Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Detaljfoto av tårnene på Oslo rådhus.
PRØVER IGJEN: For andre gang har Oslo kommune utlyst en anbudskonkurranse om BPA, og denne gangen er bestillingen fra rådhuset et likestillingsverktøy. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

På andre forsøk bestiller Oslo kommune et likestillingsverktøy

– En kraftig forbedring, sier Handikapforbundets Magnhild Sørbotten om Oslo kommunes nye  anbudskonkurranse om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Ivar Kvistum
Publisert 03.11.2021 20:06

Første gang Oslo kommune lyste ut en anbudskonkurranse for å levere brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til funksjonshemmede i hovedstaden, var protestene så sterke at det til slutt endte med at kommunen trakk hele anbudskonkurransen tilbake.

Les mer: STOPPER OMSTRIDT BPA-ANBUD: – OSLO SKAL FORTSATT HA GULLSTANDARDEN

Nå prøver kommunen igjen, denne gangen med et langt sterkere fokus på at brukerstyrt personlig assistanse er et likestillingsverktøy enn i den forrige utlysningen.

– Jeg opplever at utlysningen nå er blitt bedre, skriver helsebyråd Robert Steen (Ap) i en e-post til Handikapnytt.

Vesentlige forbedringer

Magnhild Sørbotten, leder i Norges Handikapforbund Oslo, liker det hun leser i kommunens beskrivelse av hva slags BPA-ordninger man ønsker at leverandørene skal tilby.

– Dette er betydelig bedre. Vi ser vesentlige forbedringer fra forrige runde. Her er det i mye større grad fokus på at BPA skal være et likestillingsverktøy og ikke en helsetjeneste, sier hun.

Dette er betydelig bedre. Vi ser vesentlige forbedringer fra forrige runde.

Bilde av Magnhild Sørbotten i Borggården ved Oslo rådhus.

BETYDELIG FORBEDRET: Leder i NHF Oslo, Magnhild Sørbotten, konstaterer at det nye konkurransegrunnlaget er vesentlig bedre enn det forrige. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Ensidig helsefokus

Sørbotten var blant mange som protesterte på innholdet i det opprinnelige konkurransegrunnlaget som velferdsetaten lyste ut tidligere i høst.

Det la ifølge kritikerne altfor stor grad vekt på å beskrive BPA som en helsetjeneste, på bekostning av likestilling og samfunnsdeltakelse. Og det manglet referanser til CRPD – FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter.

Uloba – Independent Living Norge gikk så langt som å hevde at konkurransegrunnlaget innebar at «30 års likestillingsarbeid for funksjonshemmede (ble) fjernet med et pennestrøk».

Les mer: FRYKTER SVEKKET ASSISTANSE I OSLO

Brukerstyrt personlig assistanse
  • BPA er en måte å organisere den praktiske assistansen på som funksjonshemmede trenger i hverdagen.
  • Hovedprinsippet er at man selv er arbeidsleder for egne assistenter og bestemmer hvordan assistansen skal brukes.
  • På den måten skal enkeltmenneskets frihet og selvbestemmelse ivaretas bedre enn gjennom tradisjonelle pleie- og omsorgstjenester organisert av kommunen.

Bygge på CRPD

I det nye konkurransegrunnlaget er CRPD eksplisitt omtalt, i sammenheng med hvordan Oslo kommune ønsker at BPA skal tilbys funksjonshemmede i hovedstaden.

«I henhold til Oslo kommunes byrådsplattform skal prinsippene i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser CRPD ivaretas i kommunens arbeid.»

Og:

«Velferdsetatens mål er å inngå rammeavtaler som legger til rette for at BPA kan fungere som et likestillingsverktøy som bidrar til å gi hele målgruppen valgfrihet og likestilte, likeverdige, selvstendige og uavhengige liv.»

Mer fleksibelt

Magnhild Sørbotten ser at det nye konkurransegrunnlaget er formulert på en måte som imøtekommer kritikerne på flere konkrete punkter.

Blant annet er beskrivelsen av Oslo kommunes uttalte mål om «heltidskultur» ikke like absolutt, selv om det fortsatt er ønsket med flest mulig hele og faste stillinger.

«Imidlertid er hensynet til den som mottar tjenesten sentral og heltidskultur kan ikke etterstrebes i de tjenestene hvor det kan virke mot sin hensikt og forringe kvaliteten på tjenesten», heter det nå.

– Jeg leser det slik at man har kommet fram til gode kompromisser i teksten der kommunen beholder sin Oslomodell for heltidskultur, men uten at funksjonshemmede mister muligheten til å leve frie liv, sier hun.

Sørbotten konstaterer dessuten at den nyre teksten opprettholder et tydeligere skille mellom «vanlig BPA» og ordninger som omfatter helsetjenester med krav til faglært personell, og ordninger som omfatter vedtak om makt og tvang.

Portrett av Robert Steen.

GOD DIALOG: Helsebyråd Robert Steen mener kommunens BPA-bestillng er blitt bedre etter tydelige tilbakemeldinger fra funksjonshemmedes organisasjoner. (Foto: Oslo kommune)

Bedre etter ekstraomganger

Helsebyråd Robert Steen (Ap) skriver til Handikapnytt at alle som har rett til BPA skal få tilstrekkelig hjelp til å leve et selvstendig liv og delta i samfunnet.

– Jeg er glad for at vi nå, etter noen ekstraomganger, har ute en bedre og revidert anbudskonkurranse for BPA i Oslo, skriver han.

Jeg er glad for at vi nå, etter noen ekstraomganger, har ute en bedre og revidert anbudskonkurranse for BPA i Oslo.

Hensikten med den nye konkurransen har hele tiden vært å videreføre brukervalg i BPA, understreker Steen.

– De ekstra rundene har bidratt til gode innspill om forbedringspunkter, til å avklare noen misforståelser rundt innholdet og intensjonen med den første utlysningen, skriver han.

Selv om det første konkurransegrunnlaget skapte storm, er Steen glad for tydelige tilbakemeldinger.

– Jeg er opptatt av å ta innspill på alvor. God dialog mellom interessenter er en suksessnøkkel for gode tjenester.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.