Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Rullestolbruker på gaten i følge med to andre unge personer. Den ene bærer pizzaesker og en gitar.
EN JOBB SOM PASSER FOR DEG? Brukerstyrt personlig assistent er en fleksibel jobb som mange opplever meningsfull. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Slik kan DU bli en brukerstyrt personlig assistent

Som brukerstyrt personlig assistent er oppgaven din å bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelse får mulighet til å leve et selvstendig og likestilt liv. Her er det du trenger å vite om du lurer på om dette kan være en fin jobb for deg.

Bjørnhild Fjeld
Publisert 30.04.2021 17:14

Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal gi personer med funksjonsnedsettelse mulighet til å leve selvstendige, likestilte liv.

Hovedpoenget med ordningen er at den enkelte selv er arbeidsleder for sine egne assistenter og styrer hvilke oppgaver og aktiviteter assistansetimene skal brukes til.

Les mer: SLIK FÅR DU JA PÅ SØKNADEN OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

Men BPA fungerer selvsagt ikke uten assistenter. Kanskje kan dette være en jobb for deg? Og i så fall: hva skal til for å bli brukerstyrt personlig assistent?

Assistanse for å leve livet

Her gir Stig Morten Skjæran sine tips og råd. Han er leder for personlig assistanse hos Uloba, Norges største og eldste tilrettelegger av BPA-tjenester:

– Hva gjør en personlig assistent?

– Assistenten skal bidra til at personen man jobber for, arbeidslederen, kan leve det livet han eller hun ønsker. Arbeidsoppgavene vil derfor variere. Det kan være nødvendig husarbeid, følge på politiske møter, dra på puben eller gå tur i skogen sammen. I noen tilfeller trenger arbeidslederen også praktisk hjelp til personlig hygiene.

Portrett av Stig Morten Skjæran.

VEILEDER: Stig Morten Skjæran i Uloba fortelle hva som som skal til for å bli en brukerstyrt personlig assistent. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

 – Hvordan søker du?

– Du må søke direkte til den som trenger ny personlig assistent. Stillingsannonser kan bli lagt ut på nettsidene til assistanse-firmaene, på Finn.no eller i sosiale medier. Det er ikke noe krav om at ledige stillinger skal lyses ut, så noen ganger foregår rekruttering via nettverket til den som trenger assistent.

– Stilles det noen formelle krav?

– Du må fremvise gyldig politiattest, utover det er det ingen generelle krav. Det kan likevel være spesifikke krav for å få en bestemt stilling, begrunnet i arbeidsoppgavene du skal gjøre.

– Hvor gammel må man være?

– Uloba krever at du er fylt 18 år, men det er ikke et absolutt krav alle steder. Du kan også jobbe som assistent etter fylte 67 år.

– Må man ha førerkort for bil?

– I noen tilfeller er dette et krav, som oftest hvis arbeidslederen har bil som du skal kjøre.

– Hva med norskkunnskaper?

– Noen kommuner krever at du behersker godt norsk, andre steder er ikke dette et krav. Det viktigste er at du kan kommunisere med din arbeidsleder på en god måte.

– Trenger man en spesiell utdannelse?

– Assistentyrket er et ufaglært yrke, som lønnes deretter. Selv om du har en annen utdannelse, vil du ikke få høyere lønn enn det som står i tariffavtalen.

– Hvordan er lønnen?

– Grunnlønnen til en assistent er for tiden 183,86 kroner timen, med tillegg for kveld og helg. Uloba har tariffavtale med Fagforbundet, og lønna økes i takt med økt ansiennitet.

– Kan jeg få fulltidsjobb?

– For arbeidslederne er det viktig å ha en fleksibel BPA-ordning, som gjør at de får brukt assistansetimene til det de trenger mest. Derfor er det i praksis vanskelig å få en full stilling. Da må du i så fall jobbe for flere arbeidsledere.

– Hva skjer hvis det blir en konflikt mellom meg og arbeidslederen?

– Det er arbeidslederne som avgjør hvem som skal ansettes som assistenter, men assistentene blir ansatt i assistanse-selskapene (f.eks. Uloba). Alle assistenter er omfattet av Arbeidsmiljøloven når det gjelder arbeidstid, HMS, etc. Skulle det oppstå en konflikt, har Uloba rådgivere som kan bistå med å komme frem til en løsning.

Les også: INSTAGRAM-ASSISTENTEN

Hvem er assistentene?

Uloba har nylig gjort en undersøkelse der over 1000 personlige assistenter har svart. Dette er noe av det som kom fram:

  • Det er en overvekt av yngre mennesker som jobber som personlig brukerstyrt assistent. 24 prosent er mellom 25 og 34 år, mens 20 prosent er mellom 18 og 24 år. Men det er også mange eldre assistenter, noen har passert 67 år.
  • De fleste er ferdig med studiene. Kun 238 av de over 1000 respondentene studerer fortsatt.
  • Nær halvparten av assistentene har bakgrunn fra helse- og sosialfag, og nesten like mange fra salg og service. Hele 40 prosent har en høyskole- eller universitetsutdanning.
  • 97 prosent er stolte av å jobbe som brukerstyrt personlig assistent. 89 prosent mener at deres arbeidsleder er en god leder.

***

Denne artikkelen ble først publisert i magasinet Handikapnytt 01/21.
Som medlem i Norges Handikapforbund mottar du magasinet seks ganger i året. Abonnementet er inkludert i medlemskontingenten.
Klikk her for å bli medlem.

***

PRESISERING, 04.05.2021: Selv om assistentyrket i utgangspunktet er ufaglært og assistentlønnen er regulert i tariff, finnes det noen unntak. I regjeringens rundskriv om BPA heter det: «Der det ut fra en forsvarlighetsvurdering er behov for miljøfaglig eller annen fagkompetanse i den daglige tjenesteytingen, må kommunen stille krav om at det ansettes personer med nødvendig kompetanse. (…) I slike tilfeller kan kravet til forsvarlighet i tjenestetilbudet blant annet føre til at assistentstillingene må utlyses med høyere lønn.» Det finnes også BPA-ordninger med fulltidsansatte.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende oss for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen oss i redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.