Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Karin Andersen.
STYRKE ENKELTMENNESKET: – Vi må lage et Nav-system som hjelper folk i stedet for å lage vanskeligheter for folk, sier SVs stortingsrepresentant Karin Andersen. Hun tar til orde for et eget ombud for Nav. (Foto: Ivar Kvistum)

SV: – Vi trenger et eget Nav-ombud

Skandalen i Nav har vist at det er nødvendig med et eget ombud som kan ivareta brukernes interesser i møtet med velferdsetaten. Det mener Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV.

Av Ivar Kvistum
Publisert 27.11.2019 09:25

– Vi ser at det er så mange vanskeligstilte som ikke får oppfylt rettighetene sine i systemet slik det nå er. Et Nav-ombud skal hjelpe mennesker som åpenbart ikke ivaretas.

Det sier Karin Andersen til Handikapnytt.

I SVs alternative statsbudsjett for 2020 er det satt av 10 millioner kroner for å opprette et Nav-ombud.

Les mer om SVs alternative statsbudsjett her: KARIN ANDERSEN (SV): – VI MÅ FÅ FART PÅ LIKESTILLINGEN IGJEN

Regjeringen vil utrede

SV er ikke alene om å mene at det trengs et eget ombud for arbeids- og velferdsetaten. Forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet har argumentert med det samme, i kjølvannet av trygdeskandalen. Også Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har tatt til orde for en slik ordning.

I Granavolden-plattformen, altså den politiske plattformen til den sittende firepartiregjeringen, heter det at regjeringen vil «utrede etablering av et NAV-ombud som del av de fylkesvise pasient- og brukerombudene».

– Etter Nav-skandalen er det ingen som ikke ser behovet for et slikt ombud, selv om dette alene ikke vil løse alle problemer, sier Karin Andersen.

Etter Nav-skandalen er det ingen som ikke ser behovet for et slikt ombud, selv om dette alene ikke vil løse alle problemer.

Ombud
  • Et ombud er en person med oppdrag å beskytte enkeltpersoners eller gruppers interesser og rettigheter gjennom juridisk kontroll med forvaltningens virksomhet.
  • Mange ombud har offentlig myndighetsutøvelse som sitt felt, men noen av ombudene arbeider også med enkeltpersoners rettigheter i forhold til andre privatpersoner eller bedrifter.
  • Kilde: Wikipedia

Et sted å henvende seg

Et eget ombud for Nav skal ikke erstatte ordningene for klagesaker, heller ikke Trygderetten. Men det skal ifølge SV-representanten være et sted å henvende seg for å få råd, bistand og støtte underveis i saksbehandling og eventuell klagebehandling.

Andersen ser også for seg at et Nav-ombud får en viktig oppgave med å bilegge konflikter mellom etaten og enkeltmennesker.

– Et ombud vil også være en overvåker som vil avdekke og påpeke systematiske feil som begås, sier stortingsrepresentanten.

Hun ser for seg at et Nav-ombud vil fungere på sitt felt slik de regionale pasient- og brukerombudene fungerer på sitt beste overfor spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.