Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

En gruppe barn utenfor jernbanestasjonen. En av dem holder en voksen i hånden.
SÅRBARE BARN I SIKKERHET: En gruppe barn med funksjonsnedsettelser har krysset grensen til Ungarn og blir eskortert til ventende busser som skal ta dem videre. Barna kommer fra to barnehjem i Ukrainas hovedstad Kyiv. (Foto: Justin Spike/AP Photo/NTB)

Stor bekymring for funksjonshemmede i Ukraina – krever norsk innsats

Norge må gi beskyttelse og hjelp til funksjonshemmede som rammes av krigen i Ukraina, krever Handikapforbundet og andre organisasjoner.

Ivar Kvistum
Publisert 09.03.2022 12:12

Fra Ukraina kommer meldinger om at mennesker med nedsatt funksjonsevne er blant gruppene i sivilbefolkningen som rammes aller hardest. Mange kommer seg ikke ut, men blir værende i krigssonen.

De 200 funksjonshemmede barnehjemsbarna som ble evakuert fra Kyiv og i sikkerhet i EU gjorde et sterkt inntrykk på mange.

Les mer: BARNEHJEMSBARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE FLYKTET FRA KYIV

Utsatte i krig og katastrofe

– Funksjonshemmede på flukt fra krig og katastrofe er utsatte for større risiko. De vil kunne ha problemer med selve flukten knyttet både til transportmuligheter og til kommunikasjon, sier Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i Norges Handikapforbund (NHF).

Fra funksjonshemmedes organisasjoner både i Norge og internasjonalt kommer et samlet krav om at funksjonshemmede i den ukrainske sivilbefolkningen må sikres beskyttelse og humanitær hjelp, både i hjemlandet på flykt.

Utilgjengelige bomberom

Situasjonen er kritisk for Ukrainas 2,7 millioner registrerte funksjonshemmede, advarer European Disability Forum (EDF).

Blant annet er bomberommene i Kyiev utilgjengelige, slik at mange er tvunget til å bli værende hjemme når bombene faller, uten noe sted å søke tilflukt.

De mange som bor i institusjoner, risikerer å bli etterlatt og glemt. Rundt 82 000 barn med funksjonsnedsettelser bor på institusjon i Ukraina, ifølge EDF. Langt flere voksne bor permanent på institusjon.

Også FN er svært urolig for funksjonshemmede barn på institusjon i Ukraina. Unicef og FNs høykommisær for flyktninger advarer mot at enslige mindreårige flyktninger er utsatt for vold og misbruk, ifølge NTB.

Krav til politiske ledere

EDF er en paraplyorganisasjon for europeiske handikaporganisasjoner og representerer over 100 millioner funksjonshemmede i Europa. Organisasjonen retter en kraftig appell til politiske ledere og humanitære organisasjoner.

Kravene er at funksjonshemmede får tilgang til humanitær hjelp og beskyttelse mot vold, mishandling og vanskjøtsel.

Videre krever EDF at man sikrer tilgjengelig informasjon om sikkerhet, assistanse og evakueringsprosedyrer.

Funksjonshemmede må også få full tilgang til grunnleggende tjenester som rent vann, hygiene, helsetjenester, transport, informasjon, opplæring og støtte.

EDF understreker at hjelpearbeidet må sørge for å holde oversikt og gjøre rede for alle, også de som bor i institusjoner og barnehjem.

Organisasjonen understreker også hvor viktig det er at funksjonshemmede selv blir involvert i alt hjelpearbeid gjennom sine organisasjoner.

Vi merker også et sterkt engasjement fra våre medlemmer som ønsker å bidra.

Sterkt engasjement

– Vi stiller oss sammen med sivilsamfunnet og ber humanitære organisasjoner som er til stede i Ukraina, og myndigheter som bidrar inn til den humanitære krisen, om å ta et særskilt ansvar. I Norge utfordrer vi særskilt norske kommuner på at de må motta funksjonshemmede som trenger bosetting, sier NHF-leder Tove Linnea Brandvik.

Hun mener Handikapforbundet og de andre organisasjonene av funksjonshemmede her hjemme kan spille en aktiv rolle for å hjelpe.

– Organisasjonene har kompetanse og vil kunne være nettverk for de som bosettes. De er til stede i hele landet. Vi merker også et sterkt engasjement fra våre medlemmer som ønsker å bidra, sier Brandvik.

Ber Oslo bosette funksjonshemmede

I Oslo har det kommunale rådet for personer med funksjonsnedsettelser rettet en oppfordring om at Oslo kommune må ta imot funksjonshemmede fra Ukraina som kommer hit som flyktninger.

«Oslo kommune har signalisert at kommunene vil ta imot flyktninger fra Ukraina. Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Oslo ber om at kommunen spesielt tar imot flyktninger med funksjonsnedsettelser», skriver rådsleder Ann-Marit Sæbønes i et brev som er sendt til byrådsleder Raymond Johansen og ordfører Marianne Borgen.

Kollektiv beskyttelse

Også opposisjonen på Stortinget er opptatt av at funksjonshemmede på flukt fra Ukraina får hjelp og beskyttelse i Norge.

– Frp er positive til å hjelpe ukrainere på flukt. Primært ønsker vi at hele flyktningkvoten skal forbeholdes ukrainske barn, eldre og funksjonshemmede og at øvrige ukrainere skal få oppholds- og arbeidstillatelse, innvandrings- og integreringspolitisk talsperson i Frp, Erlend Wiborg, i en epost til NTB.

Sammen med Rødt, SV, KrF, Venstre og Høyre er Frp fornøyd med at regjeringen har vedtatt å gi kollektiv beskyttelse til ukrainske flyktninger, melder NTB.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.