Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av studenter på en lesesal.
ANGREPÅ PÅ MENNESKERETTIGHETENE: Lånekassen stiller krav som hindrer funksjonshemmede i å delta i demokratiet. Det mener forbundsleder i Norges Handikapforbund Tove Linnea Brandvik. (Illustrasjonsfoto: Universitetet i Oslo)

Studentens umulige valg: politiske verv eller penger til mat

Hun opplever at hun er tvunget til å velge mellom å engasjere seg organisasjonsarbeid og å ha penger til mat. Lånekassens regler diskriminerer studenter med funksjonsnedsettelse, mener flere interesseorganisasjoner.

Ivar Kvistum
Publisert 29.01.2021 20:00

– Dette er diskriminering av funksjonshemmede. Vi fratas muligheten til å delta i demokratiet. Og vi fratas muligheten til å skaffe oss viktig erfaring fra frivillig arbeid som senere kan komme til nytte når vi skal søke jobber.

Det mener en student ved Universitetet i Oslo som Handikapnytt har snakket med.

Oppdatering 03. februar, 2021: KRYSTALLKLAR STATSRÅD: SLUTT PÅ FORBUDET MOT Å HA FRIVILLIGE VERV

Rammet av regelen

Av frykt for at hun kan komme på kant med Lånekassen og dermed risikerer å miste stipendet hun er helt avhengig av, ønsker hun ikke å stå fram ved navn.

Men hun bekrefter at hun er rammet av regelen som Handikapnytt omtalte fredag: Studenter med funksjonsnedsettelse som søker tilleggsstipend fordi de ikke kan ha deltidsjobb utenom studiene, får heller ikke lov til å ha ubetalte frivillige verv.

Les mer: STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE NEKTES Å HA FRIVILLIGE VERV

Et vanskelig valg

Studenten forteller at hun tidligere var engasjert i en pasientorganisasjon. Det opplevde hun som meningsfullt og viktig.

Men da hun begynte å studere, viste det seg at hun ble stilt overfor et vanskelig valg.

– Da jeg spurte Lånekassen om regelen, fikk jeg beskjed om at jeg ikke kunne ha noen verv, forteller hun.

Det var en strengere beskjed enn hun hadde fått året før, så hun mistenker derfor at praksisen er strammet inn.

Alvorlig demokratisk problem

Leder Marianne Knudsen i Norges Handikapforbunds Ungdom bekrefter at problemet berører mange av organisasjonens medlemmer. Lånekassens praksis forhindrer dem i å påta seg oppgaver i sin egen interesseorganisasjon.

– Vi mener at det er et alvorlig demokratisk problem at man ikke kan påta seg verv i NHFU  eller andre steder om man mottar ekstrastipendet, sier Marianne Knudsen til Handikapnytt.

Knudsen mener man ikke kan sidestille lønnet arbeid og frivillig engasjement, slik Lånekassen ser ut til å gjøre.

– Det er stor forskjell på lønnet arbeid og på å ha et frivillig verv og å få muligheten til å delta i studentdemokratiet, sier Knudsen.

Verv eller mat

Hun bekrefter at det faktisk er slik at noen helt konkret må velge mellom å ha verv og å ha penger til mat.

– Det er faktisk så brutalt, sier Knudsen.

Selv om man «velger» tilleggsstipendet, er det likevel vanskelig for mange å få endene til å møtes.

– Ordningen dekker ikke de reelle levekostnader som funksjonshemmede studenter har, da både utgifter til bo og transport ofte er mye dyrere enn ikke-funksjonshemmede studenter.

«Farlig angrep på menneskerettighetene»

Handikapnytts sak om Lånekassens regel har utløst flere reaksjoner. På Facebook skriver forbundsleder i Norges Handikapforbund Tove Linnea Brandvik:

«Å bli nektet å utøve sine demokratiske rettigheter fordi du trenger en ytelse er et farlig angrep på menneskerettighetene.»

Å bli nektet å utøve sine demokratiske rettigheter fordi du trenger en ytelse er et farlig angrep på menneskerettighetene.

Hun retter en direkte oppfordring til statsminister Erna Solberg om å rydde opp.

Organisasjonen Unge funksjonshemmede kommenterer også Handikapnytts sak:

«Det er fullstendig uakseptabelt at funksjonshemmede studenter nektes å ha frivillige verv i løpet av studietiden. Å være frivillig er ikke sammenlignbart med lønnet arbeid. Her forventer vi at forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim rydder opp!»

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.