Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Skisse av tog-interiøret.
FLATT, MEN SMALT: Det blir flate gulv i hele toget. Men passasjene blir for smale til at rullestolbrukere kan bevege seg fritt. (Illustrasjon: Norske Tog)

Nye fjerntog blir for smale for rullestolbrukere

Ikke bare må du fortsatt belage deg på heis eller rampe. Som passasjer i rullestol vil du heller ikke kunne bevege deg fritt rundt i de nye fjerntogene som Norske Tog har bestilt – selv om de får flatt gulv.

Ivar Kvistum
Publisert 12.05.2023 14:30

Onsdag 10. mai skrev Handikapnytt at Norske Tog har bestilt nye fjerntog uten trinnfri adkomst.

Handikapforbundet og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon raser mot en beslutning de mener bryter grunnleggende med Stortingets krav om at samferdselssektoren skal være universelt utformet.

Les mer: SEKS MILLIARDER KRONER FOR NYE TOG – MEN FORTSATT MED TRAPPETRINN

Det hun ikke sa

Norske Tog forsvarte beslutningen med at gulvet vil være flatt og gi god passasje når du først har kommet om bord.

– Når du kommer på toget, er det helt flatt med enkel overgang mellom vognene, sa senior prosjektleder Sille Svenkerud Førner i Norske Tog til Handikapnytt.

Det hun ikke sa, var at rullestolbrukere ikke vil kunne nyttiggjøre seg det flate gulvet.

Overgangene blir ikke brede nok til at det er mulig å ta seg mellom vognene, og heller ikke i midtgangene på vognene.

– Rullestolbrukere vil ikke kunne bevege seg i hele toget, i henhold til det vi konkret vet per nå, innrømmer Førner til Handikapnytt.

Hun understreker at man som rullestolbruker vil ha tilgang til alle togets funksjoner fra rullestolplassene, også bistroen og soveplasser.

Hun legger til at designprosessen der den endelige utformingen av togets interiør blir til, ennå ikke har startet.

Førner påpeker også at tilgjengeligheten om bord – og mellom vogner – blir vesentlig bedre enn i dag. Det vil for eksempel komme krykkebrukere til gode. Men altså ikke rullestolbrukere.

Tilnærmet universell utforming

Også i en artikkel på Norske Togs nettsider understreker Sille Svenskerød Førner fordelene med flatt gulv. Der er hun sitert på dette:

«I en ideell verden skulle Norske tog gjerne sett at det var trinnfri adkomst i tillegg til at rullestolbrukere enkelt kan komme seg rundt til togets fasiliteter. Det siste er godt ivaretatt med toget som er valgt. Valg av en høygulvløsing i kjøretøyet gjør at vi innvendig i toget får en tilnærmet universelt utformet innredning.»

Viktig å være etterrettelig

Opplysningen om at rullestolbrukere ikke kan bevege seg fritt om bord selv om gulvet er flatt, ble presentert av forbundsleder i Norges Handikapforbund, Tove Linnea Brandvik, i en video på organisasjonens Facebook-sider.

Magnhild Sørbotten – nestleder i Norges Handikapforbund og leder i organisasjonens samferdselsnettverk – bekrefter opplyser at dette er skriftlig informasjon som NHF fikk fra Norske Tog og Jernbanedirektoratet denne uken.

– Det er riktig, rullestolbrukere vil ikke komme seg rundt i toget. Overgangene mellom vognene og midtgangene blir for smale til at rullestolbrukere kan passere. Dermed blir man henvist til et lite område, sier Sørbotten.

Hun mener det er alvorlig at det gis inntrykk av at bevegelsesfriheten for rullestolbrukere blir bedre enn hva den i virkeligheten blir.

– Det er viktig å være etterrettelig, sier hun.

Uklar kommunikasjon

I artikkelen på Norske Togs nettsider beklager selskapet å ha «bidratt til en uklar kommunikasjon» rundt den valgte fjerntogløsningen:

«I en artikkel i Aftenposten i mars 2023 har vi brukt begrepet «lavgulv», i stedet for det korrekte begrepet «flatt gulv». Det beklager vi. Når vi nå ser på den informasjonen som er delt fra Norske tog underveis, ser vi at vi kunne vært tydeligere på at det kunne bli heis som løsning.»

Magnhild Sørbotten i NHF synes det er underlig.

– Lavgulv er et ganske etablert begrep som jeg trodde folk som driver med tog til daglig, vet hva er, sier hun til Handikapnytt.

Forventninger til statsråden

Mandag møter Magnhild Sørbotten samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i det halvårlige kontaktforum for universell utforming i Samferdselsdepartementet.

– Det er helt åpenbart at denne saken vil bli tatt opp, i tillegg til den planlagte agendaen. Jeg håper samferdselsministeren gir klare tilbakemeldinger til Norske Tog og Jernbanedirektoratet om at også de må etterleve de politiske føringene om universell utforming, sier Sørbotten til Handikapnytt.

Videre krever hun at Norske Tog går i dialog med leverandøren for å se om de ter mulig å få til bredere passasje mellom vognene, og at man velger seter som gjør at det er plass til å bevege seg med rullestol i midtgangene.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.