Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Nærbilde av en nettadresse på en pc-skjerm.
engang logget seg inn på løsningen for å publisere en tilgjengelighetserklæring. Nå kan de få dagbøter. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB)

Dagbøter til tilgjengelighets-sinker

Offentlige instanser som ennå ikke har universell utforming på plass, risikerer nå dagbøter dersom de ikke følger pålegget om å opprette tilgjengelighetserklæring.

Handikapnytt
Publisert 23.03.2023 16:59

(NTB:) Alle nettsider i Norge skal være universelt utformet.

Det har vært krav om dette for både offentlig og privat sektor siden 2013, men da webdirektivet ble innført i 2022, fikk offentlig sektor ytterligere skjerpede krav til sine nettsider.

Tilgjengelighetserklæring

Med webdirektivet kom det blant annet krav om at alle offentlige nettsider skal ha en tilgjengelighetserklæring. Fristen for å opprette dette var 1. februar i år.

Tilgjengelighetserklæringen skal bidra til at virksomhetene får oversikt over status og gi grunnlag til å lage en plan for å rette eventuelle feil. Den skal samtidig gi brukerne mulighet for å gi tilbakemelding når nettsiden ikke fungerer for dem.

Mange mangler

Tilsynet for universell utforming av IKT (UU-tilsynet) har ansvaret for å følge opp at regelverket blir fulgt.

Tilsynet har i løpet av februar gått gjennom listene over hvilke virksomheter som har publisert erklæring i tråd med forskriften.

Selv om mer enn 2.100 offentlige virksomheter har tatt den sentrale løsningen i bruk, er det fremdeles over 550 virksomheter som ikke har logget seg inn i løsningen.

Blant disse er eksempelvis Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Statens havarikommisjon og Riksmekleren.

De offentlige instansene som mangler universell utforming, må tilfredsstille Digitaliseringsdirektoratets 47 krav for å få en godkjenning.

Digitalt utenforskap er en stor samfunnsutfordring, og det er viktig at virksomhetene er sitt ansvar bevisst når det gjelder å få på plass løsninger som fungerer for alle.

Kan få dagbøter

Virksomhetene er plukket ut ved stikkprøvekontroll og kan risikere dagbøter på 5.000 kroner per dag dersom de ikke innen 15 virkedager oppretter erklæring slik forskriften krever.

– Nå kontrollerer vi om det er virksomheter som ikke er i mål. Vi oppfordrer alle til å snarest rydde opp i dette og gjør med det samme oppmerksom på at å ikke følge forskriften vil kunne få konsekvenser, sier direktør Malin Rygg i Digitaliseringsdirektoratet.

Hun er likevel fornøyd med at mange offentlige innsatser har tatt grep og sørget for å forbedre den universelle utformingen.

– Mange virksomheter har lagt ned mye, godt arbeid for å få sine tilgjengelighetserklæringer på plass i tide. Digitalt utenforskap er en stor samfunnsutfordring, og det er viktig at virksomhetene er sitt ansvar bevisst når det gjelder å få på plass løsninger som fungerer for alle. Derfor blir det veldig feil om det skal lønne seg å ikke ta jobben med å sjekke status og få på plass den nødvendige erklæringen.

(©NTB)

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.