regelverket på den måten. Det var nødvendig å få en avklaring på dette.

Nødvendig avklaring

Direktoratets vurdering er prinsipielt viktig, selv om Statsbygg og NTNU har valgt å droppe de omstridte sonene i Helgasetr, mener Kristian Lian, regionkontorleder for NHF Trøndelag. 

– Hvis det er gjengs oppfatning i bransjen at du kan bruke unntaksbestemmelsen slik Statsbygg tolket den, ville det kunne føre til at det blir bygd flere slike løsninger. Men nå har DiBK slått fast at man ikke kan bruke regelverket på den måten. Det var nødvendig å få en avklaring på dette, sier Lian til Handikapnytt.

Klagesaken for Diskrimineringsnemnda går sin gang selv om de sosiale sonene i trappeløpet er tatt ut av byggeplanene. Det er fordi organisasjonene ønsker nemndas prinsipielle vurdering av Helgasetr-prosjektet i lys av likestillings- diskrimineringsloven.

– Uttalelsen fra Direktoratet for byggkvalitet må bli en del av nemndas vurderingsgrunnlag, forventer Kristian Lian.

Soleklar føring

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim hos Statsbygg tolker DiBKs uttalelse på samme måte som NHF Trøndelag: at deres egen vurdering av regelverket har vært feil.

– Det er slik jeg tolker det de skriver, og dette må vil legge til grunn framover, sier hun til Handikapnytt.

Aschim understreker Statsbyggs grunnholdning til universell utforming:

– Det er en soleklar føring at ingen av våre arealer skal være ekskluderende. Det ligger til grunn, sier hun.

Kommunikasjonsdirektøren sier at Statsbyggs viktigste læringspunkt i saken er å rådføre seg med organisasjoner av funksjonshemmede tidlig i byggeprosessene, ikke bare sentralt, men også regionalt. Hun roser den konstruktive dialogen med NHF Trøndelag om Helgasetr-prosjektet, men den burde funnet sted før.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.