Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Demonstranter med plakater utenfor inngangen til Gran rådhus.
PROTESTER: 14. juni samlet funksjonshemmede i Gran seg til protest ved rådhuset i forbindelse med formannskapets behandling av BPA-saken. Tirsdag 22. juni ligger den på kommunestyrerepresentantenes bord. (Foto: Privat)

Sterke protester mot Gran kommunes nye assistanse-ordning

Innstramninger i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Gran kommune har satt sinnene i kok blant innbyggere med nedsatt funksjonsevne.

Ivar Kvistum
Publisert 21.06.2021 16:28

OPPDATERING 22. JUNI 2021: Aksjonistene vant fram og fikk et enstemmig vedtak i kommunestyret for å beholde driftsmidlene i BPA-ordningen.

Les mer: GJENNOMSLAG FOR BPA-AKSJONISTENE I GRAN

***

La oss få leve livene våre og være en del av samfunnet på våre premisser!

Det er hovedkravet fra en rekke innbyggere som har gått sammen om et opprop i protest mot måten Gran kommune i Innlandet ønsker å organisere ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i fremtiden.

Kravet er at den utlyste tjenestekonsesjonen trekkes tilbake.

Drift og pris

Stridens kjerne handler om to forhold: Den ene er at timeprisen settes for lavt, og dette har ført til at flere BPA-leverandører har gitt beskjed om at de ikke ønsker å gi noe tilbud i Gran.

Den et andre handler om driftsmidlene som er knyttet til den enkeltes BPA-ordning.

Til nå – og i mange andre BPA-ordninger i andre kommuner – har dette vært et tilskudd på 5 prosent av den totale rammen som vedtakseieren kan bruke til å dekke ekstrautgifter knyttet til å ha med assistenter i forbindelse med fritid og aktiviteter. Det er også mulig å spare opp midlene til ferier, styrt av den enkelte.

Kommunen ønsker i stedet at midlene til å dekke behovet for ferie og fritid skal defineres inn i det individuelle vedtaket til hver enkelt vedtakseier.

Funksjonshemmede i Gran frykter at kommunen overtar styringen, og at de dermed mister den personlige friheten.

– Da blir det kommunen som definerer hvilke aktiviteter som utløser driftsdekning og hvilke som ikke gjør det. Assistansen blir kommunestyrt og ikke brukerstyrt, sier leder Kelly Galloway i Norges Handikapforbund på Hadeland til Handikapnytt.

Assistansen blir kommunestyrt og ikke brukerstyrt.

Hun frykter at den enkelte dermed mister friheten til for eksempel å reise dersom det ikke på forhånd er definert inn i assistanse-vedtaket.

– Det kan være alt fra en tur på kino til en begravelse på Vestlandet som du ikke kunne vite om på forhånd. Ordningen blir preget av altfor mye kommunal detaljstyring, sier lederen i NHF Hadeland.

Frykter å miste friheten

I et et brev til kommunen ber ti innbyggere med funksjonsnedsettelse og assistansebehov Gran kommune om å snu:

«Vi ser med stor bekymring på at kommunen vil sette begrensninger for vår mulighet til å leve et mest mulig fritt og selvstendig liv», heter det i brevet til kommunen .

Blant dem som har undertegnet, er Shaqir Rexhaj, som er leder for Handikapforbundet i Innlandet.

«Ingen av oss har valgt å leve med et assistansebehov. Men vi ønsker å kunne leve et litt mer uavhengig liv, og for å kunne oppnå dette trenger vi driftsmidlene slik de foreligger i dag», skriver de ti.

Også timeprisen i konsesjonen bekymrer brevskriverne.

«Med en timepris på 390 kr vil dette føre til at seriøse leverandører ikke vil søke om konsesjon og vi vil sitte igjen med useriøse aktører og bemanningsbyråer», hevder de.

Ikke dårligere enn i dag

Gran kommune har sendt et svarbrev til de ti, der de argumenterer for at den enkeltes frihet ikke blir svekket.

«Mens det i dag er den enkelte leverandør som setter rammen, vil den i framtiden settes av kommunen. Hvordan dere kan benytte midlene vil være uendret», heter det i svarbrevet.

I et intervju med NRK Innlandet avviser ordfører Randi Eek Thorsen (Ap) at ordningen blir dårligere enn i dag, men at det er skapt en frykt blant funksjonshemmede og pårørende i kommunen som det er vanskelig å tilbakevise.

– Det er ingen grunn til at den nye ordningen ikke skal bli like bra som den gamle, sier hun til NRK.

Hun mener den enkeltes frihet ikke skal svekkes, men at det handler om å bruke pengene bedre.

Samtidig etterlyser hun at staten tar mer ansvar for å definere hvordan BPA-ordningen skal være.

– Jeg tror mange kommuner opplever det som vanskelig å stå i disse diskusjonene, sier hun.

Demonstrasjon ved rådhuset

Engasjementet blant granasokninger med funksjonsnedsettelse har fått sterke og synlige utslag.

Mandag 14. juni samlet mange seg til demonstrasjon foran rådhuset i protest da saken om ny BPA-konsesjon skulle behandles i formannskapet.

Det er også varslet demonstrasjoner når kommunestyret tirsdag 22. juni skal behandle BPA-saken.

Rådmannen anbefaler politikerne å gå videre med tjenestekonsesjonen slik den foreligger og ikke lyse den ut på nytt. Det betyr at fire tilbydere av BPA får kontrakt med kommunen.

Likebehandling og forsvarlighet

I et notat til kommunestyret begrunner rådmannen hvorfor kommunen ikke lenger ønsker å avsette fem prosent av timeprisen til en driftskonto for den enkelte, men i stedet bake kostnadene inn i vedtaket.

Rådmannen skiver at fem prosent av timeprisen er «langt over det som er nødvendig for at den enkelte tjenestemottaker skal få oppfylt sitt vedtak. Løsningen kan derfor bryte med prinsippet om likeverdige tjenester».

Rådmannen peker også på at behovet for driftsmidler ikke nødvendigvis sammenfaller med antallet assistansetimer.

«Den med lavest antall timer kan ha behov for driftsmidler utover 273 kroner i uka, mens den med høyest vil neppe ha behov for driftsmidler tilsvarende kroner 3 276 pr uke», heter det i notatet.

Setter grupper opp mot hverandre

Kelly Galloway i NHF Hadeland mener rådmannens argument bygger på sviktende premisser.

– De har brukt likebehandlingsargumentet hele tiden. Problemet er bare at de setter oss opp mot folk i omsorgsbolig og ikke mot andre BPA-brukere. Dessuten, om en gruppe ikke får et bra nok tilbud, er det ikke et godt svar å redusere tilbudet til noen andre, sier hun.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.