Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Porrett av Helene Hodneland Sæle.
KAN IKKE «BARE» JOBBE: Helene Hodneland Sæle forklarer at hun som døv ikke bare kan ta en hvilken som helst deltidsjobb, selv om hun kan ta et verv som meddommer. (Foto: Privat)

Forbud mot verv: Lånekassen stoppet utbetalingene til døv meddommer

Da Helene Hodneland Sæle ga beskjed om at hun var oppnevnt som meddommer i tingretten, stanset Lånekassen alle utbetalinger til henne.

Av Ivar Kvistum
Publisert 02.02.2021 09:53

Helene Hodneland Sæle studerer statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Hun er døv, og mottar Lånekassens tilleggsstipend for studenter med nedsatt funksjonsevne som ikke har mulighet til å arbeide ved siden av studiene.

Lånekassens regler sier at du ikke kan ha frivillige, ulønnede verv samtidig med at du mottar tilleggsstipendet.

Oppdatering 03. februar, 2021: KRYSTALLKLAR STATSRÅD: SLUTT PÅ FORBUDET MOT Å HA FRIVILLIGE VERV

Krevde dokumentasjon

Det fikk Helene Hodneland Sæle merke da hun i desember fjor kontaktet Lånekassen for å fortelle at hun var oppnevnt som meddommer i Oslo tingrett:

– Da stoppet Lånekassen utbetalingene mine frem til jeg hadde sendt dokumentasjon om «hvordan dette vervet vil påvirke studieprogresjon», forteller Sæle til Handikapnytt.

– Jeg følte at jeg måtte forsvare retten og plikten jeg har som meddommer og sendte dem en digital brosjyre fra tingretten, samt et følgebrev hvor jeg la frem at jeg er valgt og ikke kan trekke meg uten særlig tungtveiende grunner, og at jeg ikke tjener penger på dette vervet. Jeg ba dem ta kontakt med tingretten om de hadde flere spørsmål. Først da opphevet de sperren på utbetalingene mine, forteller hun.

Oppleves som forskjellsbehandling

Helene Hodneland Sæle reagerer kraftig på det hun opplever som forskjellsbehandling av studenter med og uten funksjonsnedsettelse. 

– Når Lånekassen vil vurdere omfanget av vervet opp mot rett til støtte, så indikerer det at funksjonshemmede ikke klarer å vurdere sine egne evner eller egen kapasitet selv, sier hun.

Når Lånekassen vil vurdere omfanget av vervet opp mot rett til støtte, så indikerer det at funksjonshemmede ikke klarer å vurdere sine egne evner eller egen kapasitet selv.

Statsvitenskap-studenten mener regelverket for tilleggsstipendet sender svært uheldige signaler om funksjonshemmedes plass i demokrati, rettsstat og samfunnsliv:

– For ikke så mange år siden ble en døv kvinne avvist som meddommer kun fordi hun var døv og brukte tolk. Nå har de spesifikt søkt etter funksjonshemmede, men andre institusjoner, som Lånekassen, setter opp nye hindre. Konsekvensen er at prinsippet om at man skal «dømmes av likemenn», ikke gjelder for døve og andre funksjonshemmede.

Samfunnsplikt

Handikapnytt omtalte reglene for Lånekassens tilleggsstipend fredag. Leder Idun Kløvstad i Velferdstinget i Oslo og Akershus mener forbudet mot ubetalte verv utestenger funksjonshemmede fra både studentfellesskap og organsiasjonsliv.

Les mer: STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE NEKTES Å HA FRIVILLIGE VERV

Reglene sier at «søker som har verv eller ulønnet arbeid ved siden av utdanningen, har normalt ikke rett til tilleggsstipendet dersom søkeren i stedet kunne tatt lønnet arbeid».

Men Helene Hodneland Sæle mener det ikke går an å sette et ulønnet verv som meddommer opp mot «lønnet arbeid».

– Det dreier seg om en samfunnsplikt som man får fri fra jobb for å utøve, sier hun.

Vanskelig å få deltidsjobb

Hun forklarer at hun ikke har mulighet til å ha en lønnet deltidsjobb i stedet for vervet som meddommer, slik regelverket i Lånekassen tar utgangspunkt i.

– For det første er det vanskelig for meg å få en typisk deltidsjobb i butikk, serveringssted eller liknende. For det andre medfører det å studere som døv ekstra arbeid i form av at alle forelesninger og seminarer skjer gjennom tolk. Å veksle mellom å se på Powerpoint, foreleseren og tolken krever enormt mye mental kapasitet. Jeg må ha kontinuerlig samarbeid med tolkene om språk og tegn, samt løse utfordringer underveis. Den Zoom-fatiguen som hørende har fått mye av i koronatiden, er det jeg har til vanlig ved fysisk oppmøte. Etter en forelesning er jeg ofte «fritert» i flere timer. Nå som alt er digitalt er alt mye tyngre siden alt i tillegg går på skjerm.

Så langt ubesvart

Handikapnytt har stilt flere spørsmål til Lånekassen om hvordan de forstår og praktiserer regelen mot å ha frivillige verv dersom man mottar tilleggsstipendet for funksjonshemmede, også når det gjelder muligheten for å være meddommer. Spørsmålene er så langt ikke besvart.

Kunnskapsdepartementet viser til at problematikken er tatt opp i et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nina Sandberg (Ap) til forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). Departementet vil ikke kommentere saken til Handikapnytt før spørsmålet i Stortinget er besvart.

Kjære leser!

Vi vil gjerne be deg om en liten tjeneste. Handikapnytt.no er et nettsted uten noen form for betalingsmur. Det er fordi vi ønsker å nå ut til flest mulig med vesentlig journalistikk om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Men det koster penger å lage innholdet, og vi mottar ingen pressestøtte.
Vil du hjelpe oss å finansiere journalistikken som ingen andre enn Handikapnytt lager?

Det kan du gjøre ved å vippse for eksempel 25 kroner til 526030.

Du kan også bruke kontonummer 8200.02.03277. Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.