Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Kirsti Stenersen.
KREVER OPPKLARING: Regionleder Kirsti Stenersen krever at alle kort må på bordet etter at det ble varslet om innholdet i et kurs om brukerstyrt personlig assistanse for kommunale saksbehandlere i Trøndelag. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

– Nå forstår jeg bedre hvorfor det fattes så mange dårlige BPA-vedtak

Handikapforbundets regionleder Kirsti Stenersen reagerer sterkt på varselet som er kommet mot BPA-kurset for kommunale saksbehandlere i Trøndelag.

Ivar Kvistum
Publisert 04.03.2021 09:23

Onsdag skrev Handikapnytt at anonyme deltakere på et kurs for kommunale saksbehandlere i Trøndelag har sendt et varsel til statsministeren og en rekke andre mottakere.

Varslerne hevder at en stor del av kurset «gikk med til å hevde og problematisere at regjeringa og helseministeren fører en politikk for gruppa funksjonshemma som det per i dag ikke er lovgrunnlag for å føre».

Videre hevdet varslerne at «Den raude tråden var at regjeringa og sentrale norske politikere er med på å skape urealistiske forventninger mellom funksjonshemma/pårørende, og at vi i kommunene er i vår fulle rett til å gripe inn for å stoppe/bremse denne utviklinga.»

Både statsforvalteren i Trøndelag, som hadde bestilt kurset, og firmaet Ambia, som sto for gjennomføringen, bestrider at varselet gir et riktig bilde av innholdet i kurset.

Les mer: SAKSBEHANDLERE VARSLET STATSMINISTEREN ETTER KURS OM PERSONLIG ASSISTANSE

Skremmende tanke

Norges Handikapforbunds regionleder i Trøndelag Kirsti Stenersen reagerer sterkt på det hun leser i varselet fra deltakerne på BPA-kurset.

– Da jeg så dette, skjønte jeg mer av hvorfor det fattes så mange dårlige BPA-vedtak i kommunene. Over 100 saksbehandlere rundt om i kommunene i Trøndelag har vært på dette kurset. Det er en skremmende tanke at de kan ha fått høre at BPA ikke er et frigjøringsverktøy, at det bare er noe Bent Høie har funnet på og noe vi funksjonshemmede innbiller oss, sier hun til Handikapnytt.

Det hun reagerer mest på, er at kurset ser ut til å ha gått imot det som er politisk bestemt. 

– Om man framstiller det som en nesten latterlig tanke at funksjonshemmede skal ha et fritt liv som alle andre, gjør man saksbehandlerne dårligere rustet til å treffe gode BPA-vedtak, sier Stenersen.

Om man framstiller det som en nesten latterlig tanke at funksjonshemmede skal ha et fritt liv som alle andre, gjør man saksbehandlerne dårligere rustet til å treffe gode BPA-vedtak.

Hun er glad for at noen gikk til det skritt å varsle etter kurset. Men det bekymrer henne at de ikke våger å stå fram ved navn.

– Hva sier det om saksbehandlingen? Hvis man ikke våger å si fra annet enn anonymt, tør man heller ikke fatte vedtak i tråd med det man mener er rett? spør Stenersen.

Hun håper noen andre deltakere på kurset kan bekrefte eller avkrefte det de anonyme varslerne hevder om kurset.

Felles forståelse – i fellesskap

NHF Trøndelag har sendt et brev til Statsforvalteren i Trøndelag der de krever at Statsforvalteren i Trøndelag avbryter samarbeidet med kursarrangøren, det private selskapet Ambia AS, «inntil det er utviklet et kurskonsept som følger CRPD og sentrale politiske mål i forståelsen av BPA».

Organisasjonen ber også statsforvalteren om å invitere brukerorganisasjonene til et møte for å diskutere en felles forståelse av BPA. NHF Trøndelag protesterer mot at et privat, innleid selskap med egeninteresse i å selge flere kurs skal kunne lage slike definisjoner for kommunale saksbehandlere.

Denne våren er det offentlig oppnevnte BPA-utvalget inne i sluttspurten med å lage en utredning om hvordan brukerstyrt personlig assistanse bør organiseres slik at det blir en ordning for å skape likestilling. NHF Trøndelag skriver i brevet at de har orientert utvalget om varselet rettet mot kursarrangøren i Trøndelag, fordi:

«De undergraver BPA som likestillingsverktøy når nettopp dette er tema i en pågående NOU, og motarbeider funksjonshemmedes rett til å leve et selvstendig liv.»

– Nedlatende

Også  BPA-leverandøren Mio BPA reagerer på varselet, som de mener er oppsiktsvekkende.

– Kommuner skal forvalte regelverket rundt brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og få rådgivning og veiledning fra statsforvalterne som også er klageinstans i kommuners enkeltvedtak om BPA. Det er flere tusen som skulle hatt BPA, men har ennå ikke fått rettighetene sine enda. Da er det uakseptabelt at vi har en kursleverandør som omtaler funksjonshemmede på en slik nedlatende måte.

Det uttaler markeds- og myndighetskontakt Arve Kambe og teamleder for rådgivere Håvard Ravn Ottesen, i en skriftlig uttalelse til Handikapnytt.

– Vår erfaring er at for få kommuner tilbyr brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og mange som får BPA har egentlig enda større behov enn de har fått vedtak på. Da er det utrolig provoserende at en kursleverandør vil kurse kommunale saksbehandlere i hvordan man skal unngå å følge vedtak fra regjeringen og Stortinget, uttaler Arve Kambe.

Fra kontoret i Trondheim gir Mio BPA veiledning til funksjonshemmede. Håvard Ravn Ottesen opplyser at de har fått gjennomslag i 95 prosent av sakene vi har prøvd for statsforvalteren.

For å gjøre hverdagen enklest mulig, og å kunne leve som folk flest, er det viktig at en får frem god praksis og gjennomfører nasjonal politikk i kommunene.

– For å gjøre hverdagen enklest mulig, og å kunne leve som folk flest, er det viktig at en får frem god praksis og gjennomfører nasjonal politikk i kommunene, påpeker han.

Ottesen er glad for uttalelsene som fylkeslege Jan Vaage kom med i Handikapnytt onsdag.

– Selvsagt er det positivt at statsforvalteren selv tar tak i saken. Vi som leverer BPA ut i kommunene, opplever at det er viktig å få frem et enkelt budskap: BPA er ikke vanskelig, det er verdt å se muligheter i stedet for umuligheter, sier han.

Han understreker at Mio og de andre som leverer og tilrettelegger brukerstyrt personlig assistanse gjerne bidrar med å dele kunnskap og erfaring med kommunens saksbehandlere.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.