Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett.
AVTALEBRUDD: Leder Terje André Olsen i Blindeforbundet retter hard kritikk mot regjeringens budsjettoppfølging av brillestøtten. (Foto: Blindeforbundet)

Blindeforbundet beskylder regjeringen for avtalebrudd om brillestøtte

Pengene til brillestøtte for barn er mer enn halvert til 80 millioner kroner i neste års statsbudsjett. – Brudd på budsjettavtalen, mener Blindeforbundet.

Marius Helge Larsen, NTB
Publisert 19.10.2023 19:11

(NTB:) – Dagens brillestøtte dekker på ingen måte de faktiske kostnadene som familier har. Det dekkes bare ett par i året, det er en betydelig egenandel, og støtten gis etter faste satser ut fra brillestyrke, selv om de faktiske kostnadene er langt høyere.

Det sier forbundsleder Terje Andre Olsen i Norges Blindeforbund.

I budsjettavtalen mellom SV og regjeringspartiene i fjor ble det bevilget 220 millioner kroner til brillestøtte til barn.

Pengene skulle gå til å gjeninnføre ordningen med brillestøtte for barn slik den var før Solberg-regjeringen kuttet i ordningen. Avtalen åpnet imidlertid for «forbedringer» i ordningen.

Neste år er det imidlertid bare satt av 80 millioner kroner, det vil si 140 millioner mindre, og mer enn en halvering fra det partiene ble enige om og det som var satt av i 2022. Og langt mindre enn det som ble gitt i brillestøtte før Solberg-regjeringens kutt.

Blindeforbundet: – Vi fikk rett

Arbeiderpartiet mener kuttet i bevilgningene skyldes at behovet ikke er større. Men Blindeforbundet har en annen forklaring:

– Da den nye ordningen kom, påsto departementet at kriteriene for å få briller ville gi en kostnad på 220 millioner kroner i året. Blindeforbundet var sterkt uenig i de vurderingene, og pekte på flere feil i grunnlaget departementet hadde for sine beregninger, skriver Blindeforbundet i en pressemelding.

Blindeforbundet sier at de ga beskjed om at dagens ordning ville koste langt mindre enn det regjeringen mente.

– Nå viser det seg at Blindeforbundet fikk rett, og at med de kriteriene departementet la til grunn, koster ordningen 80 millioner kroner i året, skriver forbundet.

Lovte reversering

Før Solberg-regjeringens kutt, i 2019, ble det delt ut 230 millioner kroner i brillestøtte til barn.

Etter to omganger med kutt hadde summen krympet til 56,7 millioner kroner i 2021.

Kuttet vakte sterke reaksjoner fra Arbeiderpartiet som lovte å reversere kuttene i sin 100-dagersplan for ny regjering.

– Vi skal sette oss ned med Blindeforbundet, foreldrene, de berørte og sikre at brillestøtten fungerer slik at alle barn som trenger det, får briller, og at ikke økonomi skal avgjøre, sa daværende statsministerkandidat Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB før valget høsten 2021.

Nå mener altså Blindeforbundet at løftet ikke er oppfylt. Og når regjeringen kun har satt av 80 millioner kroner til ordningen neste år, er summen ikke langt ifra de 56 millionene Høyre-regjeringen delte ut i 2021. Justert for prisvekst tilsvarer 56 millioner kroner rundt 65 millioner kroner i 2024.

Foreldre fortviler

– Innenfor 220 mill kr mener vi det er det rom for å ta bort egenandelen, gi flere par briller per barn i året, og dekke faktiske kostnader når de er betydelig høyere enn den satsen man havner i, sier Terje Andre Olsen.

Blindeforbundet har en egen Facebookgrupe for foreldre til barn som bruker briller med mer enn 5000 medlemmer. Det har vært stort aktivitet i det siste, og nye medlemmer har kommet til, og de fortviler over at brillestøtten er alt for dårlig. Med et aktivt barn kan det fort skje at man må bytte briller i løpet av året, siden synet endrer seg eller siden brillene kan bli skadet i lek og idrett. 

– Mange av disse barna vil ikke fungere uten briller. Hvis du har styrke 12 får det veldig store konsekvenser hvis du må gå uten briller fordi familien ikke har råd til å betale et nytt par med briller, fastslår Olsen.

Regjeringen avviser kutt

Øverste sats i brillestøtteordningen for barn er på 4.975 kroner og laveste er 770 kroner.

– Så hvis brillene koster 10.000 kroner, må du betale mer enn 5000 kroner selv.

Øverste sats gjelder brilleglass med styrke på mer enn 10. For alle satser er det regnet inn en egenandel på 460 kroner.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har flere ganger sagt at regjeringen har reversert kuttet i brillestøtte, senest i trontaledebatten på Stortinget for to uker siden. Han avviser at de har kuttet i brillestøtten.

– Det er ikke et kutt. Men det er en tilpasning til hva som har vært av søknader og behov fra dem som trenger briller, sa Støre til NTB onsdag.

– Men da har dere kanskje bommet med den nye ordningen?

– Da har man gjort et anslag på bakgrunn av den informasjonen man hadde, og det er det samme man har gjort i det budsjettet vi har nå. Vi har oppdatert informasjon, og vi har brukt det, sa Støre.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) har sagt at hun håper at alle familier som trenger brillestøtte, søker om det. Hun understreker at bevilgningen øker dersom flere søker.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.