Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Robert Steen.
KLOKT Å STOPPE OPP: Robert Steen stopper anbudsprosessen for BPA i Oslo for å sikre at ordningen fortsatt skal være et likestillingsverktøy.

Stopper omstridt BPA-anbud: – Oslo skal fortsatt ha gullstandarden

Byråd Robert Steen orienterte torsdag Helse- og sosialutvalget i Oslo om at den omstridte anbudsutlysningen for brukerstyrt personlig assistanse blir stoppet.

Ivar Kvistum
Publisert 10.09.2021 11:24

– Vi skal fortsatt ha gullstandarden for BPA i Oslo, erklærte byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Robert Steen (Ap) da han torsdag ettermiddag orienterte Helse- og sosialutvalget i hovedstaden.

De siste ukene har det stormet rundt Velferdsetatens utlysning av ny anbudskonkurranse for leverandører av brukerstyrt personlig assistanse.

Flere – blant dem Norges Handikapforbund, Uloba – Independent Living Norge, kommunens eget råd for funksjonshemmede, LO og Virke har alle kritisert konkurransegrunnlaget for å legge for lite vekt på BPA som et likestillingsverktøy og for mye som en helsetjeneste.

Les mer: FRYKTER SVEKKET ASSISTANSE I OSLO

Klokt å stoppe opp

Steen har selv hatt møter med kritikerne. Han sa at saken hadde tatt mye av hans tid i det siste.

I Helse- og sosialutvalget takket han aktørene for gode og konstruktive innspill.

– Vi tar til oss det de sier. Når det oppleves slik, er det klokt å stoppe opp. For å skape arbeidsro og bedre tid, stopper vi anbudsklokka og trekker utlysningen, sa Steen.

Denne beskjeden ble gitt torsdag til Velferdsetaten.

Fortsatt best i Norge

At Oslo har gullstandarden for BPA handler ifølge Robert Steen om at ordningen skal fungere som et likeverds- og likestillingsinstrument.

Han viste til at det var Uloba som hadde utdelt attesten til kommunen.

– Det skal vi være stolte av og hegne om, også i neste konsesjonsperiode som starter i april. Det er min og byrådets intensjon å sørge for at vår BPA-ordning er, og fortsetter å være, den beste i Norge.

Det er min og byrådets intensjon å sørge for at vår BPA-ordning er, og fortsetter å være, den beste i Norge.

Glad for snuoperasjon

Beslutningen som Steen kunngjorde for Helse- og sosialutvalget ble tatt godt imot. Fraksjonsleder for Høyre i utvalget, James Stove Lorentzen, er glad for at byrådet har snudd, etter press fra både politikere, organisasjoner og brukere.

– Byrådets forslag til ny BPA-kontrakt har skapt stort engasjement hos berørte organisasjoner. Det ble fort klart for Høyre at de nye kontraktsvilkårene ville være et stort skritt tilbake for ordningen og at vilkårene ville bryte med den klare intensjonen om at BPA-ordningen skal være et likestillings- og frigjøringsverktøy som bidrar til likestilling og aktiv og selvstendig samfunnsdeltakelse på alle livets områder, skriver han en e-post til Handikapnytt.

Videre:

– Nå forventer vi at Velferdsetaten og organisasjonene går inn i en fruktbar dialog så vi kan få på plass nye kontraktsvilkår som møter brukernes forventninger.

Oppdatering, 15. september 2021. I en e-post til Handikapnytt bekrefter byråd Robert Steen hvordan han ser for seg at Oslo fortsatt skal tilby «gullstandarden: ROBERT STEEN: CRPD SKAL  LIGGE TIL GRUNN FOR NY KONKURRANSEUTLYSNING

Nasjonal signalverdi

Magnhild Sørbotten, regionleder for NHF i Oslo, er svært glad for byrådens beslutning og mener den er klok. Hun merker seg Robert Steens takk til organisasjonene for konstruktive innspill.

– Vi skal absolutt fortsette å bidra med å gjøre det vi kan for at BPA-ordningen i Oslo blir et likestillingsverktøy som sikrer at folk kan leve selvstendige liv.

– Hvilken betydning kan denne saken i Oslo ha for BPA nasjonalt.

– Oslo er landets suverent største kommune. Når vi ser at det kommer nye konsesjoner om BPA, ser man gjerne til hva som er gjort i andre kommuner. Det som har skjedd med tilbaketrekning av anbudet, sender et ganske klart signal til  kommuner som ønsker å trekke føringene i retning av helse. Signalet er: er bør man tenke seg om en gang til.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.