Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Anniken Hauglie.
SØK JOBB: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) mener det er viktig at flere med nedsatt funksjonsevne blir aktive arbeidssøkere. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Arbeidsministeren oppfordrer funksjonshemmede til å søke jobb

Mange funksjonshemmede står utenfor arbeidslivet, men få er aktive arbeidssøkere. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie oppfordrer flere til å gå på jobbjakt.

Av Ivar Kvistum
Publisert 06.09.2019 10:16

– Det er mange ledige stillinger der ute og jeg håper mange med nedsatt funksjonsevne nå benytter sjansen til å søke jobber og vise fram alt de har å bidra med i arbeidslivet.

Det uttaler arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til Handikapnytt.

– Vi legger virkemidlene på bordet for at inkludering skal være enkelt for arbeidsgiverne å ansette, legger hun til.

Jobben er ikke gjort

Tidligere denne uken la Statistisk sentralbyrå (SSB) fram nye tall som viser at andelen funksjonshemmede i jobb holder seg stabilt på 43,8 prosent.

Les mer her: ANTALL FUNKSJONSHEMMEDE I JOBB FORTSATT PÅ STEDET HVIL

Tallet har knapt flyttet seg de siste årene, til tross for en lang rekke tiltak som skal sørge for å få flere inn i arbeidslivet. Nå er det regjeringens Inkluderingsdugnad som skal gjøre jobben.

– Er tallet en indikasjon på at tiltakene ikke virker godt nok?

– Sysselsettingen blant funksjonshemmede har vært stabil over mange år, og de ferske SSB-tallene viser at vi ikke er ferdige med innsatsen med å inkludere flere inn i arbeidslivet. Samtidig ser vi at flere nå melder om at de har fått tilpasset sin arbeidssituasjon. Det er positivt, svarer Hauglie i en e-post til Handikapnytt.

Få søker arbeid

Men selv om det er en stor andel funksjonshemmede som står utenfor arbeidslivet, viser SSBs tall at bare 2,7 prosent av dem som oppgir å ha nedsatt funksjonsevne, er arbeidsledige – altså aktiv arbeidssøker.

Dette er samme prosent som i arbeidsstyrken for øvrig, men her er en langt større andel sysselsatt: 74,1 prosent mot 43,8 prosent blant dem som har nedsatt funksjonsevne.

I denne sammenhengen er arbeidsledig definert som en «person uten inntektsgivende arbeid, men som forsøkte å skaffe seg slikt arbeid i løpet av de siste fire ukene, og som kunne ha påtatt seg arbeid i løpet av referanseuka eller de to påfølgende ukene».

– Jeg registrerer at mange funksjonshemmede ønsker å komme i jobb, samtidig som det er en mindre andel som aktivt søker arbeid og er klare for å begynne å jobbe, påpeker Anniken Hauglie.

Jeg registrerer at mange funksjonshemmede ønsker å komme i jobb, samtidig som det er en mindre andel som aktivt søker arbeid og er klare for å begynne å jobbe.

SSBs statistikk viser også at sju av ti – 70 prosent av dem som i undersøkelsen oppgir å ha nedsatt funksjonsevne og ikke er sysselsatt – sier at de ikke ønsker arbeid.

Funksjonshemmet i statistikken
  • Når Statistisk sentralbyrå skal kartlegge funksjonshemmedes tilknytning til arbeidslivet, definerer de funksjonshemning som «varige helseproblemer som kan medføre begrensninger i det daglige liv».
  • De som utgjør grunnlaget for SSBs statistikk om funksjonshemmede i arbeid er deltakere i arbeidskraftundersøkelsen som har svart ja på følgende:
  • «I tillegg har vi noen spørsmål om funksjonshemning. Med funksjonshemning menes varige helseproblemer som kan medføre begrensninger i det daglige liv. Det kan for eksempel være nedsatt syn, hørsel eller bevegelighet, lese- og skrivevansker, hjerte- eller lungeproblemer, psykiske lidelser osv. Har du etter din mening en funksjonshemning?»

Gode tider

Anniken Hauglie er enig i at det trengs mer innsats for å få flere funksjonshemmede i jobb.

– Ja, det gjør det. Det er gode tider i store deler av arbeidsmarkedet, og mange arbeidsgivere trenger folk. Og da har vi en gyllen sjanse til å ha likestilling, inkludering og jobbmangfold på dagsorden, skriver hun til Handikapnytt.

Hun ser Inkluderingsdugnaden som et viktig bidrag til denne gylne sjansen:

– Regjeringen går også foran og har satt oss som mål at fem prosent av nyansatte i statlig sektor skal ha nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi jobber hardt sammen med Nav og andre etater for å holde trykket oppe og få til gode samarbeid, skriver hun.

Tall fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser at departementene selv var langt unna å realisere målet om fem prosent nyansatte fra Inkluderingsdugnadens målgruppe.

Les mer om dette her: NÅDDE IKKE 2018-MÅLENE FOR INKLUDERINGSDUGNADEN

Kjære leser 🙂
Vil du hjelpe Handikapnytt med å lage flere saker som den du leser nå? Da kan du sende oss 25 kroner eller et annet beløp på Vipps, nummer:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling. Vi mottar ingen pressestøtte, og vi har ingen betalingsmur. Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet. Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt.
Tusen takk for ditt bidrag.
Hilsen oss i redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.