Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

En gruppe studenter samlet rundt et bord.
SOSIALT VIKTIG: Å ta verv for eksempel i studentpolitikken er viktig for tilhørigheten når man studerer. Men funksjonshemmede som trenger tilleggsstipend, fratas denne muligheten. (lllustrasjonsfoto: Colourbox)

Studenter med funksjonsnedsettelse nektes å ha frivillige verv

En bestemmelse i Lånekassen hindrer studenter med nedsatt funksjonsevne å ta frivillige, ubetalte verv. Nå reagerer politikere.

Ivar Kvistum
Publisert 29.01.2021 14:00

Studenter som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke kan jobbe ved siden av studiene, kan søke om å få et tilleggsstipend.

Stipendet er på 42 174 kroner i løpet av et helt studieår.

For at du skal ha rett til stipendet, må du være i stand til å studere, men ikke til å jobbe ved siden av studiene fordi det i stor grad vil gå ut over studieprogresjonen din.

Du kan derfor ikke ha lønnet arbeid i det hele tatt så lenge du mottar stipendet.

Men så er det et krav til: Du kan heller ikke ha frivillige eller ulønnede verv.

Oppdatering 03. februar, 2021: KRYSTALLKLAR STATSRÅD: SLUTT PÅ FORBUDET MOT Å HA FRIVILLIGE VERV

Arbeidsevnen avgjør

Dette kravet kommer fram i merknadene til paragraf 83 i Forskriften om utdanningsstøtte:

«Søker som har verv eller ulønnet arbeid ved siden av utdanningen, har normalt ikke rett til tilleggsstipendet dersom søkeren i stedet kunne tatt lønnet arbeid.»

Bakgrunnen er at det er «evnen til å kunne arbeide ved siden av utdanningen som er avgjørende, ikke om arbeidet fører til utbetaling av lønn/honorar».

Dersom søkeren dokumenterer at arbeidet eller vervet er av svært lite omfang, kan søkeren likevel ha rett til tilleggsstipend.

Portrettfoto av Idun Kløvstad.

UTROLIG: Leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus Idun Kløvstad trodde det var en saksbehandlingsfeil første gang hun hørte om Lånekassens regel. (Foto: Rebekka Opsal)

Trodde det var en saksbehandlingsfeil

Leder Idun Kløvstad i Velferdstinget i Oslo og Akershus reagerer kraftig på bestemmelsen. I et debattinlegg i nettavisen Khrono hevder hun at Lånekassen setter krav som fratar studenter med funksjonsnedsettelse retten til å engasjere seg frivillig for noe de brenner for på fritiden.

– Da vi hørte om dette første gang, trodde vi det det var en saksbehandlingsfeil i Lånekassen, sier Idun Kløvstad til Handikapnytt.

Velferdstinget i Oslo og Akershus er en interesseorganisasjon og øverste politiske organ i velferdsspørsmål for studentene som er tilknyttet Studentsamskipnaden SiO (SiO).

– Nylig fikk vi en tilbakemelding fra en person som ikke kunne ta på seg et verv på grunn av denne bestemmelsen. Vi vet om andre som enten holder vervene sine hemmelig, eller som har sagt fra seg verv for å få stipendet, sier Kløvstad.

Hun mener det er svært problematisk å utestenge studenter med funksjonsnedsettelse fra muligheten til å ta verv, fordi:

– Å kunne være en del av studentfrivilligheten er viktig for å kunne få tilhørighet. Frivillige verv er ofte en naturlig del av det sosiale fellesskapet. Det er svært uheldig å ta fra noen muligheten til å delta på denne måten.

Frivillige verv er ofte en naturlig del av det sosiale fellesskapet. Det er svært uheldig å ta fra noen muligheten til å delta på denne måten.

Les også: STUDENTENS UMULIGE VALG: POLITISKE VERV ELLER PENGER TIL MAT

Opp i Stortinget

Stortingsrepresentant Nina Sandberg fra Arbeiderpartiet reagerer på det som kommer fram i Kløvstads debattinlegg.

Nå har hun tatt opp saken i et skriftlig spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) der hun ber om å få fjernet reguleringer som begrenser muligheten som studenter med funksjonsnedsettelse har til å ta frivillige og ulønnede verv.

Portrettfoto av Nina Sandberg

SPØR STATSRÅDEN: Stortingsrepresentant Nina Sandberg (Ap) ber forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim sørge for å fjerne regelen som hindrer funksjonshemmede i å ha verv. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

«Det er problematisk å sette likhetstegn mellom frivillig og lønnet arbeid. Et frivillig verv kan være mer fleksibelt og lavterskel enn et arbeidsforhold», skriver Sandberg i spørsmålet.

«Studenter med funksjonsnedsettelser bør ikke fratas retten til å engasjere seg frivillig for noe de er engasjert i på fritiden. Frivillig arbeid kan gi mer deltakelse i både arbeids- og samfunnsliv. I Norge står fortsatt mange med nedsatt funksjonsevne utenfor arbeidslivet, selv om de ønsker og kan arbeide», fortsetter hun.

Håper på endring

Idun Kløvstad i Velferdstinget i Oslo og Akershus setter stor pris på at stortingsrepresentant Nina Sandberg løfter saken ved å stille spørsmål til statsråden.

– Jeg håper noen får en aha-opplevelse og endrer bestemmelsen, sier hun.

Handikapnytt ba om kommentarerer fra Lånekassen til kritikken mot ordningen, men ble henvist til Kunnskapsdepartementet. Statsråd Henrik Aasheim hadde ikke anledning til å kommentere saken fredag.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.