Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Jan Vaage.
BEKLAGELIG: – Vi må ta på alvor at det har sittet noen på dette kurset og fått en opplevelse av noe som Statsforvalteren i Trøndelag absolutt ikke ønsker å formidle, sier fylkeslege Jan Vaage til Handikapnytt. Men han finner ikke igjen påstandene fra varslerne i kursmateriellet som ble brukt. (Foto: Statsforvalteren i Trøndelag)

Saksbehandlere varslet statsministeren etter kurs om personlig assistanse

Helseministeren og funksjonshemmedes organisasjoner har skapt overdrevne forventninger om at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal gi likestilling og frihet. Det skal 100 kommunale saksbehandlere ha blitt fortalt på et kurs. Statsforvalteren i Trøndelag og kursarrangøren tilbakeviser påstandene.

Ivar Kvistum
Publisert 03.03.2021 09:14

«De funksjonshemmede vil se en annen verden der man jumper ut av rullestolen for å delta i en dansekonkurranse.»

«Når Bent Høie har sagt at det skal være ok for funksjonshemmede å ta med seg assistenter på reise, så må vi forholde oss til det. Men det er komplisert at slike beskjeder kommer fra politisk myndighet. Vi kan riste på hodet av det, men vi kan ikke overse det, når det kommer fra høyeste politiske hold.

«BPA er en måte å organisere tjenesten på. Men her vil det være utfordringer fordi forvaltningen møter brukernes holdning – om likestilling, om frigjøring osv. – og med krav om å kunne jobbe, reise og feriere.»

Disse utsagnene skal ha blitt sagt på et digitalt kurs for cirka 100 kommunale saksbehandlere i Trøndelag i fjor høst.

Temaet for kurset var brukerstyrt personlig assistanse (BPA), og det ble holdt av det private firmaet Ambia på oppdrag for Statsforvalteren i Trøndelag (tidligere fylkesmannen).

Ber regjeringen klargjøre

Utsagnene er gjengitt i et anonymt varsel som er sendt statsminister Erna Solberg, helse- og omsorgsminister Bent Høie og en rekke andre mottakere. 

Varslerne ber regjeringen om å klargjøre forvirringen som de mener kurset skapte for deltakerne.

De anonyme varslerne deltok selv på kurset, og de slår alarm fordi de hevder en stor del av kurset «gikk med til å hevde og problematisere at regjeringa og helseministeren fører en politikk for gruppa funksjonshemma som det per i dag ikke er lovgrunnlag for å føre».

Varslerne skriver:

«Den raude tråden var at regjeringa og sentrale norske politikere er med på å skape urealistiske forventninger mellom funksjonshemma/pårørende, og at vi i kommunene er i vår fulle rett til å gripe inn for å stoppe/bremse denne utviklinga.»

Hoppe ut av rullestolen

I varselet blir følgende utsagn tillagt foreleseren som var leid inn:

«Foventninga dette skaper for oss i offentlig sektor, er at funksjonshemma har en rett til å leve som alle andre. Nå er det bare å hoppe opp i fra rullestolen og ut på golvet for å danse.»

Ifølge varselet refererte dette til Birgit Skarsten, som i fjor høst deltok i Skal vi danse.

Videre:

«Mange saksbehandlere som har en til to BPA-saker i året, blir usikre og opplever å være maktesløse i forhold til BPA – ikke minst når organisasjonene er blitt så sterke og vi har aktører som Geir Lippestad.»

– Tatt helt ut av sammenheng

Statsforvalteren i Trøndelag har sendt en redegjørelse om varselet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, etter å ha diskutert med ansatte i helse- og omsorgsavdelingen som har vært til stede på deler av kurset.

«Oppfatningen var at innholdet i varselet var tatt helt ut av sammenhengen og ikke var i tråd med det våre ansatte oppfattet ble formidlet», heter det i brevet til departementet.

Statsforvalteren har gjennomgått kursmateriellet, men understreker at man ikke har kunnet ettergå de muntlige utsagnene som er gjengitt i varselet.

«Noen av disse kan muligens leses som utsagn som er del av en ‘drøftende form’ og derfor må leses inn i en kontekst, men med forbehold om korrekte gjengivelser er vi enig i at enkelte av de aktuelle sitatene ikke fremstår veloverveide og balanserte», skriver statsforvalteren.

På største alvor

Fylkeslege Jan Vaage er leder for statsforvalterens helse- og omsorgsavdeling. Han sier til Handikapnytt at varselet tas på største alvor, selv om han ikke har klart å finne dekning for påstandene som framsettes.

