Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Marte Mjøs Persen.
MER PENGER: Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) har ansvar for hjelpemidler til funksjonshemmede. Nå møtes hun av krav om mer penger. (Foto: Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

– Regjeringen må bevilge mer til aktivitetshjelpemidler

Fra både Kristelig Folkeparti og funksjonshemmedes organisasjoner kommer krav om mer penger inn i ordningen med aktivitetshjelpemidler for voksne, som var tom allerede i februar.

Ivar Kvistum
Publisert 12.03.2022 12:43

100 millioner kroner mer til aktivitetshjelpemidler for voksne over 26 år.

Det er kravet som rettes samlet fra funksjonshemmedes organisasjoner til regjeringen.

Unge funksjonshemmede, Norges Handikapforbund, Norges Handikapforbunds Ungdom og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har skrevet brev til den nybakte arbeids- og inkluderingsministeren Marte Mjøs Persen (Ap).

Der krever de at regjeringen legger inn dette beløpet i revidert nasjonalbudsjett for 2022.

Samtidig utfordrer KrFs stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad statsråden med Nav-ansvar til å øke potten slik at tildelingen kan komme i gang igjen.

– Når potten går tom rekordtidlig må vi jobbe for å øke den, uttaler Ropstad til Handikapnytt.

Når potten går tom rekordtidlig må vi jobbe for å øke den.

Rekordtidlig tomt

Aktivitetshjelpemidler for voksne over 26 år, kjent som Akt26-ordningen, ble innført i 2014 for at også voksne skal få mulighet til å søke om hjelpemidler til aktivitet, idrett og fritid gjennom hjelpemiddelsentralene, slik at de kan ha aktive liv på linje med andre.

I motsetning til den regulere hjelpemiddelformidlingen er Akt26 begrenset av en bestemt bevilgning på statsbudsjettet, og de siste årene har pengene tatt slutt lenge før årsskiftet.

Aldri har potten gått tom så tidlig som i år. Allerede 25 februar varslet Nav at det var slutt, og at ingen flere søknader vil bli tatt imot og behandlet.

Les mer: ALDRI FØR HAR NAVS KASSE VÆRT TOM SÅ TIDLIG

– Diskriminerende

Tidligere år har regjeringen brukt å legge inn mer penger i ordningen i revidert nasjonalbudsjett på forsommeren for å holde den gående litt lenger.

I brevet fra organisasjonene til statsråden krever de at det samme skjer i år.

«Vi mener det skal være en selvfølge at funksjonshemmede skal være likestilte og ha samme mulighet som andre til en aktiv fritid. Da må også personer over 26 år kunne ha tilgang til nødvendige og hensiktsmessige aktivitetshjelpemidler. Hvis ikke diskrimineres funksjonshemmede, og får ikke frihet til å leve som andre», skriver NHF, NHFU, Unge funksjonshemmede og FFO til statsråd Persen.

De mener 100 millioner kroner er det som minst må til for å sikre at bevilgningen holder ut året.

Men dette er ikke organisasjonenes primære krav. I brevet argumenterer de for at Akt26-ordningen helst må inn i den regulere hjelpemiddelformidlingens overslagsbevilgning, slik at problemet «tomt for penger» ikke kan oppstå.

Portrett av Kjell Ingolf Ropstad.

PANDEMI-ETTERDØNNINGER: Aktivitetshjelpemidler er viktig for å få folk i gang igjen etter pandemien, argumenterer KrF-representant Kjell Ingolf Ropstad. (Foto: Stortinget)

Få hverdagen tilbake

Også fra Stortinget kommer kravet om at Marte Mjøs Persen må legge mer penger på bordet til aktivitetshjelpemidler.

I et skriftlig spørsmål til statsråden etterspør Kristelig Folkepartis representant Kjell Ingolf Ropstad dette.

Han mener det er viktig å sørge for mer penger til ordningen også i lys av pandemien.

«Jeg har fått tilbakemelding fra unge voksne som har vært isolert gjennom pandemien, som nå har funnet en aktivitet, men ikke kommer i gang fordi de ikke får nødvendig hjelpemiddel», skriver Ropstad, og konkluderer:

«Det er viktig å ta hverdagen tilbake etter pandemien, og det må også de som trenger aktivitetshjelpemidler få mulighet til.»

Det dobbelte var ikke nok

I årets statsbudsjett var det satt av 55 millioner kroner til Akt26-ordningen. Beløpet ble foreslått av Erna Solbergs regjering før den gikk av og ble ikke endret da Jonas Gahr Støre overtok.

Året før hadde de borgerlige regjeringspartiene sørget for den høyeste Akt26-bevilgningen siden starten: 84 millioner kroner.

Det var daværende KrF-nestleder Olaug Bollestad og Høyres Margret Hagerup som lanserte økningen.

– Vi ser at mange søker på denne ordningen i forhold til hvor mye penger som er satt av. Derfor går vi inn for en økning, sa Bollestad til Handikapnytt den gangen.

Men selv 84 millioner kroner var ikke nok. I 2021 la den daværende regjeringen ytterligere 20 millioner kroner på bordet i revidert nasjonalbudsjett. Likevel var det slutt på penger 2. august.

Kort tid etter kom altså et statsbudsjett der bevilgningen igjen var satt til om lag til det halve av det samlede beløpet som ble brukt i 2021.

Ikke vurdert

Tidligere har statssekretær Truls Wickholm i Arbeids- og sosialdepartementet uttalt til Handikapnytt at det ikke foreligger planer om å legge mer penger inn i Akt26-ordningen i år:

– På nåværende tidspunkt har ikke regjeringen gjort vurderinger om det er aktuelt å styrke ordningen i forbindelse med revidert budsjett 2022. Bevilgning til ordningen i fremtiden er et spørsmål om de årlige budsjettene, skrev statssekretær Wickholm i en e-post til Handikapnytt.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.