Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

De fire poserer sammen.
TRADISJONEN TRO: Igjen takkes Rødt for innsatsen med å dra opp bevilgningene til universell utforming i Oslo. Men partiet er også frustrert over å måtte forhandle om dette hvert år. Fra venstre: bystyrerepresentantene Siavash Mobasheri, Maren Rismyhr og Sofia Rana. Til høyre: Leder Magnhild Sørbotten i Norges Handikapforbund Oslo. (Foto: Ivar Kvistum)

Sikret satsing på universell utforming – men med en bismak

Rødt måtte legge vekk et krav om mer sosial boligpolitikk for å sikre satsingen på universell utforming i Oslo også i neste års budsjett. Partiet skulle ønske at byrådet selv tar mer ansvar for at byen skal være for alle.

Ivar Kvistum
Publisert 08.12.2021 11:49

Da det endelige Oslo-budsjettet var i boks etter forhandlinger mellom Rødt og byrådspartiene Arbeiderpartiet, SV og MDG, var pengene til universell utforming tredoblet i forhold til det opprinnelige forslaget fra byrådet.

Rødts fire bystyrerepresentanter sørget for å øke innsatsen på området med 91,2 millioner kroner neste år. Skolesektoren og kollektivtransporten får 30 millioner kroner hver av disse pengene.

I det opprinnelige forslaget lå det bare inne 43,4 millioner kroner til universell utforming. Etter forhandlingene med Rødt er det altså 134,6 millioner kroner totalt.

Samme prosedyre

Dermed gjentar historien seg fra de siste årene Rødt har sikret flertall for budsjettet i bystyret sammen med de rødgrønne byrådspartiene.

Både i 2019 og i 2020 sørget Rødt for å forhandle opp midlene til universell utforming med mer enn 100 millioner kroner.

Og «tradisjonen tro» får partiet en stor takk for innsatsen fra Norges Handikapforbund Oslo.

Før jul i 2019 fikk de til og med kake.

Les mer: KAKEFEST FOR HISTORISK SATSING PÅ UNIVERSELL UTFORMING I OSLO

Bruke forhandlingskraft

Men gleden over gjennomslaget har en bismak for den lille partigruppa på venstre fløy.

– Vi sørger for mer til universell utforming fordi ingen andre prioriterer det. Det byrådet hadde satt av, var ikke i nærheten av nok til å oppfylle bystyrets vedtak om at Oslo skal være en universelt utformet by innen 2025, sier Siavash Mobasheri, bystyrerepresentant og leder for Rødt Oslo.

Han skulle ønske at midlene til universell utforming lå inne i økonomiplanen slik at det ikke var nødvendig å forhandle om dem hvert eneste budsjettår.

Det er rart at ikke byrådet ser behovet for å bevilge disse pengene selv. I stedet må vi bruke vår forhandlingskraft for å få dem på plass.

– Det er rart at ikke byrådet ser behovet for å bevilge disse pengene selv. I stedet må vi bruke vår forhandlingskraft for å få dem på plass. Universell utforming er for viktig til at det skal gjøres til et politisk spill, sier Sofia Rana, bystyrerepresentant og medlem av byutviklingsutvalget.

Portrett av Siavash Mobasheri med Norges Handikapforbunds logo i bakgrunnen.

NØDVENDIG: – Vi sørger for mer til universell utforming fordi ingen andre prioriterer det, sier Siavash Mobasheri, leder i Oslo Rødt. (Foto: Ivar Kvistum)

Mindre til sosial boligpolitikk

For Rødt har det politiske konsekvenser at de må «bruke opp» forhandlingskraften og politisk kapital på universell utforming. Konsekvensen er at andre punkter på den politiske ønskelista må vente.

– Vi kunne for eksempel gått hardere ut i forhandlingene for en mer sosial boligpolitikk, der vi ønsket å satse 100 millioner kroner på å utvikle en tredje boligsektor, sier Siavash Mobasheri.

Rødt-representantene ser både universell utforming og sosial boligpolitikk som hjertesaker. Rødt ser et tydelig klasseperspektiv i begge disse sakene; det handler om å skape en by som har rom for alle.

– Ofte blir funksjonshemmede glemt når man snakker om inkludering og mangfold, konstaterer Sofia Rana.

Hun spør seg hva som ville skjedd med universell utforming i Oslo dersom Rødt hadde valgt å prioritere annerledes i forhandlingene.

Påtakelig

Leder Magnhild Sørbotten i NHF Oslo er svært glad for at Rødt tar jobben med å sikre midler til universell utforming.

– Det er faktisk fjerde året på rad at vi kan takke rødt for disse påplussingene. Men det er påtakelig at en satsing på universell utforming mangler i byrådets eget budsjettforslag år etter år, sier hun.

Ingen strategisk budsjettering

Andreas Halse, gruppeleder for Arbeiderpartiet i bystyret og leder av finansutvalget, understreker på sin side at han er glad for satsingen på universell utforming i det endelige budsjettet.

I en e-post til Handikapnytt skriver han:

«Alle skal ha like muligheter i byen vår, uavhengig av hvem man er. Det kommer ikke av seg selv. Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt har økt satsingen på universell utforming i våre budsjettavtaler. Det er vi glade for.»

Handikapnytt spør om det er slik at byrådet lar være å budsjettere med større beløp til universell utforming fordi de regner med at Rødt uansett vil få det på plass i forhandlingene.

Halse svarer:

«Disse pengene hadde ikke kommet på plass, om ikke alle fire partiene var enige om at det skal prioriteres. Byrådet driver ikke med strategisk budsjettering, de legger fram sitt forslag. Så er det bystyreflertallet som til syvende og sist bestemmer.»

Byrådet driver ikke med strategisk budsjettering, de legger fram sitt forslag. Så er det bystyreflertallet som til syvende og sist bestemmer.

Stolt av CRPD

Andreas Halse innser at det er langt igjen før mennesker med funksjonsnedsettelse er likestilte i Oslo.

«Vi er stolte av at byrådet i Oslo legger FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser til grunn for vårt arbeid, men den forplikter», konstaterer han.

Halse viser til at byrådet er i ferd med å lage en ny strategi og en handlingsplan for universell utforming.

«Handlingsplanen skal sørge for kontinuitet i arbeidet sikre et målrettet arbeid med universell utforming i Oslo kommune», skriver han i e-posten til Handikapnytt.no.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.