– Vi må likevel ta på alvor at det har sittet noen på dette kurset og fått en opplevelse av noe som statsforvalteren i Trøndelag absolutt ikke ønsker å formidle, og som kursarrangøren heller ikke har hatt noe ønske om å formidle. Det er beklagelig at varselet er framsatt anonymt, for det gjør at det blir vanskelig å gå i dialog om det varslerne har opplevd, sier Vaage til Handikapnytt.

Vi må likevel ta på alvor at det har sittet noen på dette kurset og fått en opplevelse av noe som statsforvalteren i Trøndelag absolutt ikke ønsker å formidle, og som kursarrangøren heller ikke har hatt noe ønske om å formidle.

«BPA-paradokset»

I redegjørelsen til departementet peker statsforvalteren på at foreleseren flere ganger snakket om det såkalte «BPA-paradokset». I en presentasjon på kurset ble dette beskrevet slik:

«Det er også klare signaler om at de som får innvilget BPA etter rettighetsbestemmelsen blir overrasket over rammene for gjennomføring, da signaler fra leverandører, brukerorganisasjoner og framstående politikere ikke stemmer overens med en virkelighet der man må forholde seg til arbeidsplaner, arbeidsmiljølov, vedtak om antall timer og hvilke behov som skal dekkes og regler om utenlandsopphold.»

Jan Vaage ser ikke bort fra at slike beskrivelser av spenningen mellom brukernes forventninger og kommunenes mange hensyn kan ha blitt oppfattet i den retningen som varslerne beskriver, selv om det ikke var arrangørens hensikt å tegne et negativt bilde av BPA-forkjempere i organisasjonsliv og politikk.

– Positivt syn på BPA

Vaage viser til statistikken for å understreke at statsforvalteren i Trøndelag ikke har en negativ holdning til BPA. Av de 30 rettighetsklagene som ble behandlet i fjor, ble 15 sendt tilbake for ny behandling i kommunen og to ble omgjort.

– Når vi opphever mer enn 50 prosent av klagesakene, så er jo det et tegn på at vi ikke er fornøyde med den kommunale saksbehandlingen. Men vi innser at det kan være kompliserte vurderinger, og det var derfor vi valgte å kjøre kurs i saksbehandling for kommunene, forklarer Vaage.

Han understreker at han vil ha dialog om saken både med kursarrangør Ambia AS og Norges Handikapforbund Trøndelag, som har skrevet et brev der de uttrykker uro over innholdet i varselet.

Les hvordan regionleder Kirsti Stenersen i NHF Trøndelag reagerer på varselet mot kurset: – Nå forstår jeg bedre hvorfor det fattes så mange dårlige BPA-vedtak

For meg som leder av helse- og omsorgsavdelingen er det ekstra sårt å motta et slikt varsel.

– For meg som leder av helse- og omsorgsavdelingen er det ekstra sårt å motta et slikt varsel. Trøndelag er ett av tre pilotfylker som skal jobbe særlig for å gjøre CRPD (FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter) kjent. Hos oss ser vi på manglende universell utforming som et folkehelseproblem. Dette er et felt som ligger oss på samvittigheten. Vi har virkelig tatt det til oss, sier fylkeslege Jan Vaage.

Ambia
  • Firma i Stjørdal i Trøndelag som leverer BPA-kurs og rådgivning til helse og omsorgstjenestene i Norge.
  • De ansatte har bakgrunn fra stiftelsen RO – resurssenter for omstilling i kommunene, som nå er nedlagt. RO hadde gjennom 30 år oppdrag i alle landets kommuner.
  • Ifølge Ambias nettsider var RO landets fremste leverandør av BPA-kurs (Brukerstyrt personlig assistanse).

– Varslerne har misforstått

Stjørdalsfirmaet Ambia AS skriver i et brev til statsforvalteren at de mener varslerne har misforstått, at utsagn er tatt ut av sin sammenheng, men at de heretter vil forsøke å være enda tydeligere i sin formidling.

Også Ambia viser til at beskrivelsen «BPA-paradokset» kan være kilde til det de mener er misforståelser hos varslerne.

«Det kan oppfattes som utfordrende når man på den ene siden snakker om BPA som et frigjøringsverktøy og på den andre siden skal saksbehandlere forholde seg til helse- og omsorgslovgivningen og gi likeverdige tjenester til alle innbyggere i kommunen», skriver daglig leder Anja Tjelflaat i Ambia.

Hun understreker i brevet at «Ambias intensjon er og alltid har vært å oppfordre kommuner til å ta i bruk ordningen og organisere tjenesten som BPA for de innbyggerne en slik ordning passer for», skriver hun videre.

Anja Tjelflaat har takket nei til å la seg intervjue av Handikapnytt om saken, og har i stedet henvist til Statsforvalteren i Trøndelag.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.