Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Henrik Asheim.
LOV Å ENGASERE SEG: Statsråd Henrik Asheim (H) gir krystallklar melding til Lånekassen: Også studenter med nedsatt funksjonsevne skal ha lov til å ha frivillige verv og delta i organisasjonsliv. (Foto: KD)

Krystallklar statsråd: Slutt på forbudet mot å ha frivillige verv

Lånekassen har tolket reglene for strengt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). Han fastslår at tilleggsstipendet til funksjonshemmede ikke skal være til hinder for å delta i frivillig arbeid.

Ivar Kvistum
Publisert 03.02.2021 12:02

Handikapnytt har de siste dagene skrevet om studenter med nedsatt funksjkonsevne som ikke kan delta i frivillig arbeid ved siden av studiene.

Årsaken er en bestemmelse sier at du ikke har kunnet ha ubetalte verv dersom du mottar tilleggsstipendet for studenter som ikke kan ha deltidsarbeid ved siden av studiene på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Les mer: STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE NEKTES Å HA FRIVILLIGE VERV

Tolket for strengt

Nå fastslår forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim at Lånekassen har tolket reglene for strengt.

– Å motta tilleggsstipendet skal ikke være til hinder for å delta i frivillig arbeid, sier han i et intervju med Handikapnytt.

Beskjeden om å endre praksis gjelder umiddelbart. Lånekassen har også fått beskjed om å ta kontakt med dem som har fått avslag på dette grunnlaget fra og med august for å gjøre en ny vurdering.

Statsråd Asheim og Kunnskapsdepartementet har hatt problemet med tilleggsstipendet på radaren helt siden i julen i fjor. Da skrev en anonym student et debattinnlegg i Aftenposten der hun fortalte at hun ikke kunne bidra med frivillig arbeid, fordi tilleggsstipendet kunne ryke.

– Sånn kan det ikke være, sa vi da vi leste det.

Delta i demokratiske prosesser

Asheim innser det paradoksale i at studenter med funksjonsnedsettelse for eksempel har vært forhindret fra å jobbe for bedre tilgjengelighet i sin egen studiesituasjon på grunn av Lånekassens tolkning av bestemmelsen.

– Det er veldig uheldig å måtte velge mellom økonomi og å engasjere seg. Det er stor forskjell på lønnsarbeid og å delta i demokratiske prosesser knyttet til sin egen studiesituasjon, sier Asheim.

Det er stor forskjell på lønnsarbeid og å delta i demokratiske prosesser knyttet til sin egen studiesituasjon.

For rigid og stivbeint

Selv om beskjeden til Lånekassen er krystallklar, endres ikke formuleringene i selve regelverket, i hvert fall ikke foreløpig. Det ville innebære en langt tyngre og mer langvarig prosess.

– Men vi er tydelig på at det er blitt for rigid og stivbeint. Dagens regelverk skal tolkes mer liberalt. Vi sier at Lånekassen må utvise et større skjønn.

Statsråden for universitets- og høyskolesektoren er på det rene med at det kan finnes enkelte studenter som bruker vel så mye tid på revy som på lesesalen, enten de har funksjonsnedsettelse eller ikke. Men han ønsker ikke å peke på noen konkret grense for hvor mange verv en student kan ha før det utfordrer intensjonen i regelverket.

– Vi går ikke inn og sier hvor grensen går. Dette er en vurdering som Lånekassen må gjøre i hver enkelt sak. Men vår beskjed er at regelverket har vært tolket for strengt, og de må endre den tolkningen.

Lånekassen: Glad for tydeliggjøring

Lånekassen bekrefter at de til nå har basert sin praksis på at det er er kapasiteten til å ha arbeid ved siden av utdanningen som er avgjørende for å kunne motta stipendet, og ikke hvorvidt arbeidet gir inntekt eller ikke.

I en e-post til Handikapnytt konstaterer Lånekassens kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke at dette blir annerledes heretter.

– Kunnskapsdepartementet mener det ikke skal settes begrensning for omfang av ulønnet arbeid for mottakere av tilleggsstipend for nedsatt funksjonsevne. Departementet ønsker en endring av praksis både for å få et enklere regelverk, og for at ikke regelverket utilsiktet blir til hinder for at studenter med nedsatt funksjonsevne kan bidra i samfunnet, skriver Bjerke.

Det er i underkant av 8400 studenter som mottar tilleggsstipend for studieåret 2020/2021. Lånekassen har i øyeblikket ikke tall på hvor mange som har fått avslag på tilleggsstipendet på grunn av frivillig arbeid.

Hun understreker at Lånekassen ønsker å forvalte alle ordninger etter intensjonen.

– Vi har ment at vår fortolkning ivaretok formålet om at tilleggsstipendet skulle knyttes til arbeidsevne uansett om arbeidet ga inntekter eller ikke. Vi er imidlertid glade for at Kunnskapsdepartementet nå tydeliggjør at ulønnet arbeid er helt unntatt denne vurderingen. Vi har nå dialog med Kunnskapsdepartementet om detaljene som må avklares i forbindelse med en slik praksisendring, skriver Lånekassens kommunikasjonsdirektør.

Portvokter for samfunnsdeltakelse

En av dem som ble rammet av Lånekassens regeltolkning, er Helene Hodneland Sæle. Handikapnytt skrev mandag at Lånekassen stanset utbetalingene hennes fordi hun ble oppnevnt som meddommer i tingretten.

Les mer: FORBUD MOT VERV: LÅNEKASSEN STOPPET UTBETALINGENE TIL DØV MEDDOMMER

Nå er Sæle glad for at departementet får Lånekassen til å endre praksis.

– Det er bra at statsråden tar affære, sier hun.

Samtidig har hun en utfordring til statsråd Henrik Asheim:

– Kan statsråden utdype hvordan denne nye tolkningen oppstod i utgangspunktet? Tilleggsstipendet hadde ikke eksistert uten funkisstudenter som engasjerte seg gjennom verv og frivillig arbeid, så det er særlig alvorlig at Lånekassens tolkning har fått en portvokterrolle ovenfor vår samfunnsdeltakelse, sier hun.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.