Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av to syklister, begge sykler trehjulinger, på grusvei i fjellnatur
TURGLEDE FOR FLERE? Et flertall ønsker å åpne for elsykler i nasjonalparker. (Illustrasjonsfoto: Ivar Kvistum)

Vil åpne nasjonalparker for funksjonshemmede på sykkel

En ny rapport viser at det er klart flertall for å tillate elsykler i nasjonalparkene. Det kan åpne naturen for flere funksjonshemmede.

Handikapnytt
Publisert 22.02.2022 08:36

(NTB og Handikapnytt:) Elsykler er ikke tillatt i norske nasjonalparker, men i en undersøkelse sier to tredeler at de er uenige i det forbudet.

Grunnen til at elsyklister ikke er velkomne, er at doningene deres regnes som motoriserte kjøretøy og dermed er forbudt å bruke i verneområder.

Positive til elsykler

Men en fersk rapport fra Norsk institutt for naturforskning (Nina) viser at et solid flertall er positive til bruk av elsykler i disse områdene, skriver Nationen.

Hele 64 prosent svarer at de er uenig i at det bør være forbud mot elsykkel i nasjonalparkene, ifølge Nina-rapporten «El-sykling i Jotunheimen nasjonalpark». Kun 18 prosent er enig i forbudet.

Åpner naturen for funksjonshemmede

Undersøkelsen viser at t el-sykkelen gjør nasjonalparken tilgjengelig for nye brukergrupper, som folk i dårlig fysisk form, eldre og funksjonshemmede.

Mange personer med bevegelseshemninger bruker spesialbygde sykler med elektrisk hjelpemotor. Syklene formidles oftest gjennom Nav hjelpemiddelsentral.

– Jotunheimen er et verneområde som egentlig er nokså utilgjengelig for mange. Ved å åpne opp for el-sykling, kan flere ta i bruk fjellområdet, sier Gundersen i en pressemelding fra Nina.

Turen inn til Glitterheim er sett på som en familievennlig tur, og med el-sykkel kan enda flere i storfamilien bli med inn.

– De som er dårligst til beins kan da for eksempel kose seg på Glitterheim, mens resten av familien går i fjellet, sier Gundersen.

Mulighet for alle

Hele 67 prosent av personene forskerne spurte var positive til el-sykling langs Glitterheimsvegen, og det viktigste argumentet var nettopp et ønske om å gi alle mulighet til å bruke vegen.

I en feltundersøkelse i Jotunheimen i fjor sommer var 67 prosent positive til elsykling langs Glitterheimveien.

– Det viktigste argumentet var et ønske om å gi alle mulighet til å bruke veien, sier Nina-forsker Vegard Gundersen.

Frykt for slitasje

Men det er også et argument for å begrense bruken.

– I Norge er vi i en tidlig fase, hvor folk ikke har utforsket mulighetene som elsykler gir fullt ut. Men vi vet fra andre studier at det vil ekspandere og at vi vil få større terrengslitasje, sier Gundersen.

Så er det også et klart flertall i rapporten for å legge inn noen begrensninger. Bare 21 prosent vil slippe alle brukergrupper til på alle stier, mens 56 prosent motsetter seg dette.

(©NTB)

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.