Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Gry står med gåbordet på gulvet i en stue.
VIKTIG HJELPEMIDDEL: Gry Tofte Haugen har alltid brukt gåstoler. Her er hun med en av de gamle hun hadde før skaden skjedde. (Foto: Privat)

Ble skadet for livet av ødelagt hjelpemiddel – får ikke erstatning

Gry Tofte Haugen mistet synet og ble delvis ufør da et hjelpemiddel kollapset. Men Nav slipper å betale erstatning, fastslår tingretten.

Stine Slettås Machlar
Publisert 19.01.2018 10:40

Haugen bruker et gåbord til å støtte seg på når hun går. Hennes medfødte funksjonsnedsettelse gjør henne ustø.

I 2015 brakk benet på gåbordet slik at hun falt og slo hodet, noe som medførte at hun mistet synet på det ene øyet.

Funksjonshemmedes eget ansvar

Nav har ikke et objektiv ansvar for skaden, slår Oslo tingrett fast. Objektivt ansvar handler først og fremst om en virksomhet driver riskofylt. Det mener Oslo tingrett altså at Nav hjelpemiddelsentralen ikke gjør, og bruker sin dom på følgende måte:

«Det er i utgangspunktet lite treffende å betegne den virksomheten som Hjelpemiddelsentralen driver som spesielt risikofylt. Virksomheten går ut på å dele ut hjelpemidler til brukere, til hjelp i deres hverdag, på jobb og fritid. Dette er et formål som er i både den enkelte brukers og samfunnets interesse.»

Måten retten ser dette på bekymrer Haugens advokat Lene Frykman.

– De som trenger disse hjelpemidlene er i utgangspunktet mer sårbare ved en eventuell ulykke enn det funksjonsfriske ville vært. Vi mener ikke at Nav i seg selv driver risikofylt virksomhet, men at det er en risiko for at hjelpemidlene de leverer ut kan gå i stykker, sier Frykman.

– Dommen sier at Nav ikke er ansvarlig om dette skjer. Det er bekymringsverdig for alle, legger hun til.

Ikke valgfritt hjelpemiddel

Gry Tofte Haugen på sin side er skuffet over at hun må bære risikoen hvis noe skjer med et hjelpemiddel hun ikke selv fikk velge, og ikke eier.

Hun hadde i mange år brukt gåbord av en annen type enn det som kollapset i 2015, men da hun skulle få utlevert nytt i 2005, var ikke dette prisforhandlet hos Nav og Haugen endte derfor opp med en annen type.

Jeg har vært i full jobb fra jeg var ferdigutdannet som 22-åring frem til ulykken inntraff, men er som følge av ulykken nå 40 prosent ufør og jobber kun 60 prosent.

– Hjelpemidler er ikke noe den enkelte bruker selv får velge, men lånes i hovedsak ut fra en liste over prisforhandlede produkter. Jeg mener derfor at det var hjelpemiddelsentralen som eier hjelpemiddelet, og valgte modell. Det blir feil at jeg som bruker da skal måtte stå igjen med hele ansvaret, skriver Haugen i en e-post til Handikapnytt. Hun er for tiden på reise utenlands.

Bilde av det ødelagte gåbordet. Det ene benet ligger på bakken ved siden av.

KNAKK RETT AV: Dette gåbordet av typen «Minior» var det som kollapset slik at Gry Tofte Haugen ble skadet. (Foto: Privat)

Gåbordet som kollapset ligger ikke lenger i Navs hjelpemiddeldatabase.

For gammelt for erstatning

Skaden hun ble påfør ti fallet førte også med seg et stort inntektstap for Haugen. Noe hun ønsker erstatning for.

– Jeg har vært i full jobb fra jeg var ferdigutdannet som 22-åring frem til ulykken inntraff, men er som følge av ulykken nå 40 prosent ufør og jobber kun 60 prosent.

Gåbordet hun brukte var mer enn 10 år gammelt, og leverandøren er derfor ikke ansvarlig for skaden etter produktansvarsloven. Denne praksisen med gamle hjelpemidler bekymrer advokat Frykman.

– Om man som bruker av hjelpemidler må bære risikoen selv ved en ulykke etter 10 år, er dette skummelt for den enkelte og man burde egentlig kreve å få byttet hjelpemidler før det er gått så lenge. Men så spørs det jo om Nav er villige til å bytte et hjelpemiddel som er brukbart fordi brukeren ikke vil risikere noe. Det er det jo til syvende og sist Nav som bestemmer, sier hun.

Les kommentarene fra direktør i Nav Hjelpemidler og tilrettelegging, Liv Welde Johansen, her: – IKKE AKTUELT Å SAMLE INN HJELPEMIDLER NÅR GARANTIEN HAR GÅTT UT

Ingen tidligere rettspraksis

Som advokat skulle Frykman gjerne sett at saken kom høyere opp i rettssystemet.

– Det finnes ingen saker som har vært oppe i Høyesterett om det objektive ansvaret ved ødelagte hjelpemidler, så vi skulle gjerne hatt en Høyesterettsavgjørelse om hvem som skal ta det økonomiske ansvaret når slike ulykker skjer, sier Frykman.

– Likevel vil jeg ikke si til Gry hva hun skal gjøre. Det må hun vurdere. Hun har allerede tapt mye med inntektstapet som følge av skaden og skulle hun tape en eventuell anke risikerer hun også å måtte betale statens omkostninger, legger advokaten til.

Ankefristen for saken er 8. februar.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